intTypePromotion=3

Công văn số 3339/VPCP-V.I

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
5
lượt xem
0
download

Công văn số 3339/VPCP-V.I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3339/VPCP-V.I

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3339/VPCP­V.I Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020 V/v xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí   phòng, chống dịch Covid­19   Kính gửi: ­ Bộ Công an; ­ Bộ Y tế; ­ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 1443/BCA­CSKT ngày 26 tháng 4 năm 2020 về tình hình vi phạm trong  việc sử dụng kinh phí chống dịch Covid­19 tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý  kiến chỉ đạo như sau: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại  và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh... phục vụ  công tác phòng, chống dịch Covid­19, nhất là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở,  khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan  điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực  hiện./.   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM ­ Như trên; ­ TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c); ­ VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ:  KGVX, TH; ­ Lưu: VT, V.I (3), PT. Cao Huy      
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản