Creating a Physical Standby Database by Using SQL

Chia sẻ: Nguyễn Lương Nghĩa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
167
lượt xem
54
download

Creating a Physical Standby Database by Using SQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước để tạo một cơ sở dữ liệu vật lý chờ 1. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu chính. 2. Sao lưu cơ sở dữ liệu chính. 3. Sao chép tập tin hệ thống dự phòng. 4. Thiết lập các thông số trên cơ sở dữ liệu dự phòng vật lý. 5. Bắt đầu các cơ sở dữ liệu dự phòng. 6. Cấu hình Oracle Dịch vụ Net. 7. Thiết lập các thông số trên cơ sở dữ liệu chính. 8. Bắt đầu vận chuyển làm lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Creating a Physical Standby Database by Using SQL

Đồng bộ tài khoản