intTypePromotion=3

Công văn số 3331/VPCP-CN

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2
lượt xem
0
download

Công văn số 3331/VPCP-CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3331/VPCP-CN năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3331/VPCP-CN

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3331/VPCP­CN Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020 V/v: Tình hình thực hiện Nghị định số  68/2019/NĐ­CP ngày 14/8/2019 về quản   lý chi phí đầu tư xây dựng.   Kính gửi: ­ Bộ Xây dựng; ­ Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 1649/BXD­KTXD ngày 09 tháng 4 năm 2020), ý kiến Bộ Giao thông  vận tải (Công văn số 3170/BGTVT­ CQLXD ngày 13 tháng 4 năm 2020) về việc tình hình thực hiện Nghị định số  68/2019/NĐ­CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Phó Thủ tướng Trịnh  Đình Dũng có ý kiến như sau: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp  tháng 4 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ­CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về  quản lý chi phí đầu tư xây dựng để khắc phục những bất cập về chuyển tiếp của Nghị định số 68/2019/NĐ­CP  ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM ­ Như trên; ­ Thủ tướng Chính phủ, Các Phó Thủ tướng; ­ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ­ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ­ VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NN, PL;  ­ Lưu: Văn thư, CN (3). Nguyễn Cao Lục  
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản