intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục đề tài luận án Tiến sỹ đã thực hiện

Chia sẻ: Bùi Văn Ngân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

95
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Danh mục đề tài luận án Tiến sỹ đã thực hiện" giới thiệu đến các bạn danh sách 70 đề tài luận án Tiến sỹ, người thực hiện, người hướng dẫn,... của Trường Đại học Giáo dục Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục đề tài luận án Tiến sỹ đã thực hiện

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ­ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SỸ ĐàTHỰC HIỆN  Tài liệu có thể được tham khảo tại địa chỉ sau: P 503, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Liên hệ: Bùi Văn Ngân. DĐ: 0988 079766 Email: nganbv@gmail.com nganbv@vnu.edu.vn ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa tại  Ngô Thị Kiều Oanh PGS.TS. Đặng Xuân Hải Bảo vệ 2015 trường đại học theo hướng chuẩn hóa PGS.TS. Đặng Quôc Bảo 2. Phát triển đội ngũ  giáo viên trường trung học  Nguyễn Tiến Dũng GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Bảo vệ 2015 phổ thông theo quan điểm nhà trường hiệu quả PGS.TS. Nguyễn Văn Lê 3. Luận cứ  khoa học của phát triển đào tạo sư  Nguyễn Thị Bích Lợi PGS.TS. Đặng Bá Lãm Bảo vệ 2015 phạm   nghệ   thuật   đáp  ứng   yêu   cầu   đổi   mới  PGS.TS. Trần Khánh Đức giáo dục ở nước ta 4. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp  Đặng Thị Kim Dung PGS.TS. Nguyễn Công Giáp Bảo vệ 2014 của   sinh   viên   các   trường   đại   học   theo   quan  TS. Trần Thị Bạch Mai điểm tăng cường tính tự quản 1
 2. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 5. Quản lý chất lượng đào tạo Cử nhân sư phạm  Nguyễn Trung Kiên PGS.TS. Trần Khánh Đức Bảo vệ 2014 theo TQM và  ứng dụng Công nghệ  thông tin  TS. Nguyễn Thị Hồng Minh   trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực 6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ  sư  Nguyễn Kiều Oanh  GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Bảo vệ 2014 phạm   cho   giảng   viên   đại   học   theo   tiếp   cận  GS.TS. Phan Văn Kha CDIO 7. Quản lý chất lượng dạy học  ở  trường THPT  Võ Ngọc Vĩnh PGS.TS. Trần Kiểm Bảo vệ 2014 theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể PGS.TSKH. Nguyễn Xuân  Huy 8. Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học  Ngô Thị Minh PGS.TS. Đặng Bá Lãm Bảo vệ 2014 thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay PGS.TS. Lê Đức Ngọc 9. Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý  Nguyễn Duy Hưng PGS.TS. Nguyễn Công Giáp Bảo vệ 2014 giáo dục  đáp  ứng yêu cầu  đổi mới giáo dục  PGS.TS. Nguyễn Đức Trí hiện nay 10. Quản lý trường  đại học  đa phân hiệu  ở  Việt  Nguyễn Thiên Tuế GS.TSKH. Thái Duy Tuyên Bảo vệ 2014 Nam trong bối cảnh kinh tế ­ xã hội hiện nay PGS.TS. Nguyễn Phúc Châu 11. Quản lý  đội ngũ giảng viên  ở  các trường  đại  Nguyễn Thị Anh Đào GS.TS. Nguyễn Đức Chính Bảo vệ 2014 học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay PGS.TS. Lê Quang Sơn 12. Quản lý đào tạo nghề   ở  các trường dạy nghề  Nguyễn Thị Hằng GS.TSKH. Nguyễn Minh  Bảo vệ 2013 theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội Đường GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2
 3. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 13. Quản lý chương trình  đào  tạo  đại học ngành  Sái Công Hồng PGS.TS. Lê Đức Ngọc Bảo vệ 2013 quản trị   kinh  doanh  ở  Đại  học  Quốc  gia  Hà  PGS.TS. Lê Kim Long Nội   theo   tiếp   cận  đảm   bảo   chất   lượng   của  mạng lưới các trường  đại học khu vực  Đông  Nam Á (AUN) 14. Nghiên cứu xây dựng hệ  thống đảm bảo chất  Trần Linh Quân GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải Bảo vệ 2013 lượng ở các trường cao đẳng PGS.TS. Đặng Xuân Hải 15. Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều  Nguyễn Văn Khải PGS.TS. Lê Đức Ngọc Bảo vệ 2013 dưỡng viên trình độ  đại học tại các trường đại  PGS.TS. Nguyễn Văn Lê học Y Việt Nam 16. Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa  Vũ Duy Hiền PGS.TS. Đặng Xuân Hải Bảo vệ 2013 học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng TS. Lê Viết Khuyến 17. Quản lý chất lượng chương trình  đào  tạo cử  Bùi Thị Thu Hương PGS.TS. Đặng Xuân Hải Bảo vệ 2013 nhân chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà  PGS.TS. Lê Đức Ngọc Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể 18. Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT đáp  Nguyễn Hồng Hải PGS.TS. Đặng Quốc Bảo Bảo vệ 2013 ứng yêu cầu đổi mới giáo dục GS.TS. Phan Văn Kha 3
 4. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 19. Quản lý đào tạo trong các trường đại học Việt  Trần Văn Tùng PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt Bảo vệ 2013 Nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM) TS. Nguyễn Bá Thái 20 Quản   lý   hoạt  động   giáo   dục   hướng   nghiệp  Bùi Văn Hưng GS.TS. Phạm Tất Dong Bảo vệ 2013 . trong  các  trường  dạy  nghề  đáp  ứng  yêu cầu  GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc của thị trường lao động 21. Quản   lý  đào  tạo   nhân   lực   tại   doanh   nghiệp  Phạm Minh Phương PGS.TS. Nguyễn Đức Trí Bảo vệ 2013 may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Bùi Văn Quân 22 Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu  Đào Thị Thanh Thuỷ GS.TS. Nguyễn Lộc Bảo vệ 2012 . cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh  PGS.TS. Đặng Thành Hưng tế trọng điểm miền Trung 23 Quản lý  nhà trường tiểu học Việt Nam theo   Lê Thị Ngọc Thuý GS.TS. Nguyễn Lộc Bảo vệ 2012 . tiếp cận văn hóa tổ chức PGS.TS. Đặng Thành Hưng 24 Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ  hành chính cho  Đỗ Thị Ngọc Oanh PGS. TS Đặng Quốc Bảo Bảo vệ 2012 . cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện  PGS. TS. Nguyễn Cúc nay 25 Quản lý công tác phổ  cập giáo dục  ở  các địa  Trịnh Thị Anh Hoa PGS. TS. Đặng Bá Lãm Bảo vệ 2012 . phương khó khăn thuộc miền núi phía bắc Việt  PGS.TS Trần Khánh Đức Nam 4
 5. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 26 Quản lý đào tạo giảng viên lý luận chính trị  Nguyễn Thị Thu Thuỷ GS. TS. Dương Xuân Ngọc Bảo vệ 2012 . đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới hiện nay TS. Nguyễn Quốc Chí 27. Xây dựng quy trình  đánh giá kết quả  học tập  Lê Thị Mỹ Hà GS. TS Lâm Quang Thiệp Bảo vệ 2012 của học sinh cấp trung học sơ sở PGS.TS. Đặng Xuân Hải 28 Nghiên   cứu   chức   năng   của   Hiệu   trưởng  Nguyễn Thị Tuyết  GS. TS Phạm Thành Nghị Bảo vệ 2012 . Hạnh        trường trung học phổ  thông Việt Nam thời   kỳ  đổi   mới   phục  vụ   công  tác   bồi  dưỡng  hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội. 29 Quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ  Phạm Văn Đại GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Bảo vệ 2012 . PGS.TS. Bùi Văn Quân sở giáo dục có yếu tố nước ngoài 30 Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học  Lê Hoàng Hà PGS.TSKH. Nguyễn Kế Hào Bảo vệ 2012 . PGS.TS. Ngô Quang Sơn phân  hoá   ở  trường  THPT  Việt  Nam   hiện  nay 31. Quản lý cơ  sở  vật chất phục vụ  đào tạo của  Lê Đình Sơn GS.TS. Nguyễn Đức Chính Bảo vệ 2012 trường đại học theo quan điểm quản lý chất  GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc lượng tổng thể (TQM) 5
 6. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 32 Phát   triển   đội   ngũ   nữ   cán   bộ   quản   lý   các  Lương Hoài Nga PGS.TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh Bảo vệ 2012 . trường đại học Y Việt Nam theo quan  điểm  PGS.TS. Đặng Bá Lãm bình đẳng giới 33 Quản lý hoạt động đào tạo  ở  Học viện Chính  Nguyễn Thị Hồng Vân PGS. TS Đặng Quốc Bảo Bảo vệ 2011 . trị­ Hành chính Quốc gia Hồ Chí minh trong bối  PGS.TS. Nguyễn Cúc cảnh hiện nay 34. Tổ  chức hoạt động giáo dục nghề  phổ  thông  Bùi Đức Tú PGS.   TS   Nguyễn   Thị   Mỹ  Bảo vệ 2011 gắn với kinh tế  ­ xã hội vùng Duyên hải Nam  Lộc Trung bộ PGS. TS Đặng Danh Ánh 35 Xây dựng hệ  thống đảm bảo chất lượng quá  Nguyễn Quang Giao GS.TS. Nguyễn Đức Chính Bảo vệ 2011 . trình dạy học các môn chuyên ngành  ở trường  PGS.TS. Bùi Văn Quân Đại học Ngoại ngữ. 36 Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả  Cấn Thị Thanh Hương PGS.TS. Lê Đức Ngọc Bảo vệ 2011 . học tập trong giáo dục đại học ở Việt Nam PGS.TS. Lê Kim Khôi 37. Quản lý quá trình dạy và học theo học chế  tín  Nguyễn Mai Hương GS. TSKH Lâm Quang Thiệp Bảo vệ 2011 chỉ  trong các trường đại học  ở  Việt Nam giai  TS. Đặng Xuân Hải đoạn hiện nay 6
 7. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 38 Cơ  sở  khoa học phát triển trung tâm giáo dục  Lê Minh Thiên GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải Bảo vệ 2011 . thường xuyên  ở  các tỉnh đồng bằng sông Cửu  TS. Nguyễn Quốc Chí Long 39 Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo  Chu Trí Thắng PGS.TS. Đặng Bá Lãm Bảo vệ 2011 . sau đại học của Việt Nam trong thời kỳ  hội   nhập quốc tế 40 Xây dựng mô hình quản lý công tác giáo dục  Nguyễn Thị Hoàng Anh PGS.TS. Hà Nhật Thăng Bảo vệ 2011 . đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học  TS.Ngô Quang Sơn sư phạm trong giai đoạn hiện nay 41. Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại  Nguyễn Văn Đệ GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ Bảo vệ 2010 học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng  TS. Phùng Đình Mẫn yêu cầu đổi mới giáo dục đại học  42 Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo  Phạm Thị Loan PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ  Bảo vệ 2010 . theo tiếp cận kỹ  năng nghề  đáp  ứng yêu cầu  Lộc đổi mới giáo dục mầm non PGS. TS Nguyễn Văn Lê 43 Nghiên   cứu   xây   dựng   mô   hình   quản   lý   chất  Vũ Xuân Hồng PGS. TS. Trần Khánh Đức Bảo vệ 2010 . lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự TS. Phạm Văn Lâm 7
 8. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 44 Quản lý chất lượng đào tạo đại học trong  Nguyễn Văn Ly  GS.TS. Nguyễn Đức Chính Bảo vệ 2010 . các học viện trường Công an nhân dân PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ  Lộc 45 Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn  Trần Xuân Bách GS.TS. Nguyễn Đức Chính Bảo vệ 2010 . hóa trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Đặng Xuân Hải 46 Luận cứ  khoa học của chiến lược phát triển  Nguyễn Xuân Vinh PGS.TS. Trần Khánh Đức Bảo vệ 2010 . đào   tạo   nghề   tỉnh   Nghệ  An   trong   giai   đoạn  PGS.TS. Đặng Bá Lãm công nghiệp hóa – hiện đại hóa 47. Mô hình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa  Lê Yên Dung PGS.TS. Trần Khánh Đức  Bảo vệ 2010 học trong đại học đa ngành đa lĩnh vực PGS.TS. Nguyễn Văn Kha 48 Mô hình quản lý trường THPT chuyên đáp ứng  Nguyễn Bác Dụng PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ  Bảo   vệ  . mục tiêu giáo dục toàn diện Lộc 2009 PGS.TS. Nguyễn Văn Lê 49 Tổ  chức tư  vấn hướng nghiệp cho thanh niên  Lê Hồng Minh Bảo   vệ  . sau   cai   nghiện   ma   túy   ở   Thành   phố   Hồ   Chí  2009 Minh 8
 9. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 50 Phát triển trường trung học phổ  thông  ở  Việt  Nguyễn Mạnh Cường  GS. TS Nguyễn Đức Chính Bảo   vệ  . Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả. GS.TS Vũ Văn Tảo 2009 51. Nghiên cứu đổi mới quản lý ở trường Đại học  Hoàng Thị Minh  GS. TSKH Nguyễn Minh  Bảo   vệ  sư  phạm kỹ  thuật theo tiếp cận quản lý chất  Phương  Đường 2009 lượng tổng thể 52 Quản lý đội ngũ giảng viên trong đại học  Phạm Văn Thuần  PGS.TS  Nguyễn Thị Mỹ  Bảo   vệ  . đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam theo quan  Lộc 2009 PGS.TS Nguyễn Trọng Điều điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. 53 Nghiên   cứu   đánh   giá   thẩm   định   chương  Trần Thị Hoài  PGS. TS Lê Đức Ngọc Bảo   vệ  . trình giáo dục đại học. TS. Lê Viết Khuyến 2009 54. Lí luận, thực tiễn và các giải pháp tổ  chức  Thạch Ngọc Yến   PGS. TS Đặng Quốc Bảo  Bảo   vệ  giáo dục trẻ  em lang thang thông qua hoạt  TS. Bùi Văn Quân 2009 động giáo dục sức khỏe sinh sản vị  thành  niên 55 Tổ  chức giáo dục hướng nghiệp cho học  Bùi Việt Phú  GS.TS Phạm Tất Dong  Bảo   vệ  . sinh trung học phổ  thông theo tinh thần xã  TS. Đặng Xuân Hả 2009 hội hoá 9
 10. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 56 Nghiên cứu mô hình trường Cao đẳng cộng  Nguyễn Huy Vị         PGS.TS. Đặng Bá Lãm   Bảo   vệ  . đồng đáp  ứng nhu cầu phát triển kinh tế  ­  TS. Đặng Xuân Hải 2009 xã hội của địa phương ở Việt Nam 57. Mô hình quản lý cơ  sở  đào tạo bồi dưỡng  Đặng Thị Bích Liên        PGS. TS Đặng Quốc Bảo Bảo   vệ  chính   trị   cấp   huyện   trong   giai   đoạn   hiện  TS. Nguyễn Văn Sáu 2009 nay. 58 Tổ chức quản lý đào tạo liên thông của trường  Ngô Tấn Lực GS. TS. Nguyễn Đức Chính Bảo   vệ  . cao đẳng cộng đồng trong điều kiện Việt Nam TS. Lê Viết Khuyến 2009 59 Quản lý xây dựng và đánh giá chương trình  Trần Hữu Hoan GS.TS. Nguyễn Đức Chính Bảo   vệ  . môn học trình độ đại học  trong học chế tín  GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2009 chỉ. 60 Đánh   giá   hiệu   trưởng   trường   tiểu   học   Việt  Trịnh Thị Hồng Hà PGS.TS. Đặng Thành Hưng Bảo   vệ  . Nam theo hướng chuẩn hóa PGS.TS. Đặng Xuân Hải 2009 61. Dạy học thực hành trang bị điện theo tiếp cận  Nguyễn Thanh Hà PGS.TS. Trần Sinh Thành Bảo   vệ  năng lực thực hiện trong đào tạo giáo viên dạy  PGS.TS. Trần Khánh Đức 2008 nghề hệ cao đẳng  10
 11. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 62 Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường  Vũ Đình Chuẩn  PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ  Bảo   vệ  . Trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn  Lộc 2008 hóa và xã hội hóa GS. TSKH. Nguyễn Hữu  Công 63 Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn  Trịnh Ngọc Thạch PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ  Bảo   vệ  . nhân lực chất lượng cao trong các trường  Lộc 2008 đại học Việt Nam PGS. TS Trần Văn Tùng 64 Cơ  sở  lý luận và thực tiễn của các giải pháp  Trần Thị Bạch Mai PGS.TS.   Nguyễn   Thị   Mỹ  Bảo   vệ  . tăng   cường   vai   trò  đội   ngũ   cán   bộ   nữ   trong  Lộc 2007 hoạt động quản lý nhà trường đại học PGS.TS. Mạc Văn Trang 65 Cơ   sở  lý   luận và  thực  tiễn  quản  lý  hoạt  Nguyễn Thị Tuyết  GS.TSKH Nguyễn Hoàng  Bảo   vệ  . Lương  2007 động nghiên cứu khoa học ở các trường đại  TS. Lê Ngọc Hùng học Việt Nam theo định hướng bình  đẳng  giới 66 Các giải pháp đổi mới quản lý dạy học thực  Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS. Đặng Bá Lãm Bảo   vệ  . hành theo tiếp cận năng lực thực hiện cho sinh  PGS.TS. Nguyễn Đức Trí 2006 viên sư phạm kỹ thuật 11
 12. STT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn  Ghi chú (1) (2) (3) (4) (6) 67. Kết hợp đào tạo tại trường và doanh nghiệp  Trần Khắc Hoàn PGS.TS. Đinh Văn Tiến Bảo   vệ  nhằm   nâng   cao   chất   lượng   đào   tạo   nghề   ở  PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt 2006 Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 68 Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên  Nguyễn Xuân Mai GS.TSKH. Nguyễn Minh  Bảo   vệ  . dạy nghề từ công nhân kỹ thuật Đường 2006 PGS.TS. Phan Văn Kha 69 Các giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ  quản lý  Nguyễn Thị Thu Hằng PGS.TS. Đặng Quốc Bảo Bảo   vệ  . giáo dục đạt trình độ thạc sỹ  quản lý giáo dục  TS. Đặng Xuân Hải 2006 hiện nay 70 Những biện pháp nâng cao chất lượng đội  Nguyễn Sỹ Thư Bảo   vệ  . ngũ giáo viên Trung học cơ  sở   ở  các tỉnh  2005 Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu phổ  cập giáo  dục Trung học cơ sở 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2