CỬA SỔ TÀI LIỆU

Chia sẻ: Nguyen Phu Gia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
54
lượt xem
7
download

CỬA SỔ TÀI LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cửa sổ tài liệu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CỬA SỔ TÀI LIỆU

  1. DREAMWEAVER 8 BÀI 2 NGÀY 23.7.2006 Sách KS TRẦN VIỆT AN CỬA SỔ TÀI LIỆU 1. Khi nhấp Shortcut hiện ra Bảng WorkSpace  Setup > Chọn Designer > Ok. Nếu thay  đổi chọn lựa trên > Menu Window > WorkSpace LayOut . Ra 3 Mục để bạn chọn lựa  .Sách nầy giả định tất cả mọi người dùng Window đều chọn Designer LayOut . (H1). 1
  2. 2. Cột Create New giúp bạn tạo 1 Trang hoặc 1 Site mới . Có nhiều lực chọn bên dưới  cột. I.CỬA SỔ TÀI LIỆU : THí dụ Chọn HTML 1. Đây là 1 Cửa sổ tài liệu Dreamweaver đơn giản . Ban có thể chỉnh sửa nó để thích  hợp với những thói quen của bạn . 2. Nếu mở nhiều Files cùng lúc , bạn sẽ thấy các Tables nằm dọc ở phần trên cùng  cửa sổ . Bạn nhấp vào 1 Table để chỉnh sửa . Bạn có thể Delate Table.(H2). 3.        Nhấp Nút Restore Down   ( Góc Phải trên ) > Trở lại nhấp Nút Maximize. 4.   Thanh Menu  : Nói về những gì mà bạn mong đợi thấy trên nền. 5.   Thanh INSERT   : Dứoi Thanh Menu. •  COMMON   : Tập hợp nầy chứa các Đối Tượng  thường được sử dụng nhiều  nhất như các liên kết với ảnh . (H3). 2
  3. •   LAYOUT   : nhấp nút xổ xuống chọn Layout . Hiện ra gồm các Tables – Div –  Layer – Khung ( Frame ) . Các Đối tượng nầy giúp bạn mô tả cách bạn muốn  trình bày Trang . (H4). •   FORM  : Gồm các thành phần Form như Trường Text , Nút và Hộp kiểm  (H5). •   TEXT   : Giúp tạo Style  cho Text đã nằm trên Trang tốt hơn là dùng Property  Inspector ( Nằm ở đáy ). (H6). •   HTML  : Ít hữu dụng , cho phép bạn chèn các đối tượng như Table – Khung –  Script vốn được thực hiện tốt hơn ở nơi khác .(H7). •   APPLICATION  : Giúp cho bạn làm việc với các cơ sở dữ liệu bên ngoài  (H8). 3
  4. •   FLASH ELEMENTS   : Chỉ chứa 1 Đối tượng bộ xem ảnh Flash.Nếu muốn  thêm các thành phần Flash như Nút Flash – Text – Video hãy quay về  Common > Nút Media . ( H9+10). •   FAVORITES   : Chỉ là rổng không . Dùng để chỉnh sửa , dùng để chứa những  gì bạn muốn nó có . Để làm điều nầy > Chọn Tập hợp Favorites > Nhấp  Phải > Cho phép bạn chọn lựa để thêm những đối tượng thường được sử  dụng nhiều nhất. (H11). 4
  5. •   Chức năng của từng Nút và nút xổ xuống kế bên   : Để con trỏ lên Nút sẽ  thấy Text mô tả chức năng của Nút đó . Nhấp Nút xổ xuống kế bên ra chức  năng phụ. (H12). 5
Đồng bộ tài khoản