intTypePromotion=1

Công văn số 37/CV-HBVQTE

Chia sẻ: Sandushengshou Sandushengshou | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
9
lượt xem
0
download

Công văn số 37/CV-HBVQTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 37/CV-HBVQTE năm 2019 về chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tỉnh/thành phố do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 37/CV-HBVQTE

  1. HỘI BẢO VỆ QUYỀN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRẺ EM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  VIỆT NAM ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 37/CV­HBVQTE Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019 V/v: Chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo   vệ quyền trẻ em tại các tỉnh/thành phố   Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước  CHXHCN Việt Nam ́ Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm,  Công tac  chỉ đạo và đã ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện cho  trẻ em được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản dưới luật đã  quy định, hướng dẫn toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó, đã quy  định trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (tại khoản 4, Điều 92) “…tổ chức  kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ  quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền  trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em; phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội  đối với các cơ quan nhà nước có liên quan với các vấn, đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật  về trẻ em”. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập ngày 08/4/2008  theo Quyết định số 464/QĐ­BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến này Hội đã qua 03 kỳ đại hội.  Những năm qua, thông qua hoạt động theo tôn chỉ, mục đích đã được phê duyệt, Hội đã trở thành  đầu mối tập hợp các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với trẻ em thực hiện tốt công tác chăm sóc,  giáo dục và bảo vệ trẻ em. Để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em, Hội đã tích cực vận động các tỉnh/thành  phố thành lập tổ chức hội. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, có 16 tỉnh  thành lập tổ chức Hội, trong đó có 05 tỉnh/thành thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em, 11  tỉnh/thành phố ghép nhiệm vụ Bảo vệ quyền trẻ em với các Hội khác (có danh sách xin gửi  kèm). Thực hiện Chỉ thị số 20/CT­TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh  đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới về Đẩy  mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trước tình hình vi phạm quyền  trẻ em có những diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt Luật Trẻ em, cần có sự tham gia của toàn  xã hội góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, Hội  Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các  tỉnh/thành phố: 1. Xem xét thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em theo hướng thành lập Hội độc lập hoặc ghép  nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em với những tổ chức Hội phù hợp với tình hình địa phương. 2. Đối với những tỉnh đã thành lập tổ chức Hội, UBND các tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm tạo  điều kiện để tổ chức Hội thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em (Điều 92).
  2. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tin tưởng rằng, việc phát triển Hội vững mạnh ở địa  phương sẽ góp phần mang lại sự phát triển toàn diện của trẻ em, khuyến khích trẻ em tham gia  vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên phạm vi cả nước.  Kính mong đồng chí Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng!.   TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI Nơi nhận: CHỦ TỊCH ­ Như trên; ­ P.TTg. Vũ Đức Đam; để báo cáo ­ Bộ trưởng Bộ LĐ­TB&XH; để báo cáo ­ Bộ trưởng Bộ Nội vụ; để báo cáo ­ Thường trực Hội; ­ Lưu VP. Nguyễn Thị Thanh Hòa   DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CÓ TỔ CHỨC HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM (Kèm theo công văn số 37/CV­HBVQTE ngày 09 tháng 4 năm 2019) STT Tỉnh/TP Tên hội 1 Bắc Giang Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang 2 Hải Phòng Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải phòng 3 Thừa Thiên ­  Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên ­ Huế Huế 4 Đà Nẵng Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng 5 TP Hồ Chí Minh Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh 6 Bắc Ninh Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Ninh 7 Tây Ninh Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh  Tây Ninh 8 Bến Tre Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ  em tỉnh Bến Tre 9 Quảng Nam Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân  nghèo tỉnh Quảng Nam 10 Thanh Hóa Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em và Cứu trợ trẻ em  khuyết tật, mồ côi tỉnh Thanh Hóa 11 Bình Định Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh  Bình Định 12 Cao Bằng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 
  3. Cao Bằng 13 Quảng Trị Hội Người khuyết tật, nạn nhân Da cam, Bảo trợ Người  khuyết tật, Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị. 14 Thái Nguyên Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh  Thái Nguyên 15 Lạng Sơn Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh  Lạng Sơn 16 Kon Tum Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh  Kon Tum  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2