intTypePromotion=3

Đặc tính âm phản hồi của cá nục sồ (Decapterus maruadsi), cá bạc má (rastrelliger kanagurta) và cá ngân (atule mate) dựa trên phương pháp phân tích đáp tuyến tần số

Chia sẻ: Tho Tho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
13
lượt xem
1
download

Đặc tính âm phản hồi của cá nục sồ (Decapterus maruadsi), cá bạc má (rastrelliger kanagurta) và cá ngân (atule mate) dựa trên phương pháp phân tích đáp tuyến tần số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số liệu thủy âm đa tần số thu thập bằng phương pháp nhốt cá trong lồng ở Cát Bà năm 2005 được sử dụng để phân tích đặc tính âm phản hồi theo tần số của cá Nục sồ, cá Bạc má và cá Ngân. Tổng số 168 chuỗi tín hiệu của cá Ngân, 291 của cá Nục và 53 của cá Bạc má đã được cô lập và sử dụng để xác định đáp tuyến tần số. Kết quả nghiên cứu cho thấy đáp tuyến tần số của cá Nục sồ, cá Bạc má và cá Ngân khác nhau hoàn toàn (Post Hoc Tukey Test, p

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc tính âm phản hồi của cá nục sồ (Decapterus maruadsi), cá bạc má (rastrelliger kanagurta) và cá ngân (atule mate) dựa trên phương pháp phân tích đáp tuyến tần số

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 13, SOÁ T1 - 2010<br /> ĐẶC TÍNH ÂM PHẢN HỒI CỦA CÁ NỤC SỒ (DECAPTERUS MARUADSI), CÁ BẠC<br /> MÁ (RASTRELLIGER KANAGURTA) VÀ CÁ NGÂN (ATULE MATE) DỰA TRÊN<br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ<br /> Vũ Việt Hà<br /> Viện Nghiên cứu Hải sản, Hải Phòng<br /> (Bài nhận ngày 01 tháng 10 năm 2009, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 17 tháng 03 năm 2010)<br /> <br /> TÓM TẮT: Số liệu thủy âm đa tần số thu thập bằng phương pháp nhốt cá trong lồng ở Cát Bà<br /> năm 2005 được sử dụng để phân tích đặc tính âm phản hồi theo tần số của cá Nục sồ, cá Bạc má và cá<br /> Ngân. Tổng số 168 chuỗi tín hiệu của cá Ngân, 291 của cá Nục và 53 của cá Bạc má đã được cô lập và<br /> sử dụng để xác định đáp tuyến tần số. Kết quả nghiên cứu cho thấy đáp tuyến tần số của cá Nục sồ, cá<br /> Bạc má và cá Ngân khác nhau hoàn toàn (Post Hoc Tukey Test, p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản