DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
224
lượt xem
33
download

DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại nghị định 88/2006/nđ-cp ngày 29 tháng 8 năm 2006 của chính phủ về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  1. THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2006/TT­BKH NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG  VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ­CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM  2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH  DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
  2. Ký hiệu STT Mẫu giấy tờ 3 1 2 Phụ lục I Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Phụ lục I-1 1 - Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-2 2 - Công ty TNHH có hai thành viên trở lên Phụ lục I-3 3 - Công ty cổ phần Phụ lục I-4 4 - Công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-5 5 - Công ty hợp danh Phụ lục I-6 6 - Hộ kinh doanh Phụ lục II Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền Phụ lục II-1 7 - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục II-2 8 - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần Phụ lục II-3 9 - Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục II-4 10 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức) Phụ lục III Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 11 - Lập chi nhánh Phụ lục III-1 12 - Lập văn phòng đại diện Phụ lục III-2 13 - Lập địa điểm kinh doanh Phụ lục III-3 14 - Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CN, Phụ lục III-4 VPĐD, địa điểm kinh doanh 15 - Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh Phụ lục III-5 nghiệp 16 - Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh Phụ lục III-6 doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng Phụ lục IV nhận đăng ký hoạt động 17 - Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục IV-1 18 - Công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục IV-2 19 - Công ty cổ phần Phụ lục IV-3 20 - Công ty TNHH một thành viên Phụ lục IV-4 21 - Công ty hợp danh Phụ lục IV-5 22 - Hộ kinh doanh Phụ lục IV-6 23 - Chi nhánh Phụ lục IV-7 24 - Văn phòng đại diện Phụ lục IV-8 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ/Giấy biên Phụ lục V nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh/Thông báo tạm ngừng kinh doanh 25 - Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh yêu cầu sửa Phụ lục V-1 đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh 26 - Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu Phụ lục V-2 sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản