Could do and could have done & Must and can’t

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
222
lượt xem
101
download

Could do and could have done & Must and can’t

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Could do and could have done & Must and can’t Unit 27. Could do and could have done A Chúng ta dùng could theo nhiều cách. Đôi khi could là dạng quá khứ của can (xem Unit 26C). Listen. I can hear something. (now) Hãy lắng nghe. Tôi có thể nghe thấy điều gì đó. (hiện tại) I listened. I could hear something (past) Tôi đã lắng nghe. Tôi đã có thể nghe thấy điều gì đó rồi. (quá khứ) Nhưng ngoài ra could cũng được dùng để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai (đặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Could do and could have done & Must and can’t

Đồng bộ tài khoản