Công văn 98/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
22
download

Công văn 98/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 98/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thanh toán khối lượng bê tông cọc khoan nhồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 98/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 98/BXD-KTXD ------------------- V/v: thanh toán khối lượng bê tông cọc Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009 khoan nhồi. Kính gửi : Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long Trả lời văn bản số 280/KH ngày 22/7/2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long về việc thanh toán khối lượng bê tông cọc khoan nhồi thuộc gói thầu số 02 dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Am, Quận Hà Đông - TP Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Việc thanh toán khối lượng công việc hoàn thành phải căn cứ vào biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng tương ứng với các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Nếu nhà thầu thi công cọc khoan nhồi (mác bê tông) theo đúng tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và đã được chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thì việc thanh toán căn cứ vào đơn giá bê tông đã được ký kết trong hợp đồng. Cấp phối bê tông thí nghiệm dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm bê tông. Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện. Nơi nhận : TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu VP, KTXD (Nh5). Đã ký Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản