intTypePromotion=1

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chia sẻ: ViTunis2711 ViTunis2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
1
download

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTT) Phong Điền có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái (DLST), nhưng điều kiện khai thác tiềm năng DLST nơi đây còn chưa phát huy hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng khai thác và tiềm năng phát triển DLST của KBTTN, đề tài đã đề xuất một số định hướng và giải pháp về môi trường, nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư,... nhằm khai thác hợp lý tiềm năng nơi đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI<br /> KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG ĐIỀN,<br /> TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ<br /> Lê Thị Phương Chi 1<br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTT) Phong Điền có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái (DLST), nhưng<br /> điều kiện khai thác tiềm năng DLST nơi đây còn chưa phát huy hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng khai<br /> thác và tiềm năng phát triển DLST của KBTTN, đề tài đã đề xuất một số định hướng và giải pháp về môi<br /> trường, nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư,... nhằm khai thác hợp lý tiềm năng nơi đây.<br /> Từ khóa: KBTTN, DLST, cộng đồng địa phương, tài nguyên thiên nhiên.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Đặt vấn đề - Ảnh hưởng của cộng đồng dân cư sống gần<br /> Theo các nhà khoa học, KBTTN Phong Điền là một KBTTN đến tiềm năng DLST nơi đây.<br /> trong 233 vùng sinh thái đa dạng sinh học (ĐDSH) cao 3.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> trên thế giới, là một trong 3 vùng chim quan trọng của - Thu thập số liệu; Điều tra bảng hỏi kết hợp với<br /> địa cầu. KBTTN Phong Điền còn là nơi hình thành phỏng vấn trực tiếp; Tham vấn ý kiến chuyên gia; Đánh<br /> nhiều cảnh quan kỳ thú, hấp dẫn du khách thích trải giá tiềm năng phát triển DLST dựa trên 6 tiêu chí (tính<br /> nghiệm và khám phá. Tuy nhiên, du lịch tại KBTTN hấp dẫn, sức chứa du lịch, vị trí, độ bền vững, thời gian<br /> Phong Điền còn mang tính tự phát, chưa khai thác hợp hoạt động, tính an toàn).<br /> lý và phát huy thế mạnh của vùng. Với mong muốn<br /> góp phần khai thác du lịch một cách bền vững và hiệu - Phân tích SWOT về tiềm năng DLST của KBTTN;<br /> quả, đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tiềm năng DLST Phân tích và tổng hợp các số liệu.<br /> của KBTTN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế” theo 3.3. Phạm vi nghiên cứu<br /> hướng tiếp cận để phát triển du lịch tốt hơn trong thời - Không gian: KBTTN Phong Điền và 3 xã vùng<br /> gian tới. đệm (Phong Mỹ, Phong Xuân và Phong Sơn)<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Từ tháng 2 đến tháng 5/2016.<br /> - Góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận<br /> phát triển tốt hơn các tiềm năng DLST của KBTTN<br /> 4.1. Đánh giá hiện trạng phát triển DLST ở<br /> Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.<br /> KBTTN Phong Điền<br /> - Làm rõ hiện trạng phát triển DTST của KBTTN<br /> a. Khách du lịch: Khai thác du lịch ở KBTTN Phong<br /> Phong Điền. Phân tích tiềm năng phát triển, cơ hội và<br /> Điền mới chỉ dừng lại ở mức độ giáo dục môi trường<br /> thách thức, đưa ra các định hướng và giải pháp hợp lý<br /> cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và học sinh. Một số<br /> phát triển DLST của KBTTN.<br /> chuyến du lịch tự phát của người dân xung quanh vùng<br /> 3. Đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên đến với các địa điểm vùng đệm của KBTTN.<br /> cứu<br /> b. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ cho du<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu khách: Mô hình 3D KBTTN Phong Điền và Nhà truyền<br /> - Các tiềm năng DLST của KBTTN và các điều kiện thông cộng đồng được xây dựng để phục vụ cho các<br /> khai thác tài nguyên DLST của KBTTN. hoạt động học tập, nghiên cứu và tập huấn của KBTTN.<br /> <br /> 1<br /> Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học - Huế<br /> <br /> <br /> 82 Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> c. Vai trò và mối quan hệ giữa du lịch với cộng đồng b. Đánh giá tiềm năng phát triển DLST của KBTTN<br /> địa phương (CĐĐP): Việc phát triển du lịch dựa vào Phong Điền<br /> cộng đồng giúp tăng thu nhập và cơ hội giao lưu văn Sau khi tham vấn ý kiến 20 chuyên gia, đề tài thu được<br /> hóa của CĐĐP. Thông qua việc phát triển DLST ở địa mức trọng số cho các tiêu chí. Các trọng số được lựa chọn<br /> phương, người dân được tham gia các lớp tập huấn và là trọng số được các chuyên gia chọn nhiều nhất thể hiện<br /> hội thảo, từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết cho ở Bảng 4.2.<br /> CĐĐP nơi đây.<br /> Qua điều tra cho thấy, 100% người dân cho rằng, Bảng 4.2. Kết quả lựa chọn trong số các tiêu chí tham vấn ý<br /> có thể để cho du khách ngủ lại qua đêm ở nhà mình. kiến chuyên gia<br /> Nhưng tùy điều kiện không gian của mỗi nhà, nên số TT Tiêu Rất quan Quan Bình Trọng<br /> lượng khách có thể ngủ lại là khác nhau: 26% hộ có thể chí trọng trọng thường số<br /> cho 3-5 khách ngủ lại, 46% hộ có thể cho 5 - 10 khách (Trọng (Trọng ( Trọng được<br /> ngủ lại và 28% hộ có thể cho trên 10 khách ngủ lại. số 3) số 2) số 1) chọn<br /> Như vậy có thể thấy, mức độ mong muốn phát triển 1 Tính 15 5 0 3<br /> du lịch ở địa phương và tầm quan trọng của CĐĐP hấp dẫn<br /> trong việc phát triển DLST ở KBTTN.<br /> 2 Sức 7 13 2 2<br /> 4.2. Đánh giá tiềm năng phát triển và các điều chứa du<br /> kiện khai thác DLST của KBTTN Phong Điền lịch<br /> a. Phân tích SWOT về tiềm năng DLST 3 Vị trí 3 17 0 2<br /> 4 Tính 2 10 8 2<br /> Bảng 4.1. Phân tích SWOT về tiềm năng DLST bền<br /> vững<br /> Điểm mạnh Điểm yếu<br /> 5 Tính 3 6 11 1<br /> - Nguồn tài nguyên thiên - Cơ sở hạ tầng chưa được đầu thời vụ<br /> nhiên phong phú. tư.<br /> - Vị trí địa lý thuận lợi, gần - Chưa có đội ngũ cán bộ 6 Tính an 6 3 11 1<br /> các điểm du lịch. phục vụ cho du lịch. toàn<br /> - Vùng đệm có các di tích - Địa hình hiểm trở, khó đi<br /> Trọng số 3 bao gồm các tiêu chí:<br /> lịch sử và nhiều đồng bào sâu vào rừng, cần phải xây<br /> dân tộc sinh sống nên dễ dựng hệ thống bảo hộ an toàn. - Tính hấp dẫn (Yếu tố quan trọng nhằm thu hút và<br /> kết hợp phát triển DLST - Truyền thông chưa được đẩy lôi cuốn du khách vào các hoạt động DLST).<br /> với phát triển du lịch cộng mạnh để quảng bá hình ảnh Trọng số 2 bao gồm các tiêu chí:<br /> đồng và du lịch lịch sử. du lịch. - Sức chứa du lịch (Tuân thủ theo nguyên tắc và yêu<br /> - Cộng đồng dân cư thân - Cơ chế quản lý còn lỏng lẻo. cầu đặc trưng của DLST nhằm đảm bảo khả năng về số<br /> thiện và hiểu biết về thiên<br /> nhiên.<br /> - Các cán bộ của KBTTN chỉ lượng người tại điểm DLST mà không gây tổn hại đến<br /> được đào tạo về lâm nghiệp và môi trường DLST).<br /> - Nhận thức của người dân, bảo tồn, chưa được đào tạo về<br /> chính quyền địa phương - Vị trí (Tác động đến tâm lý và mức độ lựa chọn<br /> các kỹ năng phục vụ khách du<br /> sau các đợt tập huấn về lịch. điểm đến của du khách).<br /> hoạt động bảo tồn thiên - Tính bền vững (Thúc đẩy mục tiêu cân bằng giữa<br /> nhiên đã được nâng cao. nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thỏa mãn nhu cầu<br /> Cơ hội Thách thức của du khách).<br /> - Sắp xây dựng con đường - Việc phát triển DLST không Trọng số 1 bao gồm các tiêu chí:<br /> 71 nối giữa A Lưới và bền vững sẽ ảnh hưởng đến - Tính thời vụ (Các giá trị tài nguyên DLST ít chịu tác<br /> Phong Điền. KBTTN. động hơn so với các loại hình du lịch khác về các biến đổi<br /> - Được sự quan tâm của các - Các điểm du lịch trong khu thời tiết, hoặc đặc thù về thời gian khai thác như tham<br /> cấp chính quyền để tạo cơ vực và trên cả nước phát triển quan lễ hội…).<br /> hội phát triển DLST nơi nên tính cạnh tranh cao.<br /> đây.<br /> - Tính an toàn (Thời gian du khách lưu lại và có hướng<br /> - CĐĐP chưa hiểu biết nhiều dẫn viên theo sát nên mức độ an toàn của du khách ở<br /> - Xu hướng của khách du về DLST.<br /> mức cao).<br /> lịch về với các điểm du lịch - Chính quyền chưa chú trọng<br /> tự nhiên ngày càng tăng. đầu tư cho phát triển DLST. Kết quả thu được phù hợp với hầu hết các nghiên cứu<br /> lựa chọn trọng số của các chuyên gia.<br /> - KBTTN không đủ kinh phí<br /> để xây dựng cơ sở vật chất Dựa trên các trọng số cho từng tiêu chí, đề tài đưa ra<br /> phát triển DLST. điểm tổng hợp các tiêu chí đánh giá tiềm năng DLST tại<br /> các KBTTN theo Bảng 4.3.<br /> <br /> <br /> Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017 83<br /> Bảng 4.3. Điểm tổng hợp các tiêu chí đánh giá tiềm năng Dựa trên kết quả của Bảng 4.3 và 4.5, đề tài đã tổng<br /> DLST tại các KBTTN [5] hợp kết quả đánh giá giá trị tài nguyên của điểm DLST<br /> TT Tiêu chí Thang bậc Hệ KBTTN Phong Điền tại Bảng 4.6.<br /> Rất Khá Trung Kém số<br /> thuận thuận Bình thuận Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả đánh giá giá trị tài nguyên của<br /> lợi lợi lợi điểm DLST KBTTN Phong Điền<br /> 1 Tính hấp 12 9 6 3 3 Đánh giá giá trị tài nguyên của điểm DLST KBTTB<br /> dẫn Phong Điền<br /> 2 Sức chứa 8 6 4 2 2 Tính Sức Vị Tính Tính Tính Tổng Mức<br /> 3 Vị trí 8 6 4 2 2 hấp chứa trí bền thời an điểm độ<br /> 4 Độ bền 8 6 4 2 2 dẫn du vững vụ toàn<br /> vững lịch<br /> 5 Tính thời 4 3 2 1 1 9.0 5.1 6.6 7.0 2.05 3.85 70.3 1<br /> vụ<br /> 6 Tính an 4 3 2 1 1<br /> toàn Kết quả đánh giá giá trị tài nguyên của điểm DLST<br /> KBTTN Phong Điền được tính theo công thức:<br /> Điểm tổng 92 69 46 23<br /> hợp Tổng điểm = 3 × tính hấp dẫn + 2 × (sức chức +<br /> vị trí + tính bền vững) + (tính an toàn + tính thời vụ)<br /> Từ điểm tổng hợp của các tiêu chí đưa ra mức độ Kết quả đánh giá đạt mức 70.3 điểm. Đối chiếu với<br /> đánh giá tiềm năng cho các điểm DLST tại Bảng 4.4. mức độ đánh giá các điểm DLST, với tổng điểm này<br /> Bảng 4.4. Mức độ đánh giá tiềm năng các điểm DLST [5] cho thấy tài nguyên của điểm DLST KBTTN Phong<br /> Điền thuộc loại 1 là tài nguyên DLST rất tốt và rất<br /> STT Mức độ đánh giá Số điểm Xếp loại thuận lợi cho việc phát triển DLST.<br /> 1 Rất thuận lợi/ rất tốt 70 – 92 1 c. Đánh giá điều kiện khai thác tiềm năng phát triển<br /> 2 Khá thuận lợi/ khá tốt 47 – 69 2 DLST của KBTTN Phong Điền<br /> 3 Trung bình 24 – 46 3 Qua tham vấn ý kiến chuyên gia để đánh giá điều<br /> 4 Kém thuận lợi ≤ 23 4 kiện khai thác tiềm năng phát triển DLST của KBTTN<br /> Phong Điền ở thời điểm hiện tại và triển vọng trong<br /> Mức độ đánh giá tiềm năng các điểm DLST được tương lai. Kết quả thu được ở Bảng 4.7 như sau:<br /> xác định dựa trên điểm tổng hợp các tiêu chí, bằng<br /> cách xác định số điểm trong khoảng từ điểm nhỏ nhất Bảng 4.7. Kết quả đánh giá về điều kiện khai thác tiềm<br /> và lớn nhất của mỗi bậc phân loại các tiêu chí. năng phát triển DLST hiện tại của KBTTN Phong Điền<br /> Dựa trên cơ sở hiện trạng của KBTTN Phong Điền Nội Rất Tốt Khá Trung Yếu Tổng TB<br /> về tiềm năng khai thác DLST, thông qua bảng chỉ tiêu dung tốt (4 đ) (3 đ) bình (1) điểm<br /> đáng giá tiềm năng DLST, các chuyên gia đã cho điểm (5 đ) (2 đ)<br /> theo từng tiêu thức đánh giá cụ thể. Sau khi tổng hợp Thị 0 3 12 4 1 57 2.85<br /> và thống kê các điểm đánh giá của các chuyên gia, kết trường<br /> quả được thể hiện cụ thể ở Bảng 4.5. Nguồn 0 6 8 6 0 60 3.00<br /> nhân<br /> Bảng 4.5. Kết quả đánh giá của các chuyên gia đối với các lực<br /> tiêu chí Kết cấu 0 3 8 8 1 53 2.65<br /> hạ tầng<br /> STT Các tiêu chí 4 3 2 1 Tổng điểm TB xã hội<br /> 1 Tính hấp dẫn 6 9 4 1 180 9.0 Cơ sở 0 1 6 10 3 45 2.25<br /> 2 Sức chứa du 5 3 10 2 102 5.1 vật<br /> lịch chất kỹ<br /> thuật<br /> 3 Vị trí 11 4 5 0 132 6.6 du lịch<br /> 4 Tính bền 10 10 0 0 140 7.0 Văn 2 9 5 4 0 69 3.45<br /> vững hóa, xã<br /> hội...<br /> 5 Tính thời vụ 1 1 16 2 41 2.05<br /> 6 Tính an toàn 19 1 0 0 77 3.85<br /> <br /> <br /> <br /> 84 Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> Hiện nay, thị trường khách du lịch đang mở rộng, lệch giữa điều kiện khai thác hiện tại và tương lai.<br /> nguồn nhân lực với đội ngũ cán bộ trẻ và nhiệt tình Kết quả trong Hình 4.2 đã thể hiện điểm bình quân<br /> nhưng vẫn chưa trang bị các kiến thức và kỹ năng tổng hợp của điều kiện khai thác hiện tại và tương lai.<br /> trong lĩnh vực hoạt động DLST. Trong khi đó, cơ sở Điểm bình quân của các điều kiện khai thác đang ở<br /> hạ tầng còn kém, chỉ mới được đầu tư xây dựng một mức trung bình và khá, kết quả tại Bảng 4.9 như sau:<br /> số hạng mục trong thời gian gần đây. Theo kết quả đánh giá để phát triển DLST, cần kêu<br /> Bảng 4.8 cho thấy, triển vọng về điều kiện khai thác gọi thêm các nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở vật<br /> tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền, các điều<br /> kiện khai thác nhìn chung đã chuyển từ mức độ trung Bảng 4.9. Bảng xếp loại các điều kiện khai thác tiềm năng<br /> DLST KBTTN Phong Điền<br /> Bảng 4.8. Kết quả đánh giá triển vọng về điều kiện khai<br /> thác tiềm năng phát triển DLST của KBTTN Phong Điền Tiêu Thị Nguồn Kết cấu Cơ sở Văn<br /> chí trường nhân hạ tầng vật chất hóa,<br /> Nội Rất tốt Tốt Khá Trung Yếu Tổng TB<br /> lực xã hội kỹ thuật xã<br /> dung (5 đ) (4 đ) (3 đ) bình (1 đ) điểm<br /> (2 đ) DLST hội<br /> Thị 4 10 6 0 0 78 3.9 Xếp Khá Khá Trung Trung Khá<br /> trường loại bình bình<br /> Nguồn 2 12 5 1 0 75 3.75<br /> nhân chất và cơ sở hạ tầng phục vụ cho du khách. Đồng thời<br /> lực làm sống lại các tập tục văn hóa dân tộc đã từng tồn tại<br /> Kết cấu 5 7 6 2 0 75 3.75 trong CĐĐP để phục vụ du lịch và lưu giữ những nét<br /> hạ tầng văn hóa đang dần mai một.<br /> xã hội<br /> 4.3. Định hướng phát triển DLST KBTTN Phong<br /> Cơ sở 2 11 5 2 0 73 3.65 Điền<br /> vật<br /> chất kỹ a. Định hướng về sử dụng tài nguyên DLST bền<br /> thuật vững<br /> du lịch<br /> - Cần phải có quy hoạch cụ thể rõ ràng và chi tiết<br /> Văn 6 8 6 0 0 80 4<br /> hóa, xã về các điểm có tiềm năng du lịch và đánh giá tác động<br /> hội môi trường của điểm du lịch đó lên KBTTN…<br /> - Phân vùng chức năng theo từng mức độ nhạy cảm<br /> bình lên mức độ khá. Kết quả đó cho thấy, các điều<br /> kiện khai thác sẽ tăng lên với các kế hoạch hoạt động của KBTTN và đưa ra biện pháp bảo vệ để tránh sự<br /> và quy hoạch của KBTTN trong tương lai. ảnh hưởng từ du khách.<br /> Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá về điều kiện khai - Các sản phẩm phục vụ du lịch được làm từ tài<br /> thác tiềm năng DLST của KBTTN Phong Điền ở hiện nguyên trong KBTTN cần được quản lý và giám sát<br /> tại và trong tương lai, đề tài đã đưa ra kết quả ở Hình 4.1 chặt chẽ.<br /> So sánh điều kiện khai thác tiềm năng hiện tại - Kết hợp giữa mô hình DLST với các mô hình lâm<br /> và triển vọng trong tương lai cho thấy, có sự chênh sinh và truyền thông cộng đồng để CĐĐP tham gia<br /> vào du lịch mà không làm ảnh hưởng đến tài nguyên<br /> của KBTTN.<br /> b. Định hướng về công tác đào tạo nhân lực<br /> - Đào tạo về nghiệp vụ bảo tồn kết hợp với quản lý<br /> du lịch.<br /> - Đào tạo các kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch.<br /> - Có sự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các<br /> KBTTN, VQG đã phát triển thành công về DLST.<br /> c. Định hướng về sự tham gia của cộng đồng<br /> - Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong<br /> các hoạt động du lịch;<br /> ▲Hình 4.1. Biểu đồ tổng hợp kết quả đánh giá của các - Sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các<br /> chuyên gia về điều kiện khai thác tiềm năng DLST của tuyến điểm du lịch hấp dẫn thông qua kinh nghiệm đi<br /> KBTTN Phong Điền rừng của họ.<br /> <br /> <br /> Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017 85<br /> - Phối hợp với các Ban, ngành như: Hội Nông tỉnh, Trung ương, ngành du lịch thông qua các<br /> dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và chính quyền chương trình mục tiêu quốc qua và nguồn vốn nông<br /> địa phương trong công tác bảo tồn tài nguyên thiên thôn mới.<br /> nhiên. - Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân<br /> - Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng nhưng cần trong và ngoài nước tham gia đầu tư khai thác, kinh<br /> phải có chính sách để không xảy ra xung đột về lợi ích doanh du lịch của KBTTN Phong Điền.<br /> trong CĐĐP. d. Giải pháp về nguồn nhân lực<br /> d. Định hướng về thị trường và quảng bá du lịch - Mở các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ trẻ, nhiệt<br /> - Quảng bá về hình ảnh của KBTTN thông qua các huyết với DLST để nâng cao năng lực hướng dẫn du<br /> bộ phim tư liệu, chuyên đề truyền hình đã được thực khách.<br /> hiện trong Dự án MacAthur năm 2006 về mô hình - Tổ chức cho các hướng dẫn viên đi tham quan,<br /> truyền thông cộng đồng và du lịch cộng đồng để giới trau dồi kiến thức ở các KBTTN, VQG khác để học<br /> thiệu KBTTN. hỏi kinh nghiệm.<br /> - Hình thành trang web và liên kết với mạng xã hội e. Giải pháp về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật<br /> để tăng sự chú ý của du khách đối với KBTTN. - Đầu tư một số điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn<br /> 4.4. Một số giải pháp phát triển DLST ở KBTTN uống, nhà nghỉ, để phục vụ du khách.<br /> Phong Điền - Khi đầu tư xây dựng các công trình về nhà hàng,<br /> a. Giải pháp về tổ chức hoạt động quản lý nhà nghỉ cần phải quan tâm đến kiến trúc để phù hợp<br /> - Xây dựng các hoạt động du lịch trong KBTTN cảnh quan tự nhiên và làm nổi bật phong tục văn hóa<br /> đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ tài nguyên của địa phương.<br /> thiên nhiên . - Kết hợp UBND xã Phong Mỹ để xây dựng chợ<br /> - Xây dựng các nội quy và quy chế cho hoạt động mới, phát triển thêm nhiều mặt hàng đa dạng, phong<br /> du lịch trong KBTTN về các điều khoản nghiêm cấm phú để phục vụ mua sắm trong nhân dân và du khách.<br /> không được làm khi tham gia hoạt động du lịch trong - Trên cơ sở nguồn vốn nhà nước đầu tư một số tuyến<br /> KBTTN của du khách. đường vào khu vực Hồ Quao và khu du lịch Khe Me …<br /> - Kiểm soát du khách vào/ra KBTTN bằng cách f. Giải pháp về hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch<br /> bán vé và có hướng dẫn viên cho mỗi đoàn tham - Khuyến khích người dân làm các sản phẩm địa<br /> quan để tránh sự nguy hiểm cho du khách. phương để phục vụ khách du lịch.<br /> b. Giải pháp về môi trường - Tạo điều kiện cho người dân trong điều kiện cho<br /> - Trong thời gian đầu, để xây dựng và hình thành phép có thể khai thác các sản phẩm từ rừng phục vụ<br /> các tuyến, điểm du lịch thì cần phải xây dựng cơ sở hạ cho đời sống và cung cấp cho du khách.<br /> tầng, vì vậy cần phải có các biện pháp BVMT trong - Nâng cao đời sống của CĐĐP thông qua các dự<br /> quá trình xây dựng. án phát triển của địa phương về trồng rừng, chăn<br /> - Lắp đặt hệ thống thùng rác ở dọc các tuyến tham nuôi, làm nông nghiệp để giảm sự phụ thuộc của<br /> quan, tổ chức thu gom rác tại các điểm du lịch, xây người dân vào rừng.<br /> dựng bãi rác tập trung để xử lý rác thải. Khuyến khích g. Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá<br /> người dân và du khách sử dụng các sản phẩm thân - Bổ sung vào trang web của KBTTN Phong Điền<br /> thiện với môi trường. về các địa điểm DLST để có thể mở rộng ra cho tất cả<br /> - Tổ chức thực hiện công tác giáo dục môi trường mọi người quan tâm và biết đến.<br /> kết hợp với hướng dẫn du lịch cho du khách để nâng - Xây dựng lộ trình cho du khách theo từng tour,<br /> cao ý thức BVMT và bảo tồn thiên nhiên . tuyến, điểm, từ cơ sở đó xây dựng bản đồ để du khách<br /> c. Giải pháp về vốn có thể tìm hiểu trước lộ trình.<br /> - Cần thực hiện quy hoạch chi tiết về DLST của - Kết hợp với các kênh truyền thông trong và ngoài<br /> KBTTN để nêu bật được các thế mạnh mà hoạt động nước để giới thiệu về KBTTN.<br /> DLST có thể mang lại, giúp các nhà đầu tư thấy được - Liên kết với các trung tâm du lịch ở trong và ngoài<br /> lợi nhuận khi đầu tư vào KBTTN. khu vực để thực hiện các tour có ghé qua KBTTN<br /> - UBND huyện có chính sách miễn giảm thuế Phong Điền.<br /> nhằm khuyến khích doanh nghiệp tổ chức, cá nhân - Xây dựng các bảng tin và áp phích với ngôn<br /> tham gia. ngữ tiếng Việt và tiếng Anh treo ở một số trung tâm<br /> - Huy động nguồn vốn từ ngân sách địa phương, thương mại lớn và một số điểm công cộng…<br /> <br /> <br /> 86 Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> 5. Kết luận và kiến nghị Đề tài cũng đã nêu ra một số định hướng cho sự<br /> 5.1. Kết luận phát triển DLST của KBTTN thông qua đề xuất một<br /> KBTTN Phong Điền có giá trị ĐDSH cao với các loài số biện pháp về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, môi trường<br /> chim và thú đặc hữu, có nhiều loại địa hình để phục vụ và cách thức quản lý phù hợp với thực trạng khai thác<br /> cho du lịch và đa dạng về văn hóa của các dân tộc vùng DLST của KBTTN trong tương lai.<br /> đệm. Kết quả đánh giá giá trị tài nguyên và tiềm năng<br /> 5.2. Kiến nghị<br /> DLST của KBTTN Phong Điền cho thấy, đây là nơi<br /> rất thuận lợi cho việc phát triển DLST. Tuy nhiên các Do giới hạn về thời gian và không gian nên đề tài<br /> điều kiện để khai thác tiềm năng DLST trong vùng vẫn mới chỉ tập trung đánh giá tiềm năng DLST các điểm<br /> còn hạn chế, thị trường khách du lịch, nguồn nhân lực gần với trạm kiểm lâm Phong Mỹ mà chưa đi sâu vào<br /> phục vụ du lịch, kết cấu hạ tầng xã hội và cơ sở vật chất đánh giá được các điểm gần các trạm kiểm lâm Ô Lâu<br /> kỹ thuật chưa được đầu tư nên hoạt động DLST nơi<br /> và Trăng Lu. Mặt khác, chưa đưa ra dự báo tác động<br /> đây chưa phát triển. Một vấn đề là KBTTN Phong Điền<br /> của DLST đến môi trường và CĐĐP trong tương lai<br /> vừa mới thành lập nên cần có những biện pháp quảng<br /> bá nhằm thu hút sự chú ý của giới truyền thông, các nếu du lịch phát triển mạnh ở khu vực. Vì vậy, các<br /> khách du lịch, các nhà quản lý và các nhà thiết kế tour nghiên cứu sau sẽ hoàn thiện các dự báo về các tác<br /> để hình thành nên các tour, tuyến du lịch đến KBTTN. động cho KBTTN Phong Điền■<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO dựng tiêu chí đánh giá điểm DLST tại các VQG ở Việt<br /> 1. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nam - nghiên cứu trường hợp tại VQG Cúc Phương. Kinh<br /> (2005). Luật Du lịch, số 44/2005/QH11, Hà Nội. tế và phát triển, số 186 (II), trang 107 – 116.<br /> 2. Lê Huy Bá (2006). DLST, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà 6. Đinh Thị Thi (2012), Khai thác tiềm năng DLST vùng Du<br /> Nội.<br /> lịch Bắc Trung bộ Việt Nam, Luận án TS, ngành Kinh tế<br /> 3. Phạm Trung Lương (2002). Du lịch và những vấn đề lý Công nghiệp, Đào tạo sau đại học, Đại học Đà Nẵng.<br /> luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam, NXB Giáo Dục.<br /> 7. Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế (2006). Kết quả và<br /> 4. Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Yến (9/2008). Hướng dẫn tiến trình thực hiện dự án Hợp tác cộng đồng địa phương<br /> quản lý KBT thiên nhiên: một số kinh nghiệm và bài học xây dựng các mô hình quản lý KBTTN Phong Điền (2003<br /> quốc tế (IUCN), Hà Nội. – 2006). Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế MacArthur<br /> 5. Phùng Thị Hằng, Phạm Hồng Chương (12/2012). Xây The John D and Catherine T.Mac Arthur Foundation.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ASSESS THE POTENTIAL FOR ECO-TOURISM PHONG DIEN NATURE<br /> RESERVE, THUA THIEN HUE PROVINCE<br /> Lê Thị Phương Chi<br /> Faculty of Environment, Hue University of Science<br /> ABSTRACT:<br /> Phong Dien Nature Reserve has abundant ecotourism resources, but the conditions for exploiting the<br /> ecotourism potential here have not been effectively promoted. Based on the assessment of the current status<br /> of exploitation and the results of assessing the potential for ecotourism development of the nature reserve,<br /> the project has proposed a number of orientations and measures on human resources, attracting investment<br /> capital, Contributing to rational exploitation of potential here.<br /> Key words: Nature reserve, ecotourism, local community, natural resources.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017 87<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2