intTypePromotion=1

Đánh giá ứng viên dự tuyển

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
583
lượt xem
110
download

Đánh giá ứng viên dự tuyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Đánh giá ứng viên dự tuyển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá ứng viên dự tuyển

  1. Cpo Club   BẢN PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN Hµ Néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m 200... Họ và tên ứng viên: ............................................................................................... Điểm: Vị trí tuyển dụng: ................................................................................................. Tên cán bộ phỏng vấn: ........................................................................................ Hướng dẫn đánh giá: - Các tiêu chí tuyển dụng ứng viên dưới đây được xây dựng từ nền tảng giá trị Văn hóa cá nhân thích ứng với VHG; Năng lực cá nhân phù hợp với vị trí công việc. - Cán bộ phỏng vấn sẽ đánh giá các tiêu chí dựa trên Bộ câu hỏi tuyển dụng kèm theo của mỗi vị trí công việc. - Thang điểm đánh giá như sau: A: Tốt B: Khá C: TB D: Kém CÁC TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG ĐIỂM A B C D 1. Đánh giá khả năng thích ứng và sự linh hoạt của ứng viên (VH) 2. Đánh giá tinh thần hợp tác của ứng viên (VH) 3. Đánh giá khả năng quản lý sự xung đột (VH) 4. Đánh giá sự tận tâm với công việc của ứng viên (VH) 5. Đánh giá khả năng định hướng và thực hiện mục tiêu (NL) BMNS­06(kÌm theo bé c©u hái gîi ý) 1
  2. Cpo Club 6. Đánh giá khả năng kiểm soát công việc của ứng viên (NL) 7. Đánh giá khả năng nắm bắt sự việc và tính hệ thống (NL) 8. Đánh giá khả năng phân tích thông tin (NL) 9. Đánh giá khả năng phán đoán và ra quyết định (NL) 10. Đánh giá khả năng quản lý sự khủng hoảng (VH) 11. Đánh giá Sự đúng hạn của ứng viên (VH) 12. Đánh giá Sự ủy thác, ủy quyền của ứng viên (NL) 13. Đánh giá Phong cách của ứng viên (VH) - Tư thế đi, ngồi, cử chỉ, ánh mắt, trang phục - Giọng nói, thái độ, khả năng truyền đạt Tổng điểm phỏng vấn: Ý kiến nhận xét của cán bộ phỏng vấn: .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... BMNS­06(kÌm theo bé c©u hái gîi ý) 2
  3. Cpo Club .................................................................................................................................................................................... BMNS­06(kÌm theo bé c©u hái gîi ý) 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2