intTypePromotion=1

Đánh giá hiệu quả của dung dịch acit formic - formalin (AFF) trong xử lý mô tủy xương sinh thiết

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
20
lượt xem
0
download

Đánh giá hiệu quả của dung dịch acit formic - formalin (AFF) trong xử lý mô tủy xương sinh thiết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của dung dịch AFF so với dung dịch acit nitric trong quá trình xử lý mô tủy xương sinh thiết trên tiêu bản nhuộm H&E và nhuộm HMMD. Nghiên cứu thực hiện thống kê mô tả 56 mẫu tủy xương sinh thiết được gửi về khoa giải phẫu bệnh - bệnh viện Truyền Máu Huyết Học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả của dung dịch acit formic - formalin (AFF) trong xử lý mô tủy xương sinh thiết

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 5 * 2013 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DUNG DỊCH ACIT FORMIC – FORMALIN  <br /> (AFF) TRONG XỬ LÝ MÔ TỦY XƯƠNG SINH THIẾT <br /> Lê Văn Hùng*, Phan Đặng Anh Thư**, Chu Lê Ngọc Hiếu*, Võ Thị Thúy Quyên*, Lê Thanh Tú* <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của dung dịch AFF so với dung dịch acit Nitric trong quá trình <br /> xử lý mô tủy xương sinh thiết trên  tiêu bản nhuộm H&E và nhuộm HMMD. <br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu thống kê mô tả 56 mẫu tủy xương sinh thiết được <br /> gửi về Khoa Giải phẫu bệnh – BV. Truyền Máu Huyết Học. <br /> Kết  quả:  thời  gian  trả  kết  quả  được  rút  ngắn  0,92  ngày  (khi  nhuộm  H&E),  0,7  ngày  (Nhuộm  H&E  + <br /> HMMD), 0,6 ngày (nhuộm H&E + Reticulin, hóa tế bào). Tiêu bản nhuộm H&E sử dụng AFF đạt trung bình <br /> 8,53 điểm (phương sai 0.14) so với acit Nitric 7,42 điểm (Phương sai 1.2). Hai dung dịch có tác động như nhau <br /> khi nhuộm HMMD trên các marker trên màng, nguyên sinh chất tế bào. Acit Nitric làm giảm độ nhạy (16,7%), <br /> âm tính giả (32,3%) đối với các marker trong nhân tế bào. <br /> Kết luận: Khử Canxi mô tủy xương sinh thiết bằng dung dịch AFF cho chất lượng tiêu bản nhuộm H&E <br /> tốt hơn so với dung dịch acit Nitric 5%.  AFF rút ngắn thời gian trả kết quả với các xét nghiệm tủy xương sinh <br /> thiết. Acit Nitric 5% có tác động làm biến đổi các kháng nguyên trên nhân tế bào có thể gây âm tính giả làm sai <br /> lệch kết quả giải phẫu bệnh. Thay thế dung dịch acit Nitric 5% bằng dung dịch AFF trong quá trình khử canxi <br /> tại Khoa Giải phẫu bệnh.  <br /> Từ khóa: Khử canxi mô tủy xương sinh thiết, Phương pháp khử canxi,  <br /> <br /> ABSTRACT <br /> TO COMPARE THE VALUE OF FORMIC ACID – FORMALIN  (AFF) AND NITRIC ACID IN THE <br /> PROCESS OF BONE MARROW BIOPSY <br /> Le Van Hung, Phan Đang Anh Thu, Chu Le Ngoc Hieu, Vo Thi Thuy Quyen, Le Thanh Tu <br />  * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ No 5 ‐ 2013: 119 ‐ 125 <br /> Objectives: to compare the value of AFF and nitric acid in the process of bone marrow biopsy through H&E <br /> staining and immunohistochemistry section. <br /> Materials and Methods: A descriptive study of 56  bone marrow biopsy at Blood transfution hematology <br /> Hospital ‐ Ho Chi Minh city <br /> Results: Timing of interpretation was earlier 0.92 day (for H&E staining), 0.7 day (for H&E staining and <br /> immunohistochemistry),  0.6  day  (for  H&E  staining,  reticulin  staining  and  other  special  stains).  H&E  section <br /> (using AFF) gets 8.53 scores (variance 0.14); H&E section (using Nitric acid) gets 7.42 scores (variance 1.2).  <br /> Two kinds of decalcification methods have no effect on membrane receptor. Nitric acid reduces sensitivity (16.7%) <br /> and ratio of false negative  (32.3%) for nucleus receptor.  <br /> Conclusion:  AFF  is a decalcification method which produces better quality on H&E staining than Nitric <br /> acid 5%. Using AFF, we have earlier timing of interpretation. Nitric acid may change the nucleus receptor which <br /> * Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Truyền Máu ‐ Huyết học Tp Hồ Chí Minh <br /> ** Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh <br /> Tác giả liên lạc: BS.CKI. Lê Thanh Tú. ĐT: 0918 101 472  Email: tu.lethanhdr@yahoo.com <br /> <br /> Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học <br /> <br /> 119<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 5 * 2013<br /> <br /> produces false negative and wrong result. Therefore, we have used AFF as decalcification solution in the process <br /> of bone marrow biopsy instead of Nitric acid. <br /> Key words: decalcification of bone marrow, decalcification methods   <br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> Giải  phẫu  bệnh  mô  tủy  xương  sinh  thiết  là <br /> xét nghiệm quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý <br /> huyết  học.  Tuy  nhiên,  để  thực  hiện  tốt  xét <br /> nghiệm,  mô  tủy  xương  sinh  thiết  cần  phải  khử <br /> canxi.  Nếu  khử  canxi  không  tốt,  rất  khó  thực <br /> hiện tiêu bản giải phẫu bệnh do mô tủy xương <br /> sinh thiết rất cứng(1,2).  <br /> Khử canxi bằng dung dịch acit Nitric 5% làm <br /> mềm  mô  rất  tốt  tuy  nhiên  dung  dịch  này  làm <br /> giảm chất lượng tiêu bản H&E, làm thay đổi các <br /> kháng  nguyên  trong  tế  bào  dẫn  tới  sai  lệch  kết <br /> quả nhuộm Hóa mô miễn dịch. Những tác động <br /> xấu tới mô của dung dịch khử canxi có thể dẫn <br /> đến chẩn đoán sai kết quả giải phẫu bệnh, dẫn <br /> đến  quá  trình  chẩn  đoán  và  điều  trị  gặp  nhiều <br /> khó khăn(6).  <br /> Dung dịch AFF (formalin 10% + acit formic <br /> 5%) là một dung dịch có thể thay thế cho dung <br /> dịch  acit  nitric  5%.  Dung  dịch  AFF  làm  mềm <br /> mô  rất  tốt,  và  bảo  vệ  tốt  tế  bào,  các  dấu  ấn <br /> kháng  nguyên  trong  tế  bào.  Thời  gian  trả  kết <br /> quả  được  rút  ngắn,  đảm  bảo  kết  quả  nhuộm <br /> hóa mô miễn dịch là chính xác, Cải thiện chất <br /> lượng tiêu bản H&E. <br /> Hiện  nay,  tại  Việt  Nam  chưa  có  công  trình <br /> nghiên cứu nào về các dung dịch khử canxi. Vì <br /> vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu để tìm hiểu <br /> về vấn đề này. <br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu <br /> Mục tiêu tổng quát <br /> Đánh giá hiệu quả của dung dịch AFF so với <br /> dung  dịch  acit  Nitric  trong  quá  trình  xử  lý  mô <br /> tủy xương sinh thiết trên  tiêu bản nhuộm H&E <br /> và nhuộm HMMD.  <br /> Mục tiêu chuyên biệt <br /> Đánh giá chất lượng tiêu bản nhuộm H&E <br /> khi  sử  dụng  dung  dịch  khử  canxi  Acit  Nitric <br /> hoặc AFF. <br /> <br /> 120<br /> <br /> Đánh  giá  chất  lượng  tiêu  bản  nhuộm  Hóa <br /> mô  miễn  dịch  trên  mô  tủy  xương  khử  canxi <br /> bằng dung dịch Acit Nitric hoặc AFF. <br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU <br /> Đối tượng nghiên cứu <br /> Các  mẫu  tủy  xương  sinh  thiết  được  gửi  về <br /> Khoa Giải phẫu bệnh – BV. Truyền Máu Huyết <br /> Học từ 01 ‐ 8 ‐ 2012 tới 31‐ 07 ‐ 2013. <br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu <br /> Thống kê mô tả loạt ca. <br /> <br /> Phương pháp chọn mẫu <br /> Tất  cả  các  mẫu  tủy  xương  sinh  thiết  được <br /> gửi về Khoa Giải phẫu bệnh – BV. Truyền Máu <br /> Huyết Học từ 01 ‐ 8 ‐ 2012 tới 31‐ 07 ‐ 2013. <br /> Đường  kính  từ  1‐2  mm.  Một  đoạn  dài <br /> khoảng > 2,5 cm. <br /> Mẫu phải được ngâm hoàn toàn trong dung <br /> dịch formalin buffer 10%. <br /> Hũ  đựng  mẫu  phải  riêng  biệt,  ghi  rõ  ràng <br /> thông tin bệnh nhân, giờ lấy mẫu. <br /> Thời gian từ thời điểm lấy mẫu tới khi nhận <br /> mẫu không quá 72 giờ. <br /> <br /> Tiêu chuẩn loại mẫu <br /> Mẫu ngắn không đủ chiều dài 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2