intTypePromotion=3

Công văn số 3227/VPCP-KGVX

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3
lượt xem
0
download

Công văn số 3227/VPCP-KGVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3227/VPCP-KGVX năm 2020 về chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3227/VPCP-KGVX

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3227/VPCP­KGVX Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020 V/v: Chế độ khám, điều trị COVID­19  đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở  nước ngoài   Kính gửi: Bộ Ngoại giao Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (văn bản số 1406/BC­BNG­TCCB ngày 27 tháng 3 năm 2020), ý  kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính (văn bản số 4205/BTC­HCSN ngày 08 tháng 4 năm 2020 và văn  bản số 3876/BTC­HCSN ngày 01 tháng 4 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 1347/BTP­PLDSKT  ngày 13 tháng 4 năm 2020), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (văn bản số 1110/BHXH­CSYT ngày 07  tháng 4 năm 2020) về chế độ khám, điều trị COVID­19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân  Phúc có ý kiến chỉ đạo: 1. Đồng ý về chủ trương ngân sách nhà nước chi trả các chi phí khám và điều trị COVID­19  ngoài phạm vi thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm như đề nghị của Bộ Ngoại giao và ý kiến các  cơ quan tại các văn bản nêu trên. 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn  trương xây dựng Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.     BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: ­ Như trên; ­ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; ­ Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Y tế, Tư pháp, LĐTBXH, BHXHVN; ­ Các Thanh viên BCĐ QG PCD COVID­19; ­ VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, Mai Tiến Dũng các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH; ­ Lưu: VT, KGVX. LT    
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản