intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá tác động của chính sách trong dự án luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và một số kiến nghị đề xuất

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác giả bài viết đã tập trung nêu thực trạng sử dụng rượu, bia và những tác hại đemlại tới sức khỏe con người. Trên cơ sở pháp luật hiện hành về phòng, chống tác hại của rượu, biavà đưa ra một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tác động của chính sách trong dự án luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và một số kiến nghị đề xuất

  1. Soá 12/2020 - Naêm thöù möôøi laêm ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Phan Nguyệt Anh1 Tóm tắt: Mặc dù pháp luật về quản lý đối với sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác (ĐUCCK) đã được ban hành nhưng chủ yếu tập trung vào các quy định về kiểm soát sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu hậu quả của rượu, bia và ĐUCCK mà chưa có các quy định mang tính phòng ngừa. Tác giả bài viết đã tập trung nêu thực trạng sử dụng rượu, bia và những tác hại đem lại tới sức khỏe con người. Trên cơ sở pháp luật hiện hành về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đưa ra một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật liên quan. Từ khóa: Pháp luật, chính sách, quy định, rượu, bia, tác hại. Nhận bài: 10/11/2020; Hoàn thành biên tập:10/12/2020; Duyệt đăng: 21/12/2020. Abstract: Although the legislation on alcohol, beer and other alcoholic beverageshasbeen enacted, it only focuses on regulations on controlling production and trading with a view tominimize the consequences of alcohol, beer and other alcoholic beverages, without preventiveregulations. The author of the article has focused on the current status of using alcohol and beer,as well as its harmful effects to human health. Based on the current law on prevention and control of harmful effects of alcohol and beer, some recommendations are given to complete therelevant legal system. Keyword: Laws, policies, regulations, alcohol, beer, consequences Date of receipt:10/11/2020; Date of revision: 10/12/2020; Date of approval: 21/12/2020. Trong những năm qua, ngành rượu, bia và đồ số nam giới trên 15 tuổi thì một người nam giới uống có cồn ở nước ta đang rất phát triển với tốc của Việt Nam tiêu thụ trung bình tới 27,4 lít cồn độ gia tăng nhanh về sản lượng qua các năm. nguyên chất (năm 2010). Mức tiêu thụ này là Theo báo cáo của Bộ Công thương năm 2017, rất cao, xếp thứ hai trong các nước Đông Nam Việt Nam sản xuất hơn 4 tỷ lít bia, hơn 70 triệu Á/Tây Thái Bình Dương, xếp thứ 10 Châu Á và lít rượu công nghiệp và khoảng 230 - 280 triệu lít thứ 29 thế giới. Mức độ này sẽ còn gia tăng rượu thủ công. Rượu, bia là 2 sản phẩm đồ uống trong những năm tới nếu không có các biện có chứa cồn phổ biến, chiếm 99,7% thị phần tại pháp kiểm soát mạnh mẽ để điều chỉnh kịp thời. Việt Nam. Bên cạnh rượu, bia, hiện nay, Việt Tỷ lệ nam giới và thanh thiếu niên sử dụng Nam đã có một số lượng rất nhỏ ĐUCCK được rượu, bia đều ở mức cao, trong đó tỷ lệ nam giới sản xuất, nhập khẩu hoặc pha chế để tiêu thụ tại sử dụng rượu, bia ở mức có hại là vấn đề đáng Việt Nam. Tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở Việt Nam báo động. Năm 2015 có tới 44,2% nam giới đang ở mức báo động. Cũng theo Tổ chức Y tế uống rượu, bia và ĐUCCK ở mức nguy hại. Tỷ thế giới, nếu quy đổi tiêu thụ rượu, bia và lệ này đã tăng gần gấp đôi sau 5 năm (25,1% ĐUCCK ra lít cồn nguyên chất thì mức tiêu thụ năm 2010 và 44,2% năm 2015)2. đồ uống có cồn bình quân đầu người Việt Nam Bên cạnh tỷ lệ sử dụng rượu, bia đang gia (trên 15 tuổi) hằng năm đã tăng từ 3,8 lít (giai tăng nhanh thì tình trạng sử dụng rượu, bia ở mức đoạn 2003-2005) lên 6,6 lít (giai đoạn 2008- có hại đang là thách thức lớn ở Việt Nam. Hiện 2010) và lên tới 8,3 lít năm 2016, tức là đã tăng nay, khoảng 1/4 nam giới có sử dụng rượu, bia tới 118% và tăng 30 bậc, từ vị trí 94 lên vị trí hằng ngày đã dung nạp vượt ngưỡng cho phép 64/194 nước, trong khi mức tiêu thụ trên toàn (trên 5 đơn vị rượu tương đương 50g cồn rượu cầu tăng không đáng kể. Trong đó, tỷ trọng tiêu nguyên chất/ngày). Tỷ lệ nam giới sử dụng rượu, thụ cồn nguyên chất từ bia đang tăng nhanh hơn bia ở mức có hại là 44,2%, mức cao so với thế từ rượu nên nguy cơ tác hại do sử dụng bia cũng giới.Rượu, bia và ĐUCCK là một trong 03 đang ngày càng gia tăng. Nếu tính riêng trong nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn 1 Thạc sỹ, Học viện Cảnh sát nhân dân. 2 Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.
  2. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP giao thông tại Việt Nam ở nam giới độ tuổi 15- người khác uống rượu, bia; người chưa đủ 18 49. Theo báo cáo của WHO (2014) tai nạn giao tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại thông liên quan đến rượu, bia tại Việt Nam ước rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao tính chiếm 36,2% ở nam giới và 0,7% ở nữ giới. động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia Nghiên cứu của WHO trên 14.990 nạn nhân tai vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia; cán bộ, nạn giao thông nhập viện thì 28% người đi xe công chức, viên chức, người lao động trong các máy có nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân phép (50 mg/dl), 63,4% người lái xe ô tô có nồng chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép (0 lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên mg/dl). Theo số liệu thống kê mới nhất, trung uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, bình mỗi năm Việt Nam có 15.000 người chết vì học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; quảng tai nạn giao thông, trong đó khoảng 4.800 trường cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; cung cấp hợp có liên quan đến rượu, bia. Thông tin từ thông thông tin không chính xác, sai sự thật về Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, chỉ trong 4 ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe... ngày tết Mậu Tuất 2018 có gần 500 ca tai nạn - Không quảng cáo rượu, bia dưới 5,5 độ giao thông nhập viện, trong đó hơn 60% có liên trong khung giờ vàng: quan đến sử dụng rượu, bia3. Việc quảng cáo đối với rượu có độ cồn từ 15 1. Quy định của pháp luật Việt Nam liên độ trở lên bị nghiêm cấm. Riêng trong trường quan đến rượu, bia hợp quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ Thứ nhất, Luật phòng, chống tác hại của rượu, phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt tại bia ngày 14 tháng 06 năm 2019 quy định biện pháp Khoản 3, Điều 12 của Luật phòng, chống tác hại giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý của rượu, bia năm 2019, cụ thể: việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của + Không quảng cáo trên truyền hình trong rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, thời gian từ 18h đến 21h hàng ngày, trừ trường chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật phòng, ngoài và trường hợp khác theo quy định của chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định: Chính phủ; Nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông + Không quảng cáo trên báo nói, trên truyền mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. hình ngay trước, trong và sau chương trình dành Như vậy, việc cấm lái xe khi vừa uống rượu, cho trẻ em; bia đã chính thức được luật hóa. Ngày 30/12/2019, + Không quảng cáo trên phương tiện giao Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ- thông... CP, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 (thay thế Nghị - Cơ sở bán, rượu, bia phải dán thông báo định số 46/2016/NĐ-CP) quy định mức xử phạt không bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi: cao hơn nhiều đối với các hành vi vi phạm giao Theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 của Luật thông. Đặc biệt, Nghị định số 100 tăng mức xử phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019: phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định “Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết thông báo về nồng độ cồn. Cụ thể, đối với người điều khiển không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy rượu, bia thì người bán có quyền yêu cầu người phép lái xe 22 - 24 tháng đối với người điều khiển mua xuất trình giấy tờ chứng minh”. phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 Các giấy tờ được chấp nhận để chứng minh miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 độ tuổi là chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy miligam/1 lít khí thở. phép lái xe, thẻ sinh viên... Do vậy, nhân viên Ngoài ra, Luật cũng nghiêm cấm các hành vi hoặc người bán rượu nên kiểm tra giấy tờ của sau đây: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc khách mua hàng và có quyền từ chối đối với 3 WHO (2014a) Global status report on alcohol and health 2014. Geneva.
  3. Soá 12/2020 - Naêm thöù möôøi laêm khách hàng không đủ điều kiện mua rượu. mức xử phạt đối với 50 hành vi, nhóm hành vi vi - Nhà hàng hỗ trợ gọi taxi cho khách sau khi phạm. Đôi với người điêu khiên xe ô tô vi pham uống rượu, bia: Khoản 6, Điều 32 Luật phòng, nông độ côn ở mức cao nhât (mức 3), Nghị định chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định: phat tiên từ 30 - 40 triêu đông, tước quyên sử “Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng đôi với và có hình thức thông tin phù hợp đối với khách người điêu khiên phương tiện có nồng độ cồn hàng về việc không điều khiển phương tiện giao vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt thông, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Nghi đinh số tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu, bia”. 46/2016 trước đây quy định xử phạt từ 16 - 18 - Không mở mới điểm bán rượu, bia gần triệu đông và tước giấy phép lái xe từ 4 - 6 tháng. trường học, bệnh viện: Khoản 7, Điều 32, Luật Thứ tư, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy 14 tháng 09 năm 2017 quy định về kinh doanh định: Kể từ ngày luật này có hiệu lực rượu, bia có một số điểm đáng chú ý: (01/01/2020), không được mở mới các điểm bán - Nghị định quy định về hoạt động kinh rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ (là các quán bia, doanh rượu bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập nhà hàng có phục vụ rượu...) trong bán kính khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt 100m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo - Nghị định nêu rõ: Kinh doanh rượu thuộc dục phổ thông. danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có - Thành viên gia đình được hướng dẫn kỹ điều kiện; năng từ chối uống rượu, bia: Theo Điều 34 của - Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 2019: các gia đình có trách nhiệm giáo dục, giám kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy uống rượu, bia, các thành viên khác trong gia phép theo quy định tại Nghị định này. đình hạn chế uống rượu, bia. Đồng thời, cần - Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết, ứng công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người ban nhân dân cấp xã. nghiện rượu, bia và các biện pháp phòng, chống - Nghị định quy định, rượu đã có quy chuẩn kỹ tác hại của rượu, bia; tham gia với các cơ quan, thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm hại của rượu, bia. quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; Thứ hai, Luật giao thông đường bộ ban hành - Trường hợp rượu chưa có quy chuẩn kỹ ngày 23 tháng 11 năm 2008 quy định tại điểm 8, thuật phải được công bố phù hợp quy định an Khoản 8 Điều 8 nghiêm cấm các hành vi điều toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 minilit nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông máu hoặc 0,25 minigam/1 lít khí thở. trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật Thứ ba, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy tương ứng được ban hành và có hiệu lực. định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực - Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định sửa hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định đổi 21 điều với 39 hành vi, nhóm hành vi được của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của sửa đổi, mô tả lại; 55 hành vi, nhóm hành vi được Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều bổ sung; 21 hành vi, nhóm hành vi được bổ sung, của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy mô tả lại theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị phạm pháp luật hiện hành khác liên quan. định số 46 ngày 26/5/2016quy định xử phạt vi - Theo Nghị định, rượu sản xuất để tiêu thụ phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem đường bộ và đường sắt. Đặc biệt, dự thảo tăng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường
  4. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho xuất, kinh doanh hầu như chưa có quy định nào doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công điều chỉnh về phòng, chống tác hại của rượu). nghiệp để chế biến lại; rượu bán thành phẩm - Chỉ khi việc rượu, bia và ĐUCCK dẫn đến nhập khẩu không phải dán tem. các hậu quả xấu trong các quan hệ xã hội như Thứ năm, Nghị định số 24/2020/NĐ-CP tham gia giao thông khi có sử dụng rượu bia, có ngày 24 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết một hành vi vi phạm pháp luật hành chính, hình sự số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, do sử dụng rượu, bia và ĐUCCK hoặc vi phạm bia. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số các điều kiện sản xuất, kinh doanh thì mới bị xử 24/2020/NĐ-CP, việc sử dụng hình ảnh diễn viên lý. Các nội dung khác như tuyên truyền, giáo uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân dục; các quy định về hạn chế tuổi sử dụng, giờ khấu, truyền hình phải đảm bảo các yêu cầu sau: bán, địa điểm bán, in cảnh báo sức khỏe trên - Không thể hiện: bao bì, các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng + Hành vi bị nghiêm cấm như: người chưa rượu, bia và ĐUCCK, các biện pháp kiểm soát đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến nguồn cung cấprượu, bia và ĐUCCK nhằm mục mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi… đích phòng, chống, quản lý chặt chẽ đối với + Hành vi uống rượu, bia hay bán rượu bia ở rượu, bia và ĐUCCK đều chưa được quan tâm các địa điểm bị cấm như bệnh viện, trường học, đúng mức và còn thiếu những quy định phù cơ quan Nhà nước, địa điểm công cộng… trong hợp. Điều đó cho thấy, các văn bản quy phạm tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp nhằm phê và ĐUCCK chưa bảo đảm tính dự phòng tác hại phán, lên án các hành vi này; của rượu, bia và ĐUCCK. Trong khi xu thế hiện - Không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công nay coi y tế dự phòng là nền tảng của y tế hiện từ sản xuất, kinh doanh rượu, bia; đại. Việc can thiệp bằng pháp luật nhằm điều - Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống chỉnh các yếu tố nguy cơ do rượu, bia và rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật chỉ được ĐUCCK mang lại là một yêu cầu cấp thiết, giúp thực hiện trong trường hợp cần thiết để khắc tiết kiệm chi phí tốn kém để khắc phục hậu quả họa hình tượng nhân vật lịch sử hoặc tái hiện của rượu, bia và ĐUCCK. một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc phê phán, - Công tác thông tin, giáo dục truyền thông lên án hành vi uống rượu, bia; về tác hại của rượu, bia và phòng, chống tác hại - Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, của rượu, bia hiện mới tập trung về tuyên truyền bia nhằm mục đích nghệ thuật ngoài các trường hậu quả của rượu, bia đối với tai nạn giao thông, hợp nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền lồng ghép truyền thông về tác hại của rượu, bia duyệt phim chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội trong truyền thông về các yếu tố nguy cơ của đồng thẩm định phim theo quy định của Luật bệnh không lây nhiễm. Tác động truyền thông, điện ảnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp giáo dục còn yếu, chưa mang tính cảnh báo cao, phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật chấp thuận. chưa có các thông điệp, tài liệu truyền thông 2. Những hạn chế vướng mắc mạnh mẽ, chuyên sâu vê tác hại của rượu, bia và - Mặc dù pháp luật về quản lý đối với sản phòng, chống tác hại của rượu, bia. Do đó, nhận phẩm rượu, bia và ĐUCCK đã được ban hành thức của người dân về tác hại và việc uống rượu, nhưng chủ yếu tập trung vào các quy định về bia phù hợp còn hạn chế. kiểm soát sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu - Mức độ tuân thủ pháp luật của người dân hậu quả của rượu, bia và ĐUCCK mà chưa có và cả cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. các quy định mang tính phòng ngừa (Nghị định Người đứng đầu chưa phát huy được trách nhiệm số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 trong việc thực hiện các quy định về cấm uống của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu rượu, bia trong thời gian làm việc; chưa có quy trước đây được thay thế bằng Nghị định số định cụ thể về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất, của người đứng đầu để xảy ra vi phạm trong kinh doanh rượu và hiện nay là Nghị định số phạm vi quản lý. Việc xử phạt vi phạm đối với 105/2017/NĐ-CP chủ yếu đề cập đến quản lý sản các hành vi vi phạm còn chưa nghiêm.
  5. Soá 12/2020 - Naêm thöù möôøi laêm 3. Đề xuất, kiến nghị rượu, bia và ĐUCCK của các cơ sở kinh doanh Một là, cần tiếp tục có quy định về hạn chế, rượu bia; quy định nhằm hạn chế tình trạng uống cấm người điều khiển phương tiện tham gia nhiều và say rượu bia đối với người lớn, đặc biệt giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy là tại cộng đồng và trong gia đình; địa điểm cấm định.Từ những thông tin trên cho thấy, Nhà bán rượu, bia và ĐUCCK; quy định về ngày, nước cần phải có chính sách để giảm tỷ lệ sử giờ, mật độ điểm bán lẻ rượu bia, lượng rượu, dụng rượu, bia nhất là tỷ lệ uống rượu, bia ở bia và ĐUCCK tối đa được bán trên một đối mức có hại, say rượu, bia, các trường hợp uống tượng khách hàng; quy định về việc cấm bán rượu, bia không phù hợp khác (cán bộ, công rượu, bia và ĐUCCK cho một số đối tượng như chức, người lao động, trẻ em, người điều khiển người say rượu, phụ nữ có thai…Do đó, việc phương tiện tham gia giao thông...). Việc sử tiếp cận rượu, bia và ĐUCCK ở Việt Nam rất dụng rượu, bia tràn lan, không đúng cách dễ gây dễ dàng do chúng ta chưa có cơ chế kiểm soát lạm dụng rượu, bia, uống rượu, bia ở mức có chặt chẽ các sản phẩm này. Bất cứ ai, kể cả trẻ hại gây ảnh hường đến sức khỏe, bệnh tật cho em đều có thể mua rượu, bia và ĐUCCK. Rượu, người uống. Đặc biệt, khi uống quá nhiều trong bia và ĐUCCK được bán ở bất cứ địa điểm nào, một lần uống sẽ dẫn đến tình trạng say rượu, từ nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa đến bia, gây ra các ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, quán nước vỉa hè. không làm chủ được hành vi nên dễ gây bạo lực, Ba là, tăng cường những quy định nhằm huy tội phạm, tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông... động sức mạnh cộng đồng tham gia vào can thiệp Đối với trẻ em, đây là đối tượng nhạy cảm, đang giảm tác hại đối với rượu, bia và ĐUCCK như việc trong giai đoạn phát triển và chưa hoàn thiện về quy định cụ thể đối với lĩnh vực xây dựng đời sống thể lực, trí tuệ và sức khỏe tâm thần. Do đó, việc văn hoá cơ sở không rượu bia hoặc sử dụng hạn trẻ em uống rượu, bia gây ra nguy cơ lớn đối chế rượu bia: Gia đình văn hoá, làng (thôn, bản, với sức khỏe và sự phát triển an toàn, toàn diện ấp…) văn hoá; tổ dân phố văn hoá; cơ quan, đơn của trẻ, có thể làm cho trẻ lệ thuộc, nghiện rượu, vị văn hoá, cưới, việc tang, lễ hội văn minh. Trong bia và về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng khi đây là một kênh quan trọng vì tại Việt Nam giống nòi, tới tầm vóc, trí tuệ của người Việt việc uống rượu đã được coi là một “văn hóa” gắn Nam cũng như chất lượng nguồn lực của quốc nhiều với các hoạt động của cộng đồng. gia. Các đối tượng cán bộ, công chức người lao Bốn là, tăng cường các chế tài xử lý vi phạm động sử dụng rượu, bia trong thời gian làm việc, pháp luật hình sự, hành chính liên quan đến rượu, bên cạnh tác hại đến sức khỏe còn có ảnh hưởng bia và ĐUCCK, phòng, chống rượu, bia và lớn đến mức độ tập trung, giảm hiệu quả, giảm ĐUCCK nhập lậu rượu, bia và ĐUCCK giả chưa năng suất làm việc do rượu, bia tác động đến hệ đủ mạnh, chưa có hiệu quả răn đe, giáo dục đối thần kinh, giảm minh mẫn và khả năng phối hợp với một số vi phạm liên quan đến sử dụng rượu động tác, điều khiển hành vi; ảnh hưởng đến tác bia mang tính nguy hiểm cho xã hội, xâm hại phong, hình ảnh của cán bộ, công chức, người trực tiếp đến tính mạng, tài sản hợp pháp của lao động, không bảo đảm môi trường làm việc công dân (như vi phạm về nồng độ cồn khi tham văn minh, trật tự, kỷ cương, nội quy làm việc. gia giao thông…)./. Tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia để lại TÀI LIỆU THAM KHẢO những hậu quả nặng nề về sức khỏe, kinh tế cho 1. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách cá nhân, gia đình và xã hội. Những hậu quả, bất trong Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, cập này nếu không được giải quyết sẽ ảnh bia, ngày 06/9/2018. hưởng lớn đến sức khòe người dân và trật tự, an 2. Báo cáo thực trạng toàn cầu về đồ uống có toàn xã hội. cồn và sức khỏe (2018). Hai là, cần ban hành hệ thống pháp luật quy 3. Báo cáo rà soát chính sách, pháp luật quốc định liên quan đến việc trưng bày rượu, bia và tế về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, ĐUCCK in cảnh báo sức khỏe trên nhãn sản bia (2018). phẩm rượu, bia và ĐUCCK; quy định kiểm soát 4. WHO (2014a) Global status report on hoạt động tài trợ nhằm tiếp thị của các mặt hàng alcohol and health 2014. Geneva.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2