intTypePromotion=1

Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đồng mắc lao phổi và ung thư

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
21
lượt xem
1
download

Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đồng mắc lao phổi và ung thư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết trình bày về sự ức chế miễn dịch làm gia tăng nguy cơ mắc lao ở bệnh nhân ung thư, những đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của lao phổi hoạt động trên bệnh nhân bị bệnh lý ác tính vẫn chưa được mô tả đầy đủ ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đồng mắc lao phổi và ung thư

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br />  ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM  <br /> CỦA BỆNH NHÂN ĐỒNG MẮC LAO PHỔI VÀ UNG THƯ <br /> Nguyễn Thị Bích Yến*, Lê Tự Phương Thảo**, Nguyễn Huy Dũng*, Nguyễn Thị Hồng Hạnh*,  <br /> Nguyễn Hữu Lân* <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Đặt vấn đề: Sự ức chế miễn dịch làm gia tăng nguy cơ mắc lao ở bệnh nhân ung thư. Những đặc điểm lâm <br /> sàng và xét nghiệm của lao phổi hoạt động trên bệnh nhân bị bệnh lý ác tính vẫn chưa được mô tả đầy đủ ở Việt <br /> Nam. <br /> Đối  tượng  &  phương  pháp: Chúng tôi xem xét một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của 281 bệnh <br /> nhân đồng mắc lao phổi và ung thư nhập bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ tháng 1/2005 đến tháng 10/2013. Lao <br /> phổi được chẩn đoán bằng AFB (+), hoặc cấy (+) với Mycobacterium tuberculosis, hoặc giải phẫu bệnh có hình <br /> ảnh mô học của tổn thương lao. Chẩn đoán xác định ung thư dựa trên kết quả mô học. <br /> Kết quả: Trong số 281 bệnh nhân, tuổi trung bình 60 ± 14 năm, với tỷ lệ nam/nữ khoảng 3,7/1, có 55,2% <br /> bệnh nhân ung thư phổi, 44,8% bệnh nhân ung thư ở các cơ quan khác phổi. Tuổi trung bình là 63 ± 12 tuổi và <br /> 57 ± 16 tuổi theo thứ tự ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi và nhóm bệnh nhân ung thư khác phổi. Sốt, ho đờm, <br /> khó thở, đau ngực, ho khan, sụt cân và ho ra máu gặp với tỷ lệ lần lượt là 65,5%, 45,9%, 34,9%, 33,8%, 19,6%, <br /> 18,5%, 18,5%. Đa số bệnh nhân có tổn thương trên Xquang phổi ở nhiều thùy (66%). Tổn thương hai bên gặp ở <br /> 53,7% so với một bên 46,3%. Tổn thương thâm nhiễm chiếm tỷ lệ 61,6%, tổn thương dạng u đơn độc hoặc có vệ <br /> tinh chiếm tỷ lệ 26,3%. <br /> Kết  luận: Chúng tôi muốn nhấn mạnh cần chú ý nguy cơ tồn tại cả hai bệnh lao phổi và ung thư, nhằm <br /> làm giảm sự chậm trễ trong chẩn đoán và có điều trị thích hợp bệnh nhân. Sốt và tổn thương thâm nhiễm nhu <br /> mô phổi là những triệu chứng lâm sàng và Xquang thường gặp nhất. <br /> Từ khóa: Đồng mắc lao phổi và ung thư. <br /> <br /> ABSTRACT <br /> CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS  <br /> WITH CO‐EXISTING PULMONARY TUBERCULOSIS AND CANCER <br /> Nguyen Thi Bich Yen, Le Tu Phuong Thao, Nguyen Huy Dung, Nguyen Thi Hong Hanh,  <br /> Nguyen Huu Lan* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 1 ‐ 2014: 43 ‐ 48 <br /> Background: Immunosuppression increases the risk of TB in cancer patients. The clinical and laboratory <br /> characteristics of active pulmonary TB (PTB) in oncology patients has not been well described in Vietnam.  <br /> Materials  and  Methods:  We  reviewed  clinical  and  laboratory  characteristics  of  281  patients  with  co‐<br /> existing PTB and cancer admitted to Pham Ngoc Thach hospital (Ho Chi Minh City, Vietnam) from January <br /> 2005 to October 2013.  PTB was diagnosed by positive Acid‐Fast Bacilli (AFB) smears, positive  culture for <br /> Mycobacterium tuberculosis  or histology suggestive of PTB. A definitive diagnosis of cancer was made by <br /> histological confirmation. <br /> <br /> * Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. <br /> ** Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh. <br /> Tác giả liên lạc: TS. BS. Nguyễn Hữu Lân   ĐT: 0913185885 <br />  Email: nguyenhuulan1965@gmail.com <br /> <br /> Hô Hấp <br /> <br /> 43<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014<br /> <br /> Results:  Among  the  281  patients,  mean  age  was  60 ± 14  years,  with  a male  to  female ratio of <br /> approximately  3.7/1, 55.2% had lung cancers and 44.8%  other  forms of cancer.  The mean age was 63 ± 12 <br /> years  and  57  ±  16  years  for  lung  cancer  patients  and  other  forms  of cancer,  respectively.  Fever,  productive <br /> cough, dyspnea,  chest  pain,  dry  cough,  weight  loss  and  hemoptysis  were  noted  in  65.5%,  45.9%,  34.9%, <br /> 33.8%, 19.6%, 18.5%, 18.5% of patients, respectively. It was found out that there was a higher involvement of <br /> multiple  lobes (66%) and bilateral involvement was present in 53.7% compared with unilateral involvement <br /> 46.3%.  Parenchymal‐infiltrate  lesions were  found  in  61.6%.  Solitary  tumors  or  tumors with  satellite <br /> lesions accounted for 26.3%. <br /> Conclusions:  We  would  like  to  emphasize  the  risk  of  coexisted  cancer  in  patients  with  PTB  in  order  to <br /> reduce the delay of diagnosis and appropriate management. Fever and parenchymal‐infiltrate lesions are the most <br /> frequent clinical and radiological manifestation. <br /> Key words: Co‐existing pulmonary tuberculosis and cancer. <br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> Trong  năm  2008,  có  khoảng  12,7  triệu <br /> trường hợp ung thư và 7,6% chết do ung thư. <br /> Ung  thư  phổi  là  ung  thư  thường  gặp  nhất  ở <br /> nam  giới,  chiếm  17%  tổng  số  trường  hợp  ung <br /> thư  mới, và 23% tử  vong do ung thư(7). Trong <br /> năm  2011,  có  8,7  triệu  trường  hợp  mắc  lao <br /> phổi, 1,4 triệu người chết do lao(15). Ý nghĩa của <br /> mối  liên  quan  ung  thư  phổi  với  lao  vẫn  còn <br /> nhiều  tranh  cãi,  trong  một  số  trường  hợp,  có <br /> thể là tình cờ đồng mắc hai bệnh, đặc biệt nếu <br /> tổn  thương  ung  thư  nguyên  phát  ở  vùng  rốn <br /> phổi  và  tổn  thương  lao  ở  vùng  ngoại  vi  phổi. <br /> Mặt khác, có bằng chứng cho thấy tổn thương <br /> sẹo tại phổi do nhiều nguyên nhân khác nhau <br /> có thể có vai trò trong việc kích thích sinh ung. <br /> Tương  tự,  có  ý  kiến  cho  rằng  bệnh  ác  tính  có <br /> thể  chịu  trách  nhiệm  trong  việc  hoạt  hóa  lao <br /> đang  tồn  tại,  làm  tăng  sự  nhạy  cảm  đối  với <br /> nhiễm trùng ngoại lai hoặc các peptid của khối <br /> u được sản xuất ra đã tác động lên hàng triệu <br /> u  hạt  và  cho  phép  vi  khuẩn  lao  nhân  lên(11). <br /> Mặc  dù  bệnh  lao  và  ung  thư  là  bệnh  rất  phổ <br /> biến,  nhưng  có  rất  ít  quan  tâm  và  báo  cáo  về <br /> sự kết hợp hai bệnh này(6). Chúng tôi thực hiện <br /> nghiên  cứu  này  nhằm  đánh  giá  hình  ảnh  lâm <br /> sàng, X quang lồng ngực nhằm giúp các bác sĩ <br /> lâm sàng có thể có được những thông tin lâm <br /> sàng hữu ích, tránh bỏ sót chẩn đoán cho bệnh <br /> nhân. <br /> <br /> 44<br /> <br /> BỆNH NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP <br /> Chúng  tôi  thực  hiện  nghiên  cứu  mô  tả  loạt <br /> ca lâm sàng trên 281 bệnh nhân điều trị nội trú <br /> tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ <br /> Chí Minh, được chẩn đoán lao phổi kết hợp ung <br /> thư  từ  tháng  01  năm  2005  đến  tháng  10  năm <br /> 2013. Chẩn đoán xác định lao phổi dựa vào hoặc <br /> AFB dương tính/đàm hoặc cấy đàm dương tính <br /> với  Mycobacterium  tuberculosis,  hoặc  kết  quả <br /> mô học của bệnh phẩm lấy từ phế quản phổi có <br /> hình  ảnh  tổn  thương  lao    đặc  hiệu.  Chẩn  đoán <br /> xác  định  ung  thư  dựa  vào  kết  quả  tìm  thấy  tế <br /> bào hay mô ác tính của các bệnh phẩm lấy từ cơ <br /> thể  bệnh  nhân.  Các  yếu  tố  tuổi,  giới  tính,  triệu <br /> chứng  lâm  sàng,  đặc    điểm  hình  ảnh  học  X <br /> quang của tổn thương phổi được đưa vào phân <br /> tích  thống  kê.  Các  số  liệu  sau  khi  thu  thập  sẽ <br /> được mã hóa và nhập vào máy vi tính, sử dụng <br /> phần mềm Stata 10 để xử lý. Chúng tôi sử dụng <br /> phép  kiểm  χ2  để  so  sánh  sự  khác  biệt  về  tỷ  lệ <br /> giữa hai nhóm bệnh nhân cho các biến định tính. <br /> Thực  hiện  phép  kiểm  chính  xác  của  Fisher  nếu <br /> có trên 20% số ô trong bảng chéo có tần số mong <br /> đợi  nhỏ  hơn  5.  Chúng  tôi  sử  dụng  kiểm  định <br /> thống  kê  “Shapiro  test”để  xác  định  giả  thiết <br /> phân  phối  chuẩn  của  một  biến  số.  Nếu  biến  số <br /> có  phân  phối  chuẩn,  chúng  tôi  dùng  số  trung <br /> bình và độ lệch chuẩn để mô tả dữ liệu; sử dụng <br /> kiểm  định  t  với  2  mẫu  độc  lập  để  so  sánh  sự <br /> khác  biệt  cho  các  biến  định  lượng;  nếu  biến  số <br /> không  có  phân  phối  chuẩn,  chúng  tôi  dùng  số <br /> <br /> Chuyên Đề Nội Khoa <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 <br /> trung  vị  để  mô  tả  dữ  liệu;  sử  dụng  kiểm  định <br /> Mann‐Whitney để  so sánh sự  khác biệt cho  các <br /> biến định lượng. Tất cả các  phương  pháp  kiểm <br /> định  giả  thuyết  được  thực  hiện  bằng  cách  sử <br /> dụng kiểm định 2 bên. Ngưỡng ý nghĩa là 0,05 <br /> (p 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản