intTypePromotion=3

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
1.655
lượt xem
452
download

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh cao đẳng đại học - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

  1. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH BÀI TẬP CHƯƠNG III. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 1. Giải các hệ phương trình sau: ⎧ 2 x1 − x2 − x3 = 4 ⎪ a. ⎨ 3 x1 +4 x2 −2 x3 = 11 ⎪ 3 x1 −2 x2 +4 x3 ⎩ = 11 ⎧ x1 + x2 + 2 x3 + 3 x4 = 1 ⎪ ⎪3 x1 − x2 − x3 − 2 x4 = −4 b. ⎨ ⎪2 x1 + 3 x2 − x3 − x4 = −6 ⎪ x1 + 2 x2 + 3 x3 − x4 = −4 ⎩ ⎧ x1 + 2 x2 + 3 x3 + 4 x4 = 5 ⎪ ⎪2 x1 + x2 + 2 x3 + 3 x4 = 1 c. ⎨ ⎪3 x1 + 2 x2 + x3 + 2 x4 = 1 ⎪4 x1 + 3 x2 + 2 x3 + x4 = −5 ⎩ ⎧ x1 + x2 + x3 + x4 =0 ⎪ ⎪ x2 + x3 + x4 + x5 =0 ⎪ d. ⎨ x1 + 2 x2 + 3 x3 =2 ⎪ x2 + 2 x3 + 3 x4 = −2 ⎪ ⎪ ⎩ x3 + 2 x4 + 3 x5 =2 2. Giải các hệ sau: ⎧ x1 + x2 − 3 x3 = −1 ⎧2 x1 + x2 − x3 + x4 = 1 ⎪ ⎪ ⎪2 x1 + x2 − 2 x3 = 1 ⎪3 x1 − 2 x2 + 2 x3 − 3 x4 = 2 a. ⎨ c. ⎨ ⎪ x1 + x2 + x3 = 3 ⎪5 x1 + x2 − x3 + 2 x4 = −1 ⎪ ⎩ x1 + 2 x2 − 3 x3 = 1 ⎪2 x1 − x2 + x3 − 3 x4 = 4 ⎩ ⎧2 x1 + x2 + x3 = 2 ⎧ x1 − 2 x2 + 3 x3 − 4 x4 =4 ⎪ ⎪ ⎪ x1 + 3 x2 + x3 = 5 ⎪ x2 − x3 + x4 = −3 b. ⎨ d. ⎨ ⎪ x1 + x2 + 5 x3 = −7 ⎪ x1 + 3 x2 − 3 x4 =1 ⎪2 x1 + 3 x2 − 3 x3 = 14 ⎪ − 7 x2 + 3 x3 + x4 ⎩ = −3 ⎩
  2. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3. Giải các hệ sau: ⎧λ x + y + z = 1 ⎪ a. ⎨ x + λ y + z = λ ⎪ 2 ⎩x + y + λ z = λ ⎧ax + by + z = 1 ⎪ b. ⎨ x + aby + z = b ⎪ x + by + az = 1 ⎩ ⎧ax + by + 2 z =1 ⎪ c. ⎨ax + (2b − 1) y + 3 z =1 ⎪ax + by + (b + 3) z = 2b − 1 ⎩ 4. Tìm nghiệm của các hệ pt sau: ⎧6 x1 − 2 x2 + 2 x3 + 5 x4 + 7 x5 =0 ⎪ ⎪9 x1 − 3 x2 + 4 x3 + 8 x4 + 9 x5 =0 a. ⎨ ⎪6 x1 − 2 x2 + 6 x3 + 7 x4 + x5 =0 ⎪3 x1 − x2 + 4 x3 + 4 x4 − x5 ⎩ =0 ⎧ x1 − x3 =0 ⎪ ⎪ x2 − x4 =0 ⎪ x1 − x2 + x5 = 0 ⎪ b. ⎨ ⎪− x2 + x4 − x6 = 0 ⎪− x3 + x5 =0 ⎪ ⎪ x4 − x6 ⎩ =0 ⎧ x1 − x3 + x5 = 0 ⎪ ⎪ x2 − x4 + x5 = 0 ⎪ c. ⎨ x1 − x2 + x5 − x6 = 0 ⎪x − x − x = 0 ⎪ 2 3 6 ⎪ x1 − x4 + x5 = 0 ⎩

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản