Công văn 947/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Công văn 947/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 947/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 947/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 947/VPCP-KTTH V/v quản lý hoạt động đầu tư Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008 bằng nguồn vốn nhà nước Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giao ban thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nước và chịu trác h nhiệm trước Chính phủ trong việc không để xảy ra tình trạng giải ngân chậm như năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP,các PTTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, KTTH (3). 160
Đồng bộ tài khoản