Creating an Event Monitor for Statements

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
102
lượt xem
7
download

Creating an Event Monitor for Statements

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một sự kiện theo dõi bảng ghi dòng sự kiện vào bảng SQL, điều này làm cho nắm bắt, phân tích cú pháp, và quản lý dữ liệu theo dõi sự kiện dễ dàng • Cần SYSADM hoặc DBADM để tạo ra một sự kiện bảng theo dõi • Cú pháp: CREATE MONITOR SỰ KIỆN stmtmon CHO BÁO CÁO WHERE APPL_NAME = 'NEWAPP 'VÀ AUTH_ID =' BBDS 'VIẾT CHO BẢNG IN event_tblspace CONNHEADER (TABLE STMT_EVT_CH, IN TBS_EVMON), STMT (TABLE STMT_EVT_STMT, IN TBS_EVMON, hàm TRUNC), CONTROL (TABLE STMT_EVT_CTRL, IN TBS_EVMON) BUFFERSIZE 2000 NONBLOCKED OR VIẾT CHO FILE' / tmp / dlevents...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Creating an Event Monitor for Statements

Đồng bộ tài khoản