intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 5226/BTC-TCHQ

Chia sẻ: Dieu Comet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 5226/BTC-TCHQ về việc thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ có nguồn gốc nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 5226/BTC-TCHQ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5226/BTC-TCHQ V/v: Thuế XK sản phẩm gỗ Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007 có nguồn gốc nhập khẩu Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố Thời gian qua, có một số đơn vị hỏi về chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với sản phẩm gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Để việc thực hiện được thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 1. Sản phẩm gỗ nhập khẩu sau đó xuất khẩu (bao gồm nhập khẩu tái xuất khẩu, và sản phẩm gỗ sản xuất từ gỗ nhập khẩu) không phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất khẩu, nếu mặt hàng có thuế xuất khẩu. 2. Hồ sơ thủ tục: 2.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu tái xuất khẩu (hàng xuất khẩu đúng là hàng nhập khẩu chưa qua chế biến, sản suất tại Việt Nam); Thực hiện như hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất, ngoài ra phải có thêm giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ nhập khẩu (giấy xác nhận của Kiểm lâm về nguồn gốc gỗ nhập khẩu). 2.2. Đối với hàng hóa sản xuất từ gỗ nhập khẩu thực hiện như hàng hóa nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký sản xuất hàng xuất khẩu ngay từ khi làm thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu, ngoài ra phải có thêm giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ nhập khẩu (giấy xác nhận của Kiểm lâm về nguồn gốc gỗ nhập khẩu). Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết vào thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC - LĐ Bộ (để b/c); TRƯỞNG - Vụ CST-BTC; - Vụ PC-BTC; - Website HQ; (Đã ký) - Lưu VP, TCHQ. Đặng Thị Bình An
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2