intTypePromotion=1

Đánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Kinh Kha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
13
lượt xem
0
download

Đánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cơ khí hóa các quá trình sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói đây là một chỉ tiêu phản ánh trình độ khoa học kỹ thuật của một đất nước, một ngành sản xuất. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ ở tỉnh Thừa Thiên Huế

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 18, 2003<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN <br /> VẬN XUẤT GỖ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br />                 Lê Trọng Thực   <br /> Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cơ khí hóa các quá  <br /> trình sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Có thể  nói đây là một chỉ  tiêu phản  <br /> ánh trình độ khoa học kỹ thuật của một đất nước, một ngành sản xuất.<br /> Đối với ngành công nghiệp khai thác gỗ, do điều kiện sản xuất khó khăn, đa số <br /> các khâu công việc phải thực hiện ở những nơi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, sản  <br /> phẩm nặng nề, cồng kềnh, quá trình sản xuất chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện <br /> thời tiết, khí hậu thủy văn... Vì vậy đòi hỏi các cơ  sở  sản xuất cần có những biện  <br /> pháp tổ chức quản lý, lựa chọn các loại máy móc thiết bị phù hợp với điều kiện cụ <br /> thể ở từng khu vực khai thác, mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh rừng.<br /> Hiện nay, nhiều lâm trường rất quan tâm đến việc cơ  giới hóa các khâu sản <br /> xuất, trong đó khâu vận xuất gỗ  đã được đầu tư  cơ  giới hóa ở  mức độ  cao. Đây là  <br /> một khâu công việc nặng nề nhất trong dây chuyền công nghệ khai thác gỗ nên phải <br /> có sự hỗ trợ của các loại thiết bị cơ giới. Tuy nhiên việc sử dụng các loại máy móc  <br /> thiết bị vận xuất gỗ  ở nhiều địa phương hiện còn rất tùy tiện dẫn đến hiệu quả  sử <br /> dụng rất thấp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên rừng. <br /> Xuất phát từ  điều kiện địa hình khu khai thác và khả  năng đầu tư  máy móc <br /> thiết bị, các lâm trường đang áp dụng một số  dây chuyền công nghệ  khai thác với <br /> mức độ cơ giới hóa cao, đặc biệt là khâu vận xuất đã được cơ giới hóa hoàn toàn với <br /> hai loại phương tiện vận xuất chính là máy kéo TDT55 và xe REO. Tuy nhiên, do  <br /> điều kiện sản xuất trong khu khai thác không thuận lợi: địa hình hiểm trở  và bị  chia  <br /> cắt nhiều bởi hệ  thống khe suối cạn, độ  dốc lớn, chế  độ  mưa mùa thất thường,  <br /> đường vận xuất, vận chuyển trơn lầy v.v...Vì vậy việc sử  dụng các loại phương <br /> tiện vận xuất, vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu tư lớn..., hiệu quả sử <br /> dụng các loại máy vận xuất rất thấp. Các loại phương tiện vận xuất đưa vào sản <br /> xuất còn mang nặng tính chủ  quan và theo thói quen sử  dụng từ trước đến nay. Các  <br /> 95<br /> lâm trường chưa có điều kiện đánh giá hiệu quả sử dụng và ít quan tâm đến mức độ <br /> ảnh hưởng đến rừng của từng loại phương tiện vận xuất đang sử dụng. Đây là một  <br /> vấn đề hết sức quan trọng cần phải đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả kinh  <br /> doanh rừng, đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên rừng trong tương lai.<br /> Để  có cơ  sở  khoa học cho việc lựa chọn loại phương tiện vận xuất gỗ đạt  <br /> hiệu quả  cao, phù hợp với điều kiện sản xuất  ở các lâm trường khu vực tỉnh Thừa  <br /> Thiên Huế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:<br /> Đánh giá hiệu quả  sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ   ở tỉnh Thừa Thiên  <br /> Huế  <br /> 2 2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> 3 * Mục tiêu nghiên cứu:<br /> - Tìm hiểu tình hình sử dụng các loại thiết bị vận xuất gỗ ở các lâm trường.<br /> - Đánh giá một số chỉ tiêu làm việc của các thiết bị vận xuất gỗ.<br /> - Phân tích mức độ ảnh hưởng đến rừng và đất rừng trong quá trình vận <br /> xuất.<br /> - Lựa chọn thiết bị phù hợp điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến rừng và <br /> đất rừng.<br /> * Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Tiến hành nghiên cứu các loại thiết bị vận xuất gỗ ở rừng tự nhiên.<br /> ­    Chọn khu vực nghiên cứu điển hình là tiểu khu 1082, 1099 của lâm trường <br /> Hương Giang ­ Thừa Thiên Huế. <br /> 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> ­ Phân tích, đánh giá các dây chuyền công nghệ khai thác gỗ áp dụng ở các lâm <br /> trường.<br /> ­ Xác định năng suất vận xuất <br /> ­ Tính toán chi phí nhiên liệu<br /> ­ Tính giá thành vận xuất <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> * Phương pháp thu thập số liệu:<br />  ­ Sử  dụng thước dây để  đo đường vanh trung bình và chiều dài của các cây <br /> gỗ khi vận xuất.<br /> ­ Xác định chi phí nhiên liệu của ca máy bằng cách đo trực tiếp lượng nhiên  <br /> liệu tiêu thụ trong từng ca làm việc. <br /> ­ Xác định độ dốc đường vận xuất bằng thước Blume­leiss.<br /> * Phương pháp xử lý số liệu:<br /> <br /> <br /> 96<br /> ­ Dựa vào các định mức lao động khai thác lâm sản số 400/LĐ­QĐ để tính toán <br /> các chỉ tiêu làm việc của máy.<br /> ­ Áp dụng phương pháp thống kê toán học để  xác định các chỉ tiêu trung bình  <br /> và một số đặc trưng mẫu của số liệu điều tra.<br /> <br /> <br /> <br /> 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br />  5.1. Phân tích, đánh giá dây chuyền công nghệ khai thác gỗ<br /> Công nghệ khai thác gỗ là hệ thống các biện pháp tác động lên cây rừng bằng <br /> các công cụ  sản xuất thích  ứng để  sản xuất gỗ  tròn, bao gồm các khâu chủ  yếu:  <br /> chuẩn bị khai thác, chặt hạ, vận xuất và vận chuyển.<br /> Từ  khái niệm trên, chúng ta thấy rằng công nghệ  khai thác gỗ  có liên quan  <br /> trực tiếp với công cụ, máy móc thiết bị dùng trong sản xuất, nó quyết định đến năng <br /> suất, chất lượng, giá thành sản phẩm và hiệu quả sản xuất của cả dây chuyền công <br /> nghệ. Việc áp dụng một dây chuyền công nghệ  khai thác hợp lý sẽ  mang lại hiệu  <br /> quả cao trong kinh doanh rừng, trong đó khâu vận xuất đóng vai trò rất quan trọng và  <br /> có mức độ ảnh hưởng lớn đến rừng.<br /> Xuất phát từ điều kiện tự nhiên trong khu khai thác, khả năng tổ chức và đầu <br /> tư  máy móc thiết bị, nhân lực..., những năm gần đây các lâm trường  ở  tỉnh Thừa  <br /> Thiên Huế đã và đang áp dụng rộng rãi các dây chuyền công nghệ khai thác sau:<br /> ­ Dây chuyền công nghệ 1: <br /> Chuẩn bị rừng    Chặt hạ, cắt khúc bằng cưa xăng   Vận xuất (gỗ khúc, gỗ <br /> cây) bằng máy kéo TDT55   Vận chuyển bằng xe REO<br /> Tùy thuộc vào thể  tích của cây gỗ, điều kiện địa hình khu khai thác và khả <br /> năng kéo của máy mà có thể vận xuất gỗ khúc hoặc gỗ cây. Đây là dây chuyền công  <br /> nghệ đang áp dụng rộng rãi ở tỉnh Thừa Thiên Huế, hầu hết các khâu công việc trong  <br /> dây chuyền công nghệ được cơ giới hóa hoàn toàn. Với ưu điểm của máy kéo TDT55  <br /> là khả năng bám cao, linh hoạt trong các thao tác, nên rất thích hợp khi vận xuất gỗ ở <br /> khu khai thác có địa hình phức tạp, độ dốc lớn và trơn lầy.<br /> ­ Dây chuyền công nghệ 2: <br /> Chuẩn bị rừng   Chặt hạ, cắt khúc bằng cưa xăng   Vận xuất (gỗ khúc, gỗ <br /> cây) bằng xe REO   Vận chuyển bằng xe REO <br /> Ở  dây chuyền công nghệ  này, chất lượng gỗ  ít bị   ảnh hưởng, xe REO phát  <br /> huy được một số ưu điểm như: sử dụng tời để kéo gom gỗ về đường vận xuất và tự <br /> bốc dỡ... Tuy nhiên, do địa hình các khu khai thác có độ dốc lớn nên tải trọng chuyến  <br /> của xe REO khi vận xuất thấp, chỉ đạt khoảng 50% tải trọng tính toán. Khi làm việc <br /> ở  nơi có địa hình phức tạp, đường vận xuất trơn, lầy lội thì hiệu quả  làm việc của  <br /> xe REO không cao và thường xảy ra hư hỏng, có khi phải ngừng làm việc chờ  sửa  <br /> 97<br /> chữa, vì vậy đã  ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ  sản xuất của cả  dây chuyền công  <br /> nghệ. <br /> 5.2. Kết quả tính toán năng suất <br /> Năng suất vận xuất của một ca máy được tính bằng khối lượng gỗ vận xuất  <br /> được trong ca. Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng để  đánh giá hiệu quả sử dụng của  <br /> máy.<br /> Qua số  liệu theo dõi khối lượng gỗ  vận xuất được trong từng ca máy  ở  hai <br /> khu vực nghiên cứu là tiểu khu 1082 (khu vực 1) và tiểu khu 1099 (khu vực 2). Chúng <br /> tôi xác định giá trị  năng suất vận xuất trung bình của 1 ca máy và các đặc trưng của  <br /> mẫu điều tra làm cơ  sở  cho việc phân tích các yếu tố   ảnh hưởng đến năng suất;  <br /> đồng thời đánh giá độ  tin cậy của số  liệu điều tra. Kết quả  được tổng hợp ở  bảng  <br /> sau:<br /> Bảng1: Năng suất trung bình của ca máy và các đặc trưng mẫu điều tra <br /> <br />            Loại máy Khu vực1 Khu vực 2<br /> Máy kéo  Xe REO Máy kéo  Xe REO<br /> Các đặc trưng  TDT55 TDT55<br /> <br /> Năng suất trung bình (m3) 20,39 35,07 19,24 33,57<br /> Sai tiêu chuẩn S (m3) 2,445 1,079 1,125 0,909<br /> Hệ số biến động (S%) 11,99 3,078 5,851 2,708<br /> Sai số tuyệt đối e(%) 2,827 0,725 1,689 0,781<br /> Sai số của số trung bình <br /> 0,576 0,254 0,325 0,262<br />  Sx (m3)<br /> Ước lượng trị số trung  20,39 0,576 35,07 0,254 19,24 0,325 33,57 0,262<br /> bình tổng thể   (m3)<br /> <br /> Với kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy sai số của số liệu điều tra về năng <br /> suất vận xuất của máy kéo TDT55 và xe REO ở cả hai khu vực đều nằm trong giới  <br /> hạn cho phép (e
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2