intTypePromotion=1

Công văn số 15502/CT-TTHT

Chia sẻ: Gusushuangbi Gusushuangbi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
5
lượt xem
0
download

Công văn số 15502/CT-TTHT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 15502/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 15502/CT-TTHT

  1. TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  MINH ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 15502/CT­TTHT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2019 V/v chính sách thuế   Kính gửi: Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ Địa chỉ: 23 đường số 14, P.5, Q. Gò vấp, TP. HCM Mã số thuế: 0315018466 Trả lời văn bản số 34/2019/PNJP­HCNS ngày 17/10/2019 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế Thành phố có  ý kiến như sau: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội: + Tại Điều 73 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu  (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác  của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng  ký doanh nghiệp. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.” + Tại Điều 77 quy định thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt: “... 3. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở  hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế  hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân  sự. …” Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT­BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích  khấu hao tài sản cố định: + Tại Điều 2 quy định các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau: “... 5. Nguyên giá tài sản cố định: ­ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu  hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. ... 9. Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào  chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định. …”
  2. + Tại Điều 3 quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định: “1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài  sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ  phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được  coi là tài sản cố định: a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở  lên. Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có  thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt  động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài  sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài  sản cố định hữu hình độc lập. …” Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT­BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung  ứng dịch vụ, tại Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn: “a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn ... Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình,  khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn  giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng. …” Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT­BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4  Thông tư số 96/2015/TT­BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ  khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng  đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế  GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. …” Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công ty có ký hợp đồng với Công ty TNHH Một  Thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Khải Phát (Công ty Khải Phát), theo đó Công ty Khải Phát là bên cung 
  3. cấp, lắp đặt hệ thống xi mạ cho Công ty nhưng hệ thống chưa hoàn thành, chưa đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố  định, chưa có hóa đơn hợp pháp theo quy định thì khoản chi phí này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế  thu nhập doanh nghiệp. Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã  được trích dẫn tại văn bản này./   KT. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ Phòng NV­DT­PC; ­ Phòng TT­KT 2; ­ Lưu: VT, TTHT (ttrang.5b). 2065 Nguyễn Nam Bình  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2