intTypePromotion=1

Đánh giá mô hình rừng trồng phòng hộ hỗn giao giữa Dầu rái, Sao đen và Thanh thất tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
13
lượt xem
3
download

Đánh giá mô hình rừng trồng phòng hộ hỗn giao giữa Dầu rái, Sao đen và Thanh thất tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết đề cập mô hình rừng trồng phòng hộ hỗn giao giữa Dầu rái, Sao đen và Thanh thất được dự án KFW6 xây dựng tại khu vực Đá Giăng, huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên vào tháng 12/2006 với diện tích 10ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến động về tỷ lệ sống giữa các năm của cả 3 loài là khá lớn. Loài có tỷ lệ sống cao nhất vào năm 2011 là loài Sao đen đạt 70,4% và đối với Dầu rái là 64,8%, thấp nhất là Thanh thất chỉ đạt 64,2%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá mô hình rừng trồng phòng hộ hỗn giao giữa Dầu rái, Sao đen và Thanh thất tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

T¹p chÝ KHLN.1/2013 (2601 - 2609)<br /> © : ViÖn KHLNVN-VAFS<br /> ISSN: 1859 - 0373<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc l©m nghiÖp sè 1/2013<br /> <br /> Шng t¶i t¹i: www.vafs.gov.vn<br /> <br /> 2601<br /> <br /> 2602<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc l©m nghiÖp sè 1/2013<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc l©m nghiÖp sè 1/2013<br /> <br /> 2603<br /> <br /> 2604<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc l©m nghiÖp sè 1/2013<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc l©m nghiÖp sè 1/2013<br /> <br /> 2605<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2