intTypePromotion=1

Công văn số 234/VPCP-NN

Chia sẻ: Gusushuangbi Gusushuangbi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3
lượt xem
0
download

Công văn số 234/VPCP-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 234/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 234/VPCP-NN

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 234/VPCP­NN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020 V/v Báo cáo giám sát tình hình triển khai   thi hành Luật Thủy sản   Kính gửi: ­ Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi  trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng,  Công an, Nội vụ, ­ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ­ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven  biển. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có Báo cáo số 1562/BC­ UBKHCNMT14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy  sản. Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế  hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nghiên cứu Báo cáo nêu trên  của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; căn cứ chức năng, phạm vi thẩm  quyền của mình chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ thực hiện các giải pháp phù hợp.  Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM ­ Như trên;  ­ TTg, các PTTg; ­ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ­ VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT; ­ Lưu: VT, NN (02), VLA  Nguyễn Cao Lục  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2