intTypePromotion=1

Công văn 983/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
1
download

Công văn 983/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 983/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chấm dứt thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 983/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 983/BTC-TCDN NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2006 VỀ VIỆC CHẤM DỨT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2002/NĐ-CP Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 53/TTg- DMDN ngày 09/01/2006 và Công văn số 311/VPCP-DMDN ngày 17/01/2006 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 1. Thực hiện đúng quy định tại Điều 12 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, dừng việc thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chờ chính sách mới của Nhà nước. 2. Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính chỉ tiếp tục xem xét hỗ trợ kinh phí cho các công ty nhà nước thực hiện sắp xếp đã có đủ hồ sơ theo quy định tại Phụ lục số 1 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC ngày 07/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được gửi theo dấu bưu điện và gửi trực tiếp về Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 KT. Bộ trưởng Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2