intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả điều trị viêm ruột thừa trẻ em bằng phương pháp phẫu thuật nội soi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

16
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả Kết quả: Từ 05/2015 đến 05/2016 có 38 bệnh nhi viêm ruột thừa được phẫu thuật nội soi (PTNS), không có chuyển mổ mở. 07 ca viêm phúc mạc. Tuổi trung bình 10,89.Không biến chứng sau mổ 100%. Kết quả sau mổ tốt 100%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả điều trị viêm ruột thừa trẻ em bằng phương pháp phẫu thuật nội soi

  1. Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ 2016 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TRẺ EM BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI Đặng Minh Triết, Nguyễn Thanh Long Nguyễn Hữu Tuấn,Nguyễn Ngọc Thanh TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang. Phƣơng pháp nghiên cứu: tiến cứu mô tả Kết quả: Từ 05/2015 đến 05/2016 chúng tôi có 38 bệnh nhi viêm ruột thừa đƣợc phẫu thuật nội soi (PTNS), không có chuyển mổ mở. 07 ca viêm phúc mạc. Tuổi trung bình 10,89.Không biến chứng sau mổ 100%. Kết quả sau mổ tốt 100%. Kết luận: PTNS điều trị viêm ruột thừa ở trẻ em là an toàn và khả thi, kể cả viêm phúc mạc ruột thừa. Từ khóa: viêm ruột thừa trẻ em, phẫu thuật nội soi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm ruột thừa là bệnh lý ngoại khoa thƣờng gặp ở các cơ sở y tế. Theo Veronica nguy cơ bị viêm ruột thừa ở trẻ là 9% ở nam và 7% ở nữ [5]. Đối với trẻ em, nhất là trẻ nhỏ việc chẩn đoán, theo dõi… đến khi mổ thƣờng chậm trễ, đa số bị viêm phúc mạc. 82% ở trẻ trên 5 tuổi và 100% ở trẻ 1 tuổi. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào năm 2013 thí tỉ lệ viêm phúc mạc do ruột thừa trẻ em (từ 5-15 tuổi) chiếm 56,9% [1]. Phẫu thuật là phƣơng pháp duy nhất điều trị bệnh lý viêm ruột thừa. Ngày nay, sự phát triển của phẫu thuật nội soi ngày càng lan rộng và thể hiện các ƣu thế rõ rệt nhƣ ìt đau sau mổ, thời gian nằm viện ngắn, sẹo mổ nhỏ có tính thẩm mỹ cao, đặc biệt có thể áp dụng cho các bệnh nhân béo phì. Phẫu thuật nội soi có thể thực hiện trên ngƣời lớn hoặc trẻ em, các thể viêm ruột thừa cấp hoặc cả viêm ruột thừa có biến chứng. Tại Bệnh viện ĐKKV Tỉnh An Giang phẫu thuật nội soi đƣợc áp dụng từ năm 2008, kể từ đó đến nay Bệnh viện đã ứng dụng phẫu thuật này cho rất nhiều bệnh lý khác nhau và bệnh lý viêm ruột thừa ở trẻ em cũng đƣợc triển khai kỹ thuật này từ năm 2015 đến nay. Với những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề này với mục tiêu sau: - Khảo sát các đặc điểm lâm sàng của bệnh viêm ruột thừa trẻ em điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh An Giang. - Đánh giá kết quả sớm điều trị bệnh lý viêm ruột thừa trẻ em tại bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh An Giang. II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tƣợng nghiên cứu: Tất cả những bệnh nhi đƣợc điều trị viêm ruột thừa bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa khu Tỉnh An Giang từ 05/2015 đến 05/2016. 2. Phƣơng pháp nghiên cứu: tiến cứu mô tả 2.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh: Tất cả các trƣờng hợp trẻ em từ 5 đến15 tuổi đƣợc chẩn đoán VRT và đồng ý điều trị bằng PTNS . 2.2 Tiêu chuẩn loại trừ: - Các trƣờng hợp bệnh nội khoa nhƣ: suy tim nặng, suy thận nặng, rối loạn đông máu… - Bệnh nhân có đƣờng mổ cũ vùng bụng. Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang 143
  2. Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ 2016 - Bệnh nhân có bệnh lý chống chỉ định phẫu thuật nội soi. 2.3 Các bƣớc tiến hành[2] - Chuẩn bị bệnh nhân: truyền dịch, bệnh nhân nằm ngữa, vệ sinh vùng mổ từ ngang mũi ức đến 1/3 trên đùi hai bên với betadin, đặt sonde tiểu suốt cuộc mổ. - Phƣơng pháp vô cảm: Mê nội khí quản, máy giúp thở với áp lực
  3. Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ 2016 Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang 145
  4. Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ 2016 Đánh giá kết quả điều trị - Tốt: diễn tiến trong và sau mổ tốt, không sốt sau mổ, đau vết mổ ít, trung tiện sớm, hồi phục nhanh, vết mổ khô và không có các biến chứng sau mổ. - Khá: diễn tiến trong mổ tốt, vết mổ tụ máu, ứ dịch hay nhiễm trùng đáp ứng điều trị tốt. Liệt ruột sau mổ kéo dài hoặc áp xe ồn lƣu nhƣng điều trị nội khoa đáp ứng tốt. - Xấu: bị tai biến trong mổ hoặc bị các biến chứng bục mỏm ruột thừa, dò manh tràng, áp xe tồn lƣu, áp xe thành bụng, tắc ruột cần can thiệp ngoại khoa. Tái khám: hẹn tái khám sau 1 tuần. Xử lý số liệu: phần mềm thống kê SPSS 18.0 III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN - Trong thời gian 12 tháng từ tháng 05/2015 đến 05/2016 chúng tôi có 38 trƣờng hợp viêm ruột thừa trẻ em đƣợc PTNS. 1. Đặc điểm chung - Tỷ lệ nam/nữ: 18/20 (47,4%/52,6%) - Tuổi trung bình:10.89 (nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi) Tỷ lệ bệnh nhi phân bố khá đều ở các nhóm tuổi không có nhóm tuổi nào chiếm ƣu thế. Theo nghiên cứu của Phan Xuân Cảnh mổ ruột thừa nhỏ nhất là 3 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi. Theo tác giả Einar Arnbjornsson ruột thừa thƣờng thấy trẻ 10-19 tuổi [3]. 2. Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng N Tỷ lệ Sốt 26 68,4% Đau bụng 38 100% Rối loạn tiêu hóa 1 2,6% Triệu chứng đau bụng gặp tất cả bệnh nhi trong nhóm nghiên cứu. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Phan Xuân Cảnh, đau bụng chiếm tỷ lệ 100%, sốt 60,7%. Triệu chứng đầu tiên thƣờng gặp nhất là đau bụng mơ hồ, khởi đầu đau quanh rốn hoặc hố chậu phải [5]. Rối loạn tiêu hóa nhƣ buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và biếng ăn chiếm 2,6%, sự xuất hiện các triệu chứng này xuất hiện trƣớc khởi phát đau thí khả năng ìt bị viêm ruột thừa. 3. Mối liên quan giữa sốt và chẩn đoán VRT Triệu chứng VRT cấp VPM ruột thừa P Sốt Có 19 7 Không 12 0 p=0,047 Tổng 31 7 Trong nghiên cứu của chúng tôi sốt chiếm 68,4%. Theo Stephen và Veronica F Sullins thƣờng trẻ có sốt nhẹ,khi trẻ có sốt 39-400C cần nghĩ đến trẻ có biến chứng viêm phúc mạc [4], [5] 4. Công thức máu: Công thức bạch cầu n=38 Tỷ lệ %
  5. Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ 2016 16.000-20.000 9 23,7 >20.000 2 5,3 5. Liên quan giữa CT bạch cầu và chẩn đoán VRT Chẩn đoán P Viêm ruột thừa VPM khu trú Công thức BC20.000 0 2 Tổng 31 7 Trong cả 2 nhóm viêm ruột thừa và viêm phúc mạc đều có tăng công thức bạch cầu. Khi bạch cầu > 11.000 thì khả năng đã có viêm phúc mạc, theo Stephen khi nhiệt độ >38,60C và bạch cầu > 14.000 đã có khả năng viêm phúc mạc [4] Siêu âm bụng: tỷ lệ siêu âm phát hiện tổn thƣơng ruột thừa là 32 trƣờng hợp chiếm 84,2%. Theo nghiên cứu của Phan Xuân Cảnh là 67,2%. Siêu âm đã chứng tỏ là phƣơng tiện chẩn đoán đầu tiên hiệu quả, không xâm lấn, không chất cản quang hay tia xạ với độ nhạy > 85% và độ chuyên biệt > 90% [4], [5] 6. Phẫu thuật - Thời gian phẫu thuật trung bình: 34,7 phút (thấp nhất là 15 phút, dài nhất là 60 phút) - Thời gian phẫu thuật và tổn thƣơng ruột thừa trong mổ Chẩn đoán sau mổ N Tỷ lệ Thời gian phẫu thuật TB Viêm ruột thừa cấp 31 81,6% 34,4 phút Viêm phúc mạc khu trú 7 18,4% 36,4 phút - Biến chứng sau mổ Biến chứng sau mổ n=38 Nhiễm trùng vết mổ 0 Tắc ruột sau mổ 0 Áp xe tồn lƣu 0 Thời gian phẫu thuật của 2 nhóm viêm ruột thừa và viêm phúc mạc ruột thừa tƣơng đối không có sự khác biệt có thể do cở mẫu chúng tôi còn ìt, đa phần những ca viêm phúc mạc đều do các phẫu thuật viên có kinh nghiệm nên thời gian khoảng 60. Theo nghiên cứu của Phan Xuân Cảnh thời gian phẫu thuật ngắn nhất là 35 phút, dài nhất là 125 phút. Theo báo cáo tại hội nghị ngoại khoa toàn quốc năm 2004, tác giả Đỗ Minh Đại và cộng sự nghiên cứu PTNS điều trị VPMRT tại bệnh viện Hoàn Mỹ từ 6/2000 đến 8/2004, hồi cứu 128 ca có 101 ca VPMRT, xử trí thành công PTNS 96%, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ 2,3%, áp xe tồn dƣ 3,1%, tỷ lệ biến chứng 6,25%, không có tử vong. Tác giả kết luận: PTNS điều trị VPMRT rất hiệu quả, an toàn, đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân và có thể thực hiện thƣờng quy ở những cơ sở có PTV mổ nội soi kinh nghiệm. Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang 147
  6. Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ 2016 Sau hậu phẫu đƣợc chăm sóc tốt chúng tôi không có trƣờng hợp nào bị biến chứng (nhiễm trùng vết mổ, tắc ruột sau mổ, áp xe tồn lƣu). IV. KẾT LUẬN Bệnh viện đa khoa khu vực đã thực hiện thành công 38 ca ruột thừa mổ nội soi, trong đó nhỏ nhất là 6 tuổi. Đây là tiến bộ và thời gian tới chúng ta có thể thực hiện các ca nhỏ hơn 6 tuổi. Tất cả các trẻ viêm ruột thừa đều có khởi đầu là đau bụng nên đó dấu hiệu cảnh giác để không bỏ sót các trƣờng hợp viêm ruột thừa. Khi trẻ đau bụng kềm sốt cao và công thức bạch cầu tăng cao thí khả năng viêm ruột thừa có biến chứng viêm phúc mạc. Siêu âm là phƣơng tiện nhanh chóng, rẻ tiện lợi và khả năng chình xác tƣơng đối cao. Bệnh nhi đƣợc chuẩn bị trƣớc mổ tốt, trong mổ có tăng áp lực ổ bụng và ƣu thán gây nên những thay đổi sinh lý của trẻ, điều chỉnh thông khí phút bằng cách tăng tần số thở để giảm những thay đổi về hô hấp, huyết động, giúp gây mê an toàn và phẫu thuật thành công cho trẻ. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1] Bệnh viện Nhi Đồng 2 (2013), "Phẫu Thuật Nội Soi Trẻ Em", Phác Đồ Điều Trị Ngoại Nhi, Nhà Xuất Bản Y Học, pp. 26-28. 2] Trần Bình Giang (2005), Phẫu thuật nội soi ổ bụng, Nhà xuất bản y học. 3] Einar Arnbjörnsson (2016), "Laparoscopic or Open Appendectomy for Pediatric Appendicitis ", MOJ Surgery. 3 (1). 4] Stephen E et al. (2005), "Appendicitis", Pediatric Surgery, Keith W Ashcraft, pp. 577- 585. 5] Veronica F. Sullins et al. (2014), "Appendicitis", Aschraft's Pediatric Surgery, George W, pp. 578-585. Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang 148
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2