intTypePromotion=1

Đại cương về Mô và Phôi : PHÂN CẮT TRỨNG, PHÔI NANG, PHÔI VỊ VÀ HÌNH THÀNH LÁ PHÔI THỨ BA part 2

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
178
lượt xem
37
download

Đại cương về Mô và Phôi : PHÂN CẮT TRỨNG, PHÔI NANG, PHÔI VỊ VÀ HÌNH THÀNH LÁ PHÔI THỨ BA part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. PHÔI NANG (1) Phôi nang có xoang: Phôi nang có xoang rỗng ở giữa, thành gồm một lớp tế bào hay nhiều lớp tế bào. Các tế bào ở phía ngoài thường có tiêm mao để giúp cho phôi nang vận động được trong nước. Các nhóm động vật như tôm he, cầu gai, cá lưỡng tiêm (2) Phôi nang hai cực: Phôi nang có hai cực được tạo nên do kích thước các phôi bào không bằng nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại cương về Mô và Phôi : PHÂN CẮT TRỨNG, PHÔI NANG, PHÔI VỊ VÀ HÌNH THÀNH LÁ PHÔI THỨ BA part 2

  1. 2. PHÔI NANG (1) Phôi nang có xoang: Phôi nang có xoang rỗng ở giữa, thành gồm một lớp tế bào hay nhiều lớp tế bào. Các tế bào ở phía ngoài thường có tiêm mao để giúp cho phôi nang vận động được trong nước. Các nhóm động vật như tôm he, cầu gai, cá lưỡng tiêm (2) Phôi nang hai cực: Phôi nang có hai cực được tạo nên do kích thước các phôi bào không bằng nhau. Ở cực động vật gồm các phôi bào có kích thước nhỏ gọi là mái phôi và ở cực thực vật gồm có các phôi bào lớn gọi là đáy phôi. lưỡng thê thuộc dạng này (3) Phôi nang dạng đĩa: Phôi nang này có dạng như một cái đĩa úp lên khối noãn hoàng. Giữa đĩa phôi và noãn hoàng có một khe hẹp - đó là xoang phôi nang. Phôi nang này hình thành do phương thức phân cắt của dạng đĩa của trứng đoạn hoàng. Phôi của cá xương thuộc dạng này.
  2. PHÔI NANG (tt) (4) Phôi nang đặc: Phôi nang này không có xoang, các phôi bào xếp sắp dày đặc. Cực động vật gồm các phôi bào nhỏ và cực thực vật gồm các phôi bào lớn. Phôi nang của những loài động vật thuộc lớp xúc tu (5) Chu phôi nang: Ở dạng phôi nang này các phôi bào phân bố ở bề mặt bao quanh khối noãn hoàng bên trong. Phôi nang được hình thành do phương thức phân cắt bề mặt của trứng trung hoàng tạo thành. (6) Phôi nang dạng bóng: Phôi nang này hình thành do phương thức phân cắt trứng của nhóm động vật có vú. Trong quá trình phân cắt, các phôi bào chia làm hai nhóm: nhóm có kích thước lớn và nhóm có kích thước nhỏ. Do nhóm có kích thước nhỏ có tốc độ phân cắt nhanh dần dần bao trùm toàn bộ thể phôi tạo thành và nuôi dồn nhóm kích thước lớn vào một chỗ, tao thành nụ phôi.
  3. CÁC DẠNG PHÔI NANG A: Phôi nang của Amphioxus (động vật có dây sống bậc thấp). B: Phôi nang cá xương, C: Phôi nang lưỡng thê, D: Phôi nang động vật có vú.
  4. 3. PHÔI VỊ (1) Phương thức lõm vào: Phương thức này khá đơn giản. Từ phôi nang có dạng hình cầu, đáy phôi nang cực thực vật dàn phẳng ra và từ từ lõm vào bên trong, dần dần thành của cực thực vật tiếp giáp với thành cực động vật. Kết quả là thể phôi từ một lá phôi trở thành hai lá phôi, lá phôi trong và lá phôi ngoài, chỗ lõm vào là phôi khẩu. (2) Phương thức di nhập: Một số tế bào ở thành phôi nang phân chia, các tế bào mới được tạo thành dắp dần vào bên trong thành phôi. Kết quả lá phôi trong dần dần được tạo thành. Trường hợp này xoang phôi vị trùng với xoang phôi nang. (3) Phương thức phân thành: Các tế bào trên thành phôi nang đồng loạt phân chia để tạo thành hai lớp tế bào. Lớp bên trong mới hình thành là lá phôi trong. Trường hợp này xoang phôi vị cũng trùng với xoang phôi nang. (4) Phương thức phát triển bề mặt: Các phôi bào nhỏ ở cực động vật có tốc độ phân cắt nhanh hơn so với các phôi bào lớn ở thực vật. Dần dần các phôi bào nhỏ lan xuống phía dưới, bao trùm lên toàn bộ cực thực vật. Cuối cùng thể phôi hình thành hai lá phôi: lá phôi ngoài gồm có các phôi bào nhỏ và lá phôi trong gồm các phôi bào lớn hơn.
  5. PHÔI VỊ THEO PHƯƠNG THỨC LÕM VÀO 1: Xoang phôi nang 2: Phổi khẩu 3: Ngoại bì 4: Nội bì 5: Xoang phôi vị 6: Ống thần kinh 7: Dây sống 8: Thể tiết 9: Ruột nguyên
  6. 4. SỰ HÌNH THÀNH LÁ PHÔI THỨ BA (1) Phương thức gấp nếp: Mầm lá phôi thứ ba nằm ở hai bên mầm dây sống, ở vị trí lưng của thân phôi. Hai mầm này gấp nếp bằng cách cuộn lên phía trên, sau đó tách ra khỏi mầm dây sống và nội bì ruột và khép mí lại tạo thành hai ống trung bì phân bố dọc theo hai bên mặt lưng của thân phôi. Đồng thời mầm dây sống và mầm nội bì ruột cũng khép lại để tạo thành ống dây sống và ống ruột. (2) Phương thức đoạn bào: Vào thời điểm quá trình tạo phôi vị bắt đầu, một số tế bào tách khỏi thành phôi nang - đó là những đoạn bào. Các đoạn bào này không ngừng phân chia và dần dần tạo thành một lớp tế bào. Khi phôi vị hoàn thành, tức là lúc cực thành thực vật tiếp xúc với thành cực động vật thì lá phôi thứ ba cũng được hình thành nằm giữa lá phôi ngoài và lá phôi trong.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2