intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 95/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

151
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 95/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thành lập trung tâm giao dịch bất động sản tỉnh Lai Châu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 95/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95 /BXD - QLN ----------------- V/v: thành lập Trung tâm giao dịch BĐS Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009 của tỉnh Lai Châu. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu Bộ Xây dựng nhận được Báo cáo số 29/BC - SXD ngày 22/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu trong đó kiến nghị về việc Tỉnh có được thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản hay không. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc thành lập Trung tâmgiao dịch bất động sản của tỉnh Lai Châu thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định. Trong trường hợp Trung tâm giao dịch bất động sản có kinh doanh dịch vụ bất động sản thì phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Đề nghị Quý Sở nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Sở báo cáo Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết. /. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - Lưu: VP, QLN (2b). TRƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2