intTypePromotion=1

Công văn số 1512/TCHQ-PC

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3
lượt xem
0
download

Công văn số 1512/TCHQ-PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 1512/TCHQ-PC năm 2020 về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 1512/TCHQ-PC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1512/TCHQ­PC Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020 V/v hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập  khẩu vi phạm về ghi nhãn   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tiếp theo Công văn số 5189/TCHQ­GSQL ngày 13/8/2019 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm  tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở  hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; Công văn số 763/TCHQ­PC ngày 11/02/2020 của Tổng cục  Hải quan về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn, đối với trường  hợp hàng hóa có nhãn nhưng không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định tại  Nghị định số 43/2017/NĐ­CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Tổng cục Hải  quan thống nhất thực hiện như sau: Trường hợp trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định  số 43/2017/NĐ­CP, cơ quan Hải quan không xử phạt. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại điểm d.2.6 mục 1.1 phần III.1 Công văn số 5189/TCHQ­ GSQL ngày 13/8/2019; gạch đầu dòng thứ 2 Công văn số 763/TCHQ­PC ngày 11/02/2020. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ Tổng cục trưởng (để báo cáo); ­ Cục Giám sát quản lý (để t/hiện); ­ Lưu: VT, PC (2b). Mai Xuân Thành  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2