Customer Relationship Management: A Database Approach - Class 6

Chia sẻ: Mao Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
152
lượt xem
82
download

Customer Relationship Management: A Database Approach - Class 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về quản lý mối quan hệ khách hàng (Tài liệu bằng tiếng Anh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Customer Relationship Management: A Database Approach - Class 6

Đồng bộ tài khoản