CSVPN Remote Lab Instructor Guide 1.0

Chia sẻ: Trung Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

CSVPN Remote Lab Instructor Guide 1.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The remote lab is accessed via a PIX firewall, RL-PIX-CSVPN, reachable from the Internet. The trainer will initiate an IPsec VPN tunnel terminating on RL-PIXCSVPN. RL-PIX-CSVPN forwards all traffic to a Cisco 2621 router, RL-RMTCSVPN, which routes traffic based on the source IP address to one of two routers, RL-RMT1-CSVPN or RL-RMT2-CSVPN. These routers will perform IP address NATing and route the traffic to the necessary student pod.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CSVPN Remote Lab Instructor Guide 1.0

Đồng bộ tài khoản