intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

70
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêui bài viết là đánh giá sự thay đổi điện tâm đồ trên bệnh nhân tai biến mạch máu não và nghiên cứu mối liên quan giữa tai biến mạch máu não và một số yếu tố nguy cơ.Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO<br /> ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN<br /> Nguyễn Đăng Hƣơng*, Nguyễn Trọng Hiếu, Triệu Thị Xuân<br /> Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đặt vấn đề: hiện nay đã có nghiên cứu đã cho thấy mối liên quan giữa tai biến mạch máu não và<br /> loạn nhịp tim, tuy nhiên số lƣợng nghiên cứu còn ít và cần thêm sự đối chứng. Mục tiêu: Đánh giá<br /> sự thay đổi điện tâm đồ trên bệnh nhân tai biến mạch máu não và nghiên cứu mối liên quan giữa<br /> tai biến mạch máu não và một số yếu tố nguy cơ.Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân tai biến mạch<br /> máu não điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Nghiên cứu mô tả tiến cứu. Kết quả: Tai biến mạch máu não gặp nhiều nhất ở lứa tuổi 60-79<br /> (52%). Giới nam gặp nhiều hơn nữ (68%),tỷ lệ 2,125/1. Các rối loạn điện tâm đồ thƣờng gặp<br /> là:thiếu máu cơ tim,dày thất trái,rung nhĩ và chậm dẫn truyền nhĩ thất.và bệnh nhân nhồi máu não<br /> có nguy cơ bất thƣờng ECG nhiều hơn.Yếu tố nguy cơ chính của bệnh là tăng huyết áp và vữa xơ<br /> động mạch. Kết luận: nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của theo dõi ECG đối với bệnh nhân<br /> đột quỵ<br /> Từ khóa: Đột quỵ, nhồi máu não, xuất huyết não, điện tâm đồ.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Tai biến mạch máu não (đột quỵ) là sự xảy ra<br /> đột ngột các thiếu sót chức năng thần kinh,<br /> thƣờng là khu trú hơn là lan tỏa, tồn tại quá<br /> 24h hoặc gây tử vong trong 24h. Các khám xét<br /> loại trừ nguyên nhân chấn thƣơng (theo WHO<br /> 1990).<br /> Từ nhiều thập kỷ cho đến nay, tai biến mạch<br /> máu não vẫn là một vấn đề thời sự cấp thiết.<br /> Ngƣời ta dự đoán đến năm 2020 tai biến<br /> mạch máu não có thể trở thành bệnh dịch gây<br /> tử vong hàng đầu trên thế giới.<br /> Do tính chất nghiêm trọng của bệnh nên<br /> những năm gần đây, tai biến mạch máu não<br /> đã và đang đƣợc sự quan tâm của y học và y<br /> tế cũng nhƣ cộng đồng. Đã có rất nhiều cuộc<br /> hội nghị, hội thảo về tai biến mạch máu não<br /> cũng nhƣ một số sách giáo khoa, tài liệu<br /> khoa học, công trình nhiên cứu đề cập đến<br /> vấn đề này.<br /> Một vài nghiên cứu trong số đó đã chỉ ra rằng<br /> trong những nguyên nhân gây tử vong có<br /> không ít những trƣờng hợp đột tử và kèm theo<br /> những thay đổi bất thƣờng trên điện tâm đồ<br /> mà trong bệnh sử không ghi nhận bệnh tim<br /> trƣớc đó. Phải chăng những có những rối loạn<br /> chức năng tim mạch xuất hiện do ảnh hƣởng<br /> <br /> của sang thƣơng thần kinh. Để tìm hiểu, đánh<br /> giá một cách chính xác, khách quan chúng tôi<br /> đã tiến hành đề tài này với mục tiêu:<br />  Đánh giá biểu hiện điện tâm đồ trên bệnh<br /> nhân tai biến mạch máu não.<br />  Nghiên cứu mối liên quan giữa tai biến<br /> mạch máu não và một số yếu tố nguy cơ.<br /> ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> Đối tƣợng nghiên cứu<br /> Bao gồm những bệnh nhân tai biến mạch máu<br /> não đƣợc chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện<br /> đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên<br /> 2.1.1:Tiêu chuẩn chẩn đoán:Theo tiêu chuẩn<br /> của WHO:<br /> *Lâm sàng:<br /> - Cách khởi phát:đột ngột hoặc từ từ trong vài<br /> giờ<br /> - Có các triệu chứng thần kinh khu trú nhƣ<br /> liệt nửa ngƣời,liệt mặt…,và các triệu chứng<br /> này tồn tại quá 24h.<br /> - Sự tiến triển của các triệu chứng thần kinh<br /> khu trú theo hƣớng ổn định hoặc đỡ dần.<br /> - Có các yếu tố nguy cơ:tuổi trung niên, cao<br /> tuổi, tăng huyết áp, bệnh tim, rối loạn chuyển<br /> hóa lipid…<br /> <br /> *<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> | 96<br /> <br /> Nguyễn Đăng Hƣơng và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 89(01)/1: 89 - 100<br /> <br /> * Cận lâm sàng:chụp CT-Scaner sọ não (MRI<br /> sọ não) có hình ảnh của nhồi máu não hoặc<br /> chảy máu não.<br /> <br /> Xử lý số liệu: Số liệu đƣợc xử lý trên phần<br /> mềm SPSS.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ:xuất huyết màng<br /> nhện đơn thuần và huyết khối tĩnh mạch.<br /> <br /> Bảng 1. Phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo giới<br /> <br /> Thời gian và địa điểm nghiên cứu<br /> <br /> Giới<br /> Nam<br /> Nữ<br /> <br /> - Thời gian:từ tháng 01/2011 đến tháng<br /> 11/2011<br /> - Địa điểm: Khoa Nội , Khoa Hồi sức cấp cứu<br /> - Bệnh viện Đa Khoa Trung ƣơng Thái<br /> Nguyên.<br /> Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu cắt ngang mô tả:trên cơ sở<br /> thống kê các số liệu để đƣa ra các nhận xét và<br /> kết luận.<br /> <br /> Bệnh nhân<br /> <br /> - Tiền sử đột quỵ, tăng huyết áp, đái tháo<br /> đƣờng, bệnh tim mạch…<br /> <br /> Bệnh nhân<br /> Phân độ HA<br /> Không tăng HA<br /> Độ I<br /> Độ II<br /> Độ III<br /> <br /> - CT-Scaner: thời gian,hình thái,vị trí<br /> <br /> Phƣơng pháp thu thập số liệu<br /> <br /> 4<br /> 11<br /> 13<br /> 13<br /> 9<br /> <br /> 8,00<br /> 22,0<br /> 26,0<br /> 26,0<br /> 18,0<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 5<br /> 16<br /> 15<br /> 14<br /> <br /> 10,0<br /> 32,0<br /> 30,0<br /> 28,0<br /> <br /> Hầu hết các bệnh nhân vào viện đƣợc đo<br /> huyết áp đều có tăng huyết áp,chiếm 90%.Số<br /> bệnh nhân có mức huyết áp bình thƣờng<br /> chiếm 10%.<br /> Bảng 4. Các biểu hiện lâm sàng<br /> <br /> - Thông tin đƣợc ghi theo một mẫu bệnh án<br /> thống nhất bao gồm một số thông tin<br /> chung,tình trạng lâm sàng , khám toàn thân và<br /> khám toàn diện.<br /> - Tất cả các cận lâm sàng đƣợc thực hiện tại<br /> khoa huyết học, khoa sinh hóa, khoa thăm dò<br /> chức năng, khoa Nội 1 Bệnh viện Đa khoa<br /> Trung ƣơng Thái Nguyên.<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> Bảng 3. Biểu hiện huyết áp lúc vào viện<br /> <br /> * Chỉ tiêu cận lâm sàng:<br /> <br /> - Sinhhóa: Triglycerid,cholesterol, điện giải<br /> đồ, ure<br /> <br /> n<br /> <br /> Độ tuổi mắc bệnh nhiều nhất là 60-79 chiếm tỷ<br /> lệ 52%,tiếp đến là độ tuổi 50-59 chiếm tỷ lệ<br /> 22%.Tuổi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2