CoreJava phần 3

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
79
lượt xem
21
download

CoreJava phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần đầu của một chương trình Java xác định thông tin môi trường. Để làm được việc này, chương trình được chia thành các lớp hoặc các gói riêng biệt. Những gói này sẽ được chỉ dẫn trong chương trình. Thông tin này được chỉ ra với sự trợ giúp của phát biểu nhập “import”. Mỗi chương trình có thể có nhiều hơn một phát biểu nhập. Dưới đây là một ví dụ về phát biểu nhập: import java. awt.*; Phát biểu này nhập gói ‘awt’. Gói này dùng để tạo một đối tượng GUI. Ở đây java là tên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CoreJava phần 3

Đồng bộ tài khoản