intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá sự phát triển kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường trung học cơ sở An Hòa 1 thành phố Cần Thơ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết sử dụng các phương pháp thường quy như: Phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán thống kê để xây dựng hệ thống các test nhằm mục đích đánh giá chính xác sự phát triển các kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông của trường trung học cơ sở An Hòa 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá sự phát triển kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường trung học cơ sở An Hòa 1 thành phố Cần Thơ

  1. Giáo dục thể chất và thể thao trường học ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CƠ BẢN CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN HÒA 1 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 1PGS.TS Châu Vĩnh Huy, 2ThS. Trần Đăng Khôi 1Trường ĐH SP TDTT TP. HCM, 2Trường THCS An Hòa 1, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Tóm tắt: Bài viết sử dụng các phương pháp thường quy như: phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán thống kê để xây dựng hệ thống các test nhằm mục đích đánh giá chính xác sự phát triển các kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông của trường trung học cơ sở An Hòa 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Từ khóa: Kỹ thuật cơ bản, cầu lông, phương pháp. Summary: The article uses routine methods such as: document reference method, interview method, pedagogical experimental method and mathematical and statistical method to build a system of tests for the purpose of accurately assessing the Developing basic techniques for female athletes of the badminton team of An Hoa 1 junior high school, Ninh Kieu District, Can Tho City Keywords: Basic techniques, badminton, methods. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thể thao nói chung và trong cầu lông nói riêng, đòi hỏi phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn các yếu lĩnh kỹ thuật, chiến thuật, trạng thái tâm lý môi trường và phương tiện tập luyện…Một vận động viên có thể lực tốt nhưng yếu về kỹ thuật di chuyển, tâm lý, chiến thuật,…thì khó có thể chiến thắng được đối thủ. Thực tế qua công tác giảng dạy, huấn luyện chuyên môn đối với các nữ vận động viên Cầu lông của trường THCS An Hòa 1, chúng tôi nhận thấy một số kỹ thuật cơ bản của các em vẫn còn nhiều chưa hoàn thiện. Điều đó được thể hiện qua thực tế quan sát các buổi tập và thi đấu tập của vận động viên cầu lông. Chúng tôi thấy rằng các em học sinh bộc lộ nhiều điểm yếu cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý và đặc biệt là kỹ thuật cơ bản nhất. Chính những đặc điểm trên và với mong muốn góp một phần sức lực của mình trong việc nâng cao và phát triển môn cầu lông cho học sinh trường THCS An Hòa 1, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá sự phát triển kỹ thuật cơ bản của nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường THCS An Hòa 1, Thành phố Cần Thơ” Mục đích nghiên cứu: nhằm nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường THCS An Hòa 1. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán thống kê Khách thể nghiên cứu: 15 vận động viên nữ đội tuyển cầu lông trường THCS An Hòa 1, TP. Cần Thơ. 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 201
  2. Giáo dục thể chất và thể thao trường học 2.1 Xác định các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản môn cầu lông cho nữ đội tuyển Cầu lông trường THCS An Hòa 1 2.1.1 Kết quả phỏng vấn xác định các test đánh giá kỹ thuật cơ bản cho nữ VĐV Cầu lông trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ Với mục đích lựa chọn các test ứng dụng nhằm đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu phù hợp với các điều kiện thực tiễn của nhà trường trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 20 chuyên gia, HLV, giáo viên có thâm niên công tác hiện đang làm công tác huấn luyện, giảng dạy tại các trường học phổ thông, đại học. Theo kết quả lựa chọn trong bảng phỏng vấn, chúng tôi có được bản kết quả sau: Bảng 1: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá kỹ thuật cơ bản cho cho nữ VĐV Cầu lông trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ Mức độ sử dụng Thường Không sử Ít khi Test xuyên dụng Đồng Đồng Đồng % % % ý ý ý Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 vào ô 16 80 3 15 1 5 Đập cầu 10 lần vào ô quy định 18 90 2 10 0 0 Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô quy định. 16 80 3 15 1 5 Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô quy định 17 85 3 15 0 0 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô 18 90 2 10 0 0 Căn cứ vào bảng 1, đề tài đã chọn những test đạt tỷ điểm quy đổi từ 80% trở lên. Kết quả đề tài đã chọn được 05 test kỹ thuật, chi tiết như sau: Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 vào ô (quả) Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả) Giao cầu cao sâu 10 quả vào ô (quả) Giao cầu thấp gần 10 quả vào ô (quả) Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả) 2.1.2. Xác định độ tin cậy và tính thông báo của các test 2.1.2.1. Xác định độ tin cậy của các test Để xác định độ tin cậy của các test trên, đề tài tiến hành kiểm nghiệm qua phương pháp lặp test 2 lần, thời gian kiểm tra mỗi lần cách nhau 5 ngày. Sau đó tiến hành tính hệ số tương quan (r) theo Pearson của các nội dung giữa 2 lần kiểm tra. Kết quả được trình bày tại (bảng 2). Nếu hệ số tương quan r ≥ 0.8, P < 0.05 thì test đủ độ tin cậy. Nếu hệ số tương quan r < 0.8, P > 0.05 thì test không đủ độ tin cậy. Bảng 2: Kết quả kiểm tra độ tin cậy các test đã chọn của vận động viên nam đội tuyển cầu lông Trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ. TT Test r P 1 Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 vào ô(quả) 0.82 < 0.05 2 Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả) 0.81 < 0.05 3 Giao cầu cao sâu 10 quả vào ô (quả) 0.80 < 0.05 4 Giao cầu thấp gần 10 quả vào ô(quả) 0.80 < 0.05 5 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả) 0.82 < 0.05 PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 202
  3. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả 5 test về kỹ thuật đều thể hiện hệ số tin cậy cao với (r ≥ 0.8, P < 0.05). Điều đó chứng tỏ rằng các test trên thể hiện mối tương quan mạnh, có đủ độ tin cậy, phù hợp với đối tượng nghiên cứu cũng như điều kiện thực tế trong đánh giá trình độ kỹ thuật cho nữ vận động viên cầu lông của trường. 2.1.2.2. Xác định tính thông báo các test đã chọn cho vận động viên nữ đội tuyển cầu lông Trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ Để kiểm nghiệm tính thông báo của các test đánh giá kỹ thuật cơ bản cho vận động viên nữ đội tuyển cầu lông Trường THCS Trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ trong giai đoạn huấn luyện chuyên môn hóa ban đầu, chúng tôi tiến hành tính hệ số tương quan giữa thành tích các test và thành tích thi đấu. Kiểm nghiệm được thực hiện 2 lần thực nghiệm ban đầu. Hệ số tương quan được tính theo phương pháp tương quan thứ bậc của Spearman (như đã trình bày ở chương 2). Kết quả kiểm nghiệm được trình bày ở bảng 3. Bảng 3. Kiểm nghiệm tính thông báo của các test đánh giá kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông Trường THCS Trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ TT Test r P 1 Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 vào ô (quả) 0.85 < 0.05 2 Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả) 0.72 < 0.05 3 Giao cầu cao sâu 10 quả vào ô (quả) 0.79 < 0.05 4 Giao cầu thấp gần 10 quả vào ô (quả) 0.77 < 0.05 5 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả) 0.84 < 0.05 Tính thông báo được đánh giá như sau: - │r│ ≤ 0.2: Không tồn tại mối tương quan (quan hệ độc lập). - 0.2 < │r│ ≤ 0.4: Mối tương quan yếu - 0.4 < │r│ ≤ 0.7: Mối tương quan trung bình. - 0.7 < │r│ ≤ 0.9: Mối tương quan mạnh (chặt) - 0.9 < │r│ ≤ 1: Mối tương quan rất mạnh (rất chặt) Từ kết quả ở bảng 3 chúng ta thu được kết quả sau: - Cả 5 test đều có hệ số tương quan r > 0.7 đạt mức tương quan chặt chẽ với với thành tích thi đấu ở ngưỡng xác suất P < 0.05 Như vậy, những phân tích về mối tương quan giữa kết quả lập test đánh giá kỹ thuật cơ bản với thành tích thi đấu của nữ vận động viên đội tuyển cầu lông Trường THCS An Hòa 1 cho phép xác định 5 test có tính thông báo cao P < 0.05, đó là các test: Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 vào ô (quả) Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả) Giao cầu cao sâu 10 quả vào ô (quả) Giao cầu thấp gần 10 quả vào ô (quả) Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả) Nhận xét: Qua kiểm nghiệm độ tin cậy và tính thông báo của test chúng tôi chọn được 11 test có đủ độ tin cậy và tính thông báo 2.2 Đánh giá sự phát triển kỹ thuật cơ bản môn cầu lông cho nữ đội tuyển Cầu lông trường THCS An Hòa 1 2.2.1 Thực trạng kỹ thuật cơ bản cho nữ VĐV tuyển cầu lông trường THCS An Hòa 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Chúng tôi đã sử dụng 05 test đánh giá kỹ thuật cầu lông cho 15 cho nữ VĐV Cầu lông trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ. Kết quả được hệ thống ở bảng 1 sau: PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 203
  4. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Bảng 4: Thực trạng kỹ thuật cơ bản môn cầu lông của nữ VĐV Cầu lông trường THCS An Hòa 1, TP. Cần Thơ trước thực nghiệm TT Test X S Cv%  1 Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 vào ô 6.40 0.63 9.88 0.05 2 Đập cầu 10 lần vào ô quy định 5.87 0.52 8.80 0.05 3 Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô quy định 6.27 0.59 9.47 0.05 4 Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô quy định 6.47 0.52 7.99 0.04 5 Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô 6.47 0.64 9.90 0.05 Kết quả bảng 1 cho thấy, ở tất cả các test kỹ thuật cơ bản của nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường THCS An Hòa 1 vừa có tính đồng đều với Cv% < 10% và vừa có đủ tính đại diện với e < 0.05. 2.2.2 Đánh sự phát kỹ thuật cơ bản chon nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường THCS An Hòa 1, sau 6 tháng tập luyện Để phân tích sự phát triển kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường THCS An Hòa 1 sau 6 tháng tập luyện, chúng tôi tiến hành lấy số liệu và dùng công thức nhịp tăng trưởng S. Brody. Kết quả thu được như sau: Bảng 5: Kết quả đánh giá sự tăng trưởng kỹ thuật cơ bản của nữ vận động viên đội tuyển cầu lông, sau 6 tháng tập luyện(n = 15) Sau sáu T Ban đầu W P Test tháng d t(tính) T (%) X S X S Lốp cầu cao sâu thẳng 1 6.40 0.63 7.80 0.68 1.40 4.95 10.69
  5. Giáo dục thể chất và thể thao trường học 6 4.95 5.09 4.8 4.67 5 4 3.31 3 2 1 0 Lốp cầu cao Đập cầu Phát cầu cao Phát cầu Bỏ nhỏ hai sâu thẳng thẳng 10 quả sâu 10 quả thấp gần 10 góc lưới 10 sân 10 vào ô vào ô (quả) vào ô (quả) quả vào ô quả vào ô (quả) (quả) (quả) Biểu đồ 1: Phân tích sự tăng trưởng về kỹ thuật sau 6 tháng Ghi chú: - Test 1: Lốp cầu cao sâu thẳng sân 10 vào ô (quả) - Test 2: Đập cầu thẳng 10 quả vào ô (quả) - Test 3: Giao cầu cao sâu 10 quả vào ô (quả) - Test 4: Giao cầu thấp gần 10 quả vào ô (quả) - Test 5: Bỏ nhỏ hai góc lưới 10 quả vào ô (quả) 3. KẾT LUẬN Căn cứ những kết quả nghiên cứu, chúng tôi đưa ra các kết luận sau đây: - Bằng quy trình lập test 3 bước (tổng hợp, phỏng vấn, kiểm nghiệm độ tinh cậy, tính thông báo), chúng tôi đã xác định được 5 test đánh giá kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển cầu lông trường trung học cơ sở An Hòa 1, Thành phố Cần Thơ. - Sau 6 tháng tập luyện, kỹ thuật cơ bản của các nữ VĐV nữ cầu lông trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ đều có sự phát triển. Tốt nhất tốt nhất là test Đập cầu thẳng 10 quả vào ô có sự tăng trưởng cao nhất W = 5.09%, và thấp nhất là test Phát cầu thấp gần 10 quả vào ô với nhịp tăng trưởng W = 3.31%. Điều đó chứng tỏ rằng sau 6 tháng tập luyện kỹ thuật cơ bản của các nữ VĐV nữ cầu lông trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Cần Thơ đều có sự phát triển rõ rệt. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Châu Vĩnh Huy, Trần Đăng Khôi (2020), Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam vận động viên đội tuyển cầu lông trường trung học cơ sở An Hòa 1, TP. Cần Thơ (2020), Kỷ yếu hội thảo khoa học – 2020 2. Huỳnh Trọng Khải, Châu Vĩnh Huy (2004), Giáo trình Cầu lông, NXB TDTT 3. Lê Hồng Sơn (1998), “Nghiên cứu ứng dụng một số test trong tuyển chọn VĐV nữ cầu lông lứa tuổi 12-13”. Luận văn cao học TDTT, Bắc Ninh. 4. Đào Chí Thành (2007), Huấn luyện chiến thuật thi đấu cầu lông, NXB Giáo dục, Hà Nội 5. Lê Bá Tường (2008), “Giáo trình Phương pháp Thống kê trong TDTT”, NXB Trường Đại học Cần Thơ. 6. Đỗ Vĩnh, Trịnh Hữu Lộc (2010), Giáo trình đo lường thể thao, NXB TDTT Nguồn bài báo: Từ kết quả Sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận “Một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật cơ bản cho nữ vận động viên đội tuyển Cầu lông trường THCS An Hòa 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ” của tác giả. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 205
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2