Cracking part 54

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
3
download

Cracking part 54

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng PEiD kiểm tra biết chương trìnhkhông bị PACK được viết bằng Borland Delphi 6.0 - 7.0 - Nhập thử Fake Serial, ta nhận được thông báo "Please restart Music Alarm Clock"Như vậy ta phải tìm xem chương trình sẽ lưu thông tin vào FILE hay REG . Cũng trong quá trình tìm kiếm, ta nhận thấy trong FUNCTION chứa thông báo này có dòng : 0048E42A . B9 5CE54800 MOV ECX,cac.0048E55C ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cracking part 54

  1. 0040DCE3 . 68 0C364500 PUSH VMP3CDBu.0045360C ; ASCII "%s%s" 0040DCE8 . 52 PUSH EDX 0040DCE9 . E8 B1290100 CALL VMP3CDBu.0042069F ; LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+2AC] 0040DCF9 . 50 PUSH EAX 0040DCFA . 51 PUSH ECX 0040DCFB . E8 9A2A0100 CALL VMP3CDBu.0042079A ;
  2. REVERSE ENGINEERING ASSOCIATION http://www.reaonline.net -Nĩ hào ma (nghĩa là gì rứa), hôm nay Tàn mỗ giới thiệu đến mấy bồ một Tut mà mỗ khá tâm đắc .Chả là mỗ có nghe nói đến chiêu CopyMEM II + Debugblocker của Tà công Unpack Armadillo nhưng làm lần đầu thất bại nên ko có cố tiếp .Tự dưng gã Takada gửi một soft XP Tools cũng dạng nì ,nên mỗ phải lục lại Tut 4 của cụ hacnho mà luyện. Luyện chưa đã còn xem thêm kiếm ý của cụ benina wa loạt phim về GetRight 5. Cuối cùng cũng xong. Nhưng thời điểm nì thì CopyMEM II + Debugblocker có lẽ chư vị đồng đạo wá ràng gòi nên mỗ ko tập trung vào nó nữa mà chỉ đơn giản là Crack thằng XP Tools .Đây cũng là soft mỗ xực tương đối hòan hảo từ trước tới giờ (thiếu code keygen thôi). -Thử wa bộ công cụ gồm 23 Tool của soft nì ,mỗ thấy thích thích ,mà thích nhất là chức năng Delete các thông tin còn sót lại của một soft nào đó chưa gỡ cài đặt hòan tòan. Wa tut này ,chủ yếu là xem xét các lỗ hỏng bảo vệ của chương trình ,từ đó chư vị cố gắng code soft cho kiên cố nha. Nào ,cùng wơ kiếm lên ....lẻng kẻng lẻng kẻng... Unpack and Crack Full XP Tools version 4.58 Homepage: http://www.xptools.net/ Protection: Armadillo with CopyMEM II + Debugblocker Tools: OllyDBG 1.10 ,Lord PE Deluxe, ImportREC 1.6, CFF Explorer II ,PUPE 2002 and OllyScript with Magic Jump Finder (for Armadillo), Armadillo Detach from Client I/Unpack: Reverse Engineering Association SoftWare
  3. Homepage : http://www.computer-alarm-clock-software.com Production : Computer Alarm Clock. SoftWare : Computer Alarm Clock 2.0 Copyright by : Copyright© 2004 Computer Alarm Clock.All Rights Reserved. Type : Code / Serial Packed : N/A Language : Borland Delphi 6.0 - 7.0 Crack Tool : OllyDbg 1.09d, PEiD 0.92, kWdsm 10 Unpack : N/A Request : Correct Serial / KeyGen Computer Alarm Clock 2.0 Computer Alarm Clock is a desktop program with full-featured alarm system, that allow an user to set multiple alarms. Each alarm can be set to play MP3 songs, CD tracks, videos and MPEG movies or just display a message. Computer Alarm Clock can be vastly customized and the whole package size is 660 Kb only! Your alarm clock is something you use everyday, so why not have one that you can enjoy? I – Information : - Dùng PEiD kiểm tra biết chương trìnhkhông bị PACK được viết bằng Borland Delphi 6.0 - 7.0 - Nhập thử Fake Serial, ta nhận được thông báo "Please restart Music Alarm Clock"Như vậy ta phải tìm xem chương trình sẽ lưu thông tin vào FILE hay REG . Cũng trong quá trình tìm kiếm, ta nhận thấy trong FUNCTION chứa thông báo này có dòng : 0048E42A . B9 5CE54800 MOV ECX,cac.0048E55C ; ASCII "clapeoq.lst" - Và trong thư mục cài đặt cũng có FILE này . Như vậy ta có thể nghĩ là chương tình sẽ lưu thông tin vào trong FILE này . Ta tìm đến các hàm API ReadFile và WriteFile và đặt BreakPoint . - Load chương trình lên, chương trình sẽ dừng lại tại hàm ReadFile, truy theo quá trình ta tìm đến được FUNCTION chứa quá trình mã hoá . Ta đặt BP tại lệnh CALL đầu tiên của FUNCTION này : 00490C7B . E8 E020FCFF CALL cac.00452D60 ;
  4. 00490DA0 . BA 01000000 MOV EDX,1 ; 8B4D F8 MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-8] ;
  5. III – KeyGen : /Section 1/- Tạo chuỗi ngâu nhiên gồm 8 ký tự, hai ký tự đầu tiên luôn là “a1” /Section 2/- Tính cộng dồn giá trị các ký tự của chuỗi U và chuyển theo định dạng “%i” /Section 3/- Thực hiện quá trình chuyển đổi sau : reaSerial[3] = reaTemp[lstrlen(reaTemp)-1]; reaSerial[7] = reaTemp[0]; IV – End of Tut : - Finished – 26/07/2004 - Thank to my family, Computer_Angel, Zombie_Deathman, Littleboy ... all REA‘s members, HacNho, RongChauA, Deux, Infinity, .... all my friend, and YOU. REVERSE ENGINEERING ASSOCIATION http://www.rea.fareastking.com Reverse Engineering Association SoftWare Homepage : http://www.dumeter.com Production : Hagel Technologies. SoftWare : DU Meter 3.07 Build 192 Copyright by : Copyright © 1997-2004 Hagel Technologies. All Rights Reserved. Type : Name / Serial Packed : N/A Language : Borland Delphi 6.0 - 7.0 Crack Tool : OllyDbg 1.09d, PEiD 0.92, kWdsm 10 Unpack : N/A Request : Correct Serial / KeyGen DU Meter 3.07 Build 192 DU Meter is an award winning utility from Hagel Technologies that provides an accurate account of the data which is flowing through your computer's network connection at any given moment. This readout is presented in both numerical and graphical format, in real time. DU Meter includes extensive logging facility, flexible events system, and more. It supports Windows 95/98/NT4/2000 and XP! DU Meter works with virtually all types of network connections: phone modems, DSL, cable modem, LAN, satellite, and more. I – Information :
  6.  
Đồng bộ tài khoản