intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân gãy xương tại Bệnh viện Thống Nhất

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

39
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá tỉ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân gãy xương, so sánh công cụ chẩn đoán suy dinh dưỡng chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index ) và MNA (Mini Nutritional Assessment). Nghiên cứu tiền cứu, cắt ngang gồm 80 bệnh nhân được chẩn đoán gãy xương nhập vào khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2013.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân gãy xương tại Bệnh viện Thống Nhất

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG<br /> Ở BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT<br /> Dương Thị Kim Loan*, Công Huyền Tôn Nữ Bảo Liên*, Nguyễn Thị Tiến*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đánh giá tình trạng dinh dưỡng rất quan trong trong bệnh viện, bởi vì suy dinh dưỡng rất thường gặp<br /> trong lâm sàng. Suy dinh dưỡng đi kèm với những hậu quả xấu như suy giảm miễn dịch, chậm lành vết thương,<br /> suy mòn khối cơ, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị và tăng tỉ lệ tử vong. Mục tiêu: Đánh giá tỉ lệ<br /> suy dinh dưỡng ở bệnh nhân gãy xương. So sánh công cụ chẩn đoán suy dinh dưỡng chỉ số khối cơ thể BMI<br /> (Body Mass Index ) và MNA (Mini Nutritional Assessment)<br /> Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, cắt ngang gồm 80 bệnh nhân được chẩn đoán gãy xương nhập vào<br /> khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2013.<br /> Kết quả: Dựa vào công cụ MNA phát hiện 30,2% bệnh nhân gãy xương suy dinh dưỡng (điểm MNA 23,5<br /> <br /> Nhóm tuổi<br /> < 60 (n, %)<br /> ≥ 60 (n, %)<br /> 4 (7,5)<br /> 12 (52,2)<br /> 21 (39,6)<br /> 11 (47,8)<br /> 5 (9,4)<br /> 0<br /> <br /> P = 0,001<br /> <br /> Mức có ý nghĩa khi p < 0,05.<br /> <br /> Bảng 5: So sánh MNA & BMI<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> Mẫu nghiên cứu gồm 80 bệnh nhân được<br /> chẩn đoán gãy xương<br /> Tuổi trung bình 46,3 ± 21,6 (năm), nhỏ nhất<br /> là 13 tuổi và lớn nhất là 86 tuổi<br /> Nam chiếm 62,5%, nữ 37,5%<br /> Gãy cổ xương đùi, chiếm tỉ lệ cao ở nhóm<br /> bệnh nhân ≥ 60 tuổi (52,2%) cao hơn nhóm bệnh<br /> <br /> 44<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> 10<br /> 51<br /> 39<br /> 100<br /> <br /> Bảng 3: Tỉ lệ suy dinh dưỡng theo MNA<br /> Tình trạng dinh dưỡng<br /> Suy dinh dưỡng<br /> Nguy cơ suy dinh dưỡng<br /> Bình thường<br /> Tổng<br /> <br /> BMI : 23-24,9 Kg/m2 = Thừa cân<br /> <br /> nhân < 60 tuổi (8,8%)<br /> <br /> Nhóm tuổi<br /> < 60 (n, %) ≥ 60 (n, %)<br /> 5 (8,8)<br /> 12 (52,2)<br /> 4(7)<br /> 11 (47,8)<br /> 11(19,3)<br /> 1(4,3)<br /> 15 (26,3)<br /> 6 (26,1)<br /> 22 (38,6)<br /> 4 (17,4)<br /> <br /> Bảng 2: Tỉ lệ suy dinh dưỡng theo BMI<br /> <br /> Suy dinh dưỡng theo BMI<br /> <br /> Công cụ MNA gồm 2 bước<br /> <br /> Bảng 1: Loại xương gãy<br /> <br /> < 18,5<br /> BMI 18,5-22,9<br /> 2<br /> (kg/m ) 23-24,9<br /> ≥ 25<br /> <br /> < 17<br /> (n, %)<br /> 5 (31,2)<br /> 8 (50)<br /> 1 (6,25)<br /> 2 (12,5)<br /> <br /> MNA<br /> 17-23,5<br /> (n, %)<br /> 3 (7,5)<br /> 25 (62,5)<br /> 6 (15)<br /> 6 (15)<br /> <br /> > 23,5<br /> (n, %)<br /> 0<br /> 8 (33,3)<br /> 8 (33,3)<br /> 8 (33,3)<br /> <br /> Nhóm bệnh nhân ≥ 60 có tỉ lệ suy dinh<br /> dưỡng theo MNA 52,2% và nguy cơ suy dinh<br /> dưỡng là 47,8% cao hơn nhiều so với nhóm bệnh<br /> nhân < 60 tuổi (7,5 % và 39,6%). Khác biệt có ý<br /> nghĩa thống kê<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 3 * 2014<br /> Kết quả BMI bình thường, vẫn có bệnh nhân<br /> suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng<br /> theo MNA (33/41 ) 70%, khác biệt p< 0,05.<br /> <br /> BÀN LUẬN<br /> Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân gãy<br /> xương: theo MNA chiếm tỉ lệ khá cao 30,2% so<br /> với BMI là 10%. Điều này cho thấy, đánh giá<br /> suy dinh dưỡng chỉ dựa vào BMI sẽ bỏ sót<br /> bệnh nhân suy dinh dưỡng, đặc biệt là bệnh<br /> nhân cao tuổi. Ngoài ra, BMI không cho biết<br /> được nguy cơ suy dinh dưỡng, do vậy, không<br /> có chiến lược can thiệp dinh dưỡng sớm cho<br /> bệnh nhân. Một lý do khác nữa là khi sử dụng<br /> BMI đối với bệnh nhân cao tuổi sẽ kém chính<br /> xác do sự thay đổi thành phần cơ thể: giảm<br /> khối nạc, tăng khối mỡ, đồng thời chiều cao<br /> cũng bị thấp đi so với người trẻ.<br /> Khi phân tích theo nhóm tuổi, suy dinh<br /> dưỡng theo MNA ở nhóm bệnh nhân ≥ 60 tuổi là<br /> 52,2% và nguy cơ suy dinh dưỡng là 47,8% cao<br /> hơn nhóm bệnh nhân < 60 tuổi là 7,5% và 39,6%,<br /> sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p 90%, kết<br /> quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của<br /> chúng tôi là 100%. (11)<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> Việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh<br /> nhân nằm viện là rất quan trọng, đặc biệt là<br /> nhóm bệnh nhân cao tuổi, bị stress chấn thương<br /> (gãy xương), giúp phát hiện sớm bệnh nhân suy<br /> dinh dưỡng, nguy cơ suy dinh dưỡng, từ đó có<br /> kế hoạch hỗ trợ dinh dưỡng kịp thời, giúp nâng<br /> cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân, giảm biến<br /> chứng và giảm chi phí điều trị.<br /> Công cụ MNA thật sự hữu ích trong việc<br /> đánh giá suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh<br /> dưỡng bệnh nhân cao tuổi, cần thực hiện một<br /> cách thường quy việc đánh giá dinh dưỡng bệnh<br /> nhân nhập viện bằng công cụ này.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1.<br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> 7.<br /> <br /> 8.<br /> <br /> “ A Guide to Completing the Mini Nutritional Assessment –<br /> MNA”, (2008) http://www.mna_elderly.com/ mna_guide.pdf<br /> Barke LA., Gout BS. et al (2011), Hospital Malnutrition,<br /> Prevalence Identification and Impact on Patients and Healthcare<br /> System, Int. J. Environ. Public Health, 8, 514-527.<br /> Chong CPW et al, (2009), Medical Problem in Hip Fracture<br /> Patients, Atch Orthop Trauma Surg.<br /> Guigoz Y (2006) The Mini Nutritional Assessment (Mna®)<br /> Review Of The Literature – What Does It Tell Us?, The Journal<br /> of Nutrition, Health Aging, Volum 10, Number 6.<br /> Guigoz Y, Vallas B and Garry PJ, (1994), Mini Nutritional<br /> Assessment: Apractical assessment tool for grading the<br /> nutritiopnal state of elderly patient. Facts and Research in<br /> Gerontolory. Subplement #2: 15-59.<br /> Guigoz Y, Vellas B (1995), Test d'évaluation de l'etat nutritionnel<br /> de la personne âgee : le Mini Nutritional Assessment (MNA)<br /> (Test to assess the nutritional status of the elderly: The Mini<br /> Nutritional Assessment (MNA). Med Hyg; 53:1965-1969.<br /> International Arteriosclerosis Society XIII th International<br /> Symposium on Artherosclerosis- September 28- October 2, 2003<br /> - Kyoto.<br /> Murphy MC, Brooks CN, et al (2000), The use of the MiniNutritional Assessment (MNA) tool in elderly orthopaedic<br /> patients. Eur J Clin Nutr; 54:555-562.<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br /> 45<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> 9.<br /> <br /> Pham N V, Cox-Reijvenb PLM, et al (2006), Application of<br /> subjective global assessment as a screening tool for malnutrition<br /> in surgical patients in Vietnam. Clin Nutr; 25:102-108.<br /> 10. Pirlich M, Schutz T, Norman K et al (2006): The German<br /> hospital malnutrition study. Clin Nutr; 25:563-572.<br /> 11. Thomas DR, Zdrowski CD, et al, (2002), Malnutrition in<br /> subacute care. Am J Clin Nutr; 75:308-313.<br /> <br /> 46<br /> <br /> 12. Word Health Organization. Physical status (1995): The use and<br /> interpretation of Anthropometry. Report of a WHO Expert<br /> Committee geneva.<br /> <br /> Ngày nhận bài báo:<br /> <br /> 03-04-2014<br /> <br /> Ngày phản biện nhận xét bài báo:<br /> <br /> 11-04-2014<br /> <br /> Ngày bài báo được đăng:<br /> <br /> 20 – 05 - 2014<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2