CSS Cookbook- P17

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
59
lượt xem
11
download

CSS Cookbook- P17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'css cookbook- p17', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CSS Cookbook- P17

 1. line-height Figure E-93. Testing setting the spacing between lines of text on a select element with multiple options Tested CSS Properties | 775 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 2. margin Figure E-94. Testing margins on a select element with multiple options 776 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 3. padding Figure E-95. Testing padding on a select element with multiple options Tested CSS Properties | 777 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 4. text-align Figure E-96. Testing the alignment of text on a select element with multiple options 778 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 5. text-decoration Figure E-97. Testing setting a different font on a select element with multiple options Tested CSS Properties | 779 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 6. text-indent Figure E-98. Testing indenting the text on a select element with multiple options 780 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 7. width Figure E-99. Testing the width of a select element with multiple options Tested CSS Properties | 781 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 8. word-spacing Figure E-100. Testing the spacing between words on a select element with multiple options Select Element for Single Options A select element is a form element that shows only one available option at a time. When a user interacts with the element, multiple options are available for selecting, but only one option may be submitted. 782 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 9. Table E-7. A review of the CSS properties on select elements with one option showing WinIE6 WinIE7 WinIE8b2 Chrome MacFF3 WinFF3 MacOP9 WinOP9 MacSF3 WinSF3 MacSF4b WinSF4b background-color Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y background-image N N Y N N N Y N Y Y Y Y border N N Y Y Y Y Y Y S S S Y border-color N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y border-style N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y border-width N N Y Y Y Y N N Y Y Y Y color Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y font-family Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y font-size Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y font-weight Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y height N N Y Y Y Y Y Y N N N N letter-spacing N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y line-height N N N N N N N N N N N N margin Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y padding N N Y Y Y Y Y Y N N N N text-align N N N N N N N N N N N N text-decoration Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y text-indent S S N Y Y Y Y Y Y Y Y Y width Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y word-spacing N N N Y Y Y N N Y Y Y Y Tested CSS Properties | 783 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 10. background-color Figure E-101. Testing the background color of a select element 784 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 11. background-image Figure E-102. Testing background images in a select element Tested CSS Properties | 785 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 12. border: 0; Figure E-103. Testing the removal of borders on a select element 786 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 13. border-color Figure E-104. Testing colors on the select element borders Tested CSS Properties | 787 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 14. border-style Figure E-105. Testing the styles of borders on a select element 788 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 15. border-width Figure E-106. Testing the widths of borders on a select element Tested CSS Properties | 789 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 16. color Figure E-107. Testing the color on a select element 790 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 17. font-family Figure E-108. Testing setting a different font on a select element Tested CSS Properties | 791 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 18. font-size Figure E-109. Testing a different size of font on a select element 792 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 19. font-weight Figure E-110. Testing a bold font on a select element Tested CSS Properties | 793 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 20. height Figure E-111. Testing setting a height for a select element 794 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
Đồng bộ tài khoản