Đàn tính The Marvelous and Sarced Musical Instrument of the Tay People- La Công ý

Chia sẻ: Khanh Bang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
105
lượt xem
5
download

Đàn tính The Marvelous and Sarced Musical Instrument of the Tay People- La Công ý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A đàn tính, the musicl instrument of Tày shamans, enable the performance of a Then... The author, a Tày native scholar, resaerched the history of the instrument in relation to the career of the shamans....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đàn tính The Marvelous and Sarced Musical Instrument of the Tay People- La Công ý

Đồng bộ tài khoản