intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 924/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

117
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 924/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang sử dụng tín dụng của Đan Mạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 924/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 924 /BXD - HTKT -------------------- V/v: Thoả thuận dự án thoát nước và xử lý Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009 nước thải thị xã Tuyên Quang sử dụng tín dụng của Đan Mạch. Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang Bộ Xây dựng nhận được công văn số 444/UBND-QLDA ngày 8/5/2009 của Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang về việc xin ý kiến nội dung dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thị xã Tuyên Quang là đô thị miền núi, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho thị xã nhằm giảm ngập úng, ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện điều kiện sống của nhân dân là vấn đề cấp bách, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang với nội dung chính như sau: 1. Chủ đầu tư: UBND thị xã Tuyên Quang; 2. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang; 3. Nguồn vốn: Vốn tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch; 4. Phạm vi đầu tư dự án: Khu vực trung tâm thị xã bao gồm các phường: Tân Quang, Phan Thiết, Minh Xuân, ỷ La, Tân Hà với diện tích giai đoạn I là 665 ha. 5. Nội dung chính: - Cấu trúc mạng: hệ thống thoát nước riêng bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải; - Nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải là sông Lô; - Hệ thống thoát nước mưa: ` Hệ thống thoát nước chia làm 4 lưu vực chính ( Chi tiết như trong báo cáo đầu tư). Đối với hệ thống thoát nước mưa: Cải tạo các mương cống hiện có, xây dựng các tuyến cống mới, nhằm hoàn chỉnh hệ thống cống thoát nước mưa trong lưu vực dự án và xả ra sông Lô. Đối với hệ thống thu gom xử lý nước thải: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải từ điểm đấu nối của hộ thoát nước, các tuyến cống truyền dẫn, 4 trạm bơm dâng. Nhà máy xử lý nước thải đặt tại Khu ruộng thuộc phường Hưng Thành với diện tích 4,14 ha, công suất trạm xử lý giai đoạn đầu 5.000m3/ngđ. - Chất lượng nước sau xử lý đạt loại B của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5945-2005; - Tổng mức đầu tư dự kiến là 216, 3 tỷ đồng - Thời gian thực hiện dự án: 5 năm; 6. Một số lưu ý khi triển khai thiết kế kỹ thuật: - Trong quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật cần rà soát, triển khai việc đo đạc địa hình, địa chất để có các số liệu chính thức cho công tác phân lưu vực thoát nước cũng như thiết kế chi tiết công trình. - Để hệ thống thoát nước hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu lâu dài, chu kỳ ngập lụt lấy chung cho các tuyến cống p=5. 1
  2. - Thị xã Tuyên Quang thường bị ngập lụt khi mực nước sông Lô lên cao trình 25m, do vậy cần có biện pháp thoát nước và chống nước tràn từ sông vào hệ thống cống. - Thị xã Tuyên Quang có một số hồ có thể sử dụng để điều hoà nước mưa, do vậy trong tính toán mạng lưới cống thoát nước mưa cần nghiên cứu để đưa vào sơ đồ tính đồng thời xác định các tính năng kỹ thuật của hồ ( dung tích, cốt mặt nước) để sử dụng sau này. + Hệ thống thoát nước thị xã Tuyên Quang là hệ thống thoát nước riêng, do vậy trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời với việc xây dựng hệ thống ống thu gom nước thải, trạm xử lý cần tiến hành xây dựng hệ thống ống nối từ các hộ gia đình, các hộ sản xuất kinh doanh ra cống thu gom theo quy định tại Nghị định 88/2007NĐ-CP ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; - Vỉa hè và đường trong thị xã chật hẹp, trong quá trình thiết kế cần lưu ý lựa chọn mặt bằng đặt ống, nhằm hạn chế tối đa diện tích đào đường; - Cần có quyết định giao đất cho khu xử lý nước thải và các trạm bơm dâng đồng thời công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cần phải thực hiện xong trước khi khởi công công trình Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND thị xã Tuyên Quang nghiên cứu trình phê duyệt theo quy định hiện hành. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - UBND tỉnh Tuyên Quang Đã ký - Sở XD tỉnh Tuyên Quang - Ban qlda thị xã Tuyên Quang - Lưu VP, HTKT. Cao Lại Quang 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2