Củng cố lời hứa của thương hiệu

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
5
download

Củng cố lời hứa của thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông điệp tại điểm bán cho phép bạn tiếp cận với khách hàng tại đúng “khoảng khắc vàng” khi họ đang thực hiện quyết định mua hàng. Các nhà bán lẻ và các nhãn hàng tại Việt Nam cũng vừa mới bắt đầu khám phá ra sức mạnh của khoảnh khắc đó. Trên thực tế, 70% người mua ra quyết định tại điểm bán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Củng cố lời hứa của thương hiệu

  1. C ng c l i h a c a thương hi u Trong m t cu c kh o sát v i 999 ngư i mua hàng t i Hoa Kỳ vào tháng 3.2009 v a qua, có n 32% s ngư i cho r ng qu ng cáo t i i m bán hi u qu hơn các qu ng cáo bên ngoài c a hàng (ch 27%). ng thu n v i ý ki n này, 93% các nhà bán l có s d ng thông i p t i i m bán cho r ng nó giúp tăng doanh s bán hàng. Bán l kênh truy n thông m i Hi n nay, ngân sách dành cho ho t ng qu ng cáo t i i m bán m i ch chi m 6% t ng kinh phí marketing trong khi ngân sách dành cho qu ng cáo truy n th ng như tivi, báo in v n chi m trên 35%. S n r c a các lo i hình truy n thông truy n th ng (t i Vi t Nam có n 65 ài truy n hình, 713 báo ngày và báo tu n…) làm cho các marketer b nhi u lo n và ph i cân nh c nhi u hơn khi l a ch n kênh ti p c n khách hàng. Trong b i c nh ó, kênh bán l n i lên như m t lo i hình truy n thông hi u qu cung c p thông tin và d ch v tr c ti p n ngư i mua hàng t i i m bán. Các kênh qu ng cáo truy n th ng v n s óng vai trò quan tr ng trong vi c gia tăng t l nh n bi t thương hi u, trong khi ó, các thông tin h
  2. tr cho ngư i tiêu dùng trong vi c ra quy t nh l a ch n thương hi u s phù h p hơn khi ư c cung c p t i i m bán. Ngư i tiêu dùng ngày càng ph c t p và thông minh hơn. Thay vì d dàng tin vào nh ng l i qu ng cáo hoa m như trư c, ngày nay ra quy t nh l a ch n thương hi u, h d a vào m t nhi u y u t khác nhau như: giá c , ch t lư ng, n i ti ng c a thương hi u, m c ti n l i, ho c có th ch ơn gi n là “theo thói quen”. Và “thói quen” (ch ng h n như lòng trung thành” chính là cái ích mà các nhà bán l và nhãn hàng nh m n: vi c ra quy t nh mua hàng mà không c n ph i cân nh c. L i ích c a qu ng cáo t i i m bán Thông i p t i i m bán cho phép b n ti p c n v i khách hàng t i úng “kho ng kh c vàng” khi h ang th c hi n quy t nh mua hàng. Các nhà bán l và các nhãn hàng t i Vi t Nam cũng v a m i b t u khám phá ra s c m nh c a kho nh kh c ó. Trên th c t , 70% ngư i mua ra quy t nh t i i m bán. Do ó, m t m u qu ng cáo trên tivi dù có gây n tư ng t t v i khách hàng, nhưng t i i m bán, n u s n ph m không thu hút ư c s chú ý c a ngư i mua, cũng có nghĩa là qu ng cáo ã th t b i. M t thông i p t i i m bán có th ư c dùng : + Thông báo cho khách hàng nh ng thông tin c bi t + Thông báo v các s n ph m m i
  3. + Công b nh ng s ki n c bi t ho c các chương trình khuy n mãi + Làm tăng nh n bi t thương hi u th c hi n các m c tiêu trên, hàng lo t các hình th c qu ng cáo s ư c các nhà ti p th ngư i mua s m huy ng. T phát phim qu ng cáo trên màn hình LCD t t i i m bán, n tren b ng hi u, băng rôn, banner, phát t rơi… V trí t qu ng cáo càng g n nơi trưng bày s n ph m càng có cơ h i gây n tư ng v i ngư i mua ngay t i th i i m ra quy t nh l a ch n thương hi u. Tuy nhiên, làm ư c i u ó, c n xây d ng m i quan h t t v i nhà bán l , ôi khi ph i tr khá nhi u ti n có th thuê ư c m t v trí “b t m t”. Khuynh hư ng “hot” nh t chuy n t i thông i p n ngư i mua hàng là qu ng cáo trên các màn hình LCD t t i các trung tâm thương m i, siêu th … V i kỳ v ng thông i p v s n ph m ti p c n ngư i mua úng nơi, úng ch , vi c qu ng cáo t i các siêu th là nh m thúc y ngư i mua mua hàng hóa, ch không ph i xem thư giãn. Tuy v y, lo i hình qu ng cáo này có nh ng h n ch nh t nh, ch ng h n như không ư c s d ng âm thanh (theo pháp l nh qu ng cáo) nên có nhi u h n ch trong vi c chuy n t i thông i p. Thêm vào ó, nhi u ngư i tiêu dùng v n ã b d i bom qu ng cáo r t d d ng khi b các phim qu ng cáo “ eo bám” n t n nơi mua hàng.
  4. Trong khi các kênh truy n thông thông thư ng ư c o lư ng b ng các tiêu chí như: CPM, reach, t n su t… thì hi u qu c a vi c qu ng cáo t i i m bán thư ng ư c lư ng hóa qua các thông tin như: qu ng cáo t i i m bán có giúp thu hút thêm nhi u ngư i mua l a ch n thương hi u so v i lúc không có qu ng cáo? Kh năng l p l i hành vi mua c a nhóm khách hàng này như th nào?... Các bư c o lư ng thư ng ư c th c hi n theo ba bư c sau: + Bư c1: o lư ng lư ng ngư i xem qu ng cáo + Bư c 2: ánh giá s phù h p c a v trí t qu ng cáo + Bư c 3: Lư ng hóa m c tăng c a doanh thu
Đồng bộ tài khoản