intTypePromotion=1

Công văn 905/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
2
download

Công văn 905/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 905/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 905/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 905/BXD-HĐXD -------------------- V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009 nghề Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3175/SXD-QLNLHNXD ngày 08/05/2009 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến về cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Hiện nay Bộ Xây dựng đang soạn thảo để ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thay thế cho Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, trong thời gian Thông tư nói trên chưa được ban hành, Sở Xây dựng vẫn tiếp tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD và Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4). (Đã ký) Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2