intTypePromotion=1

Danh sách phân phối tài liệu

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
14
download

Danh sách phân phối tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định quản lý tài liệu - Danh sách phân phối tài liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách phân phối tài liệu

  1. Mã tài liệu: HC-15-BM02 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU St Tên tài liệu Mã số Ngày ban Số ban Bộ phận nhận tài liệu “dánh số từ 1…” t hành hành Lưu ý : Bộ phận được nhận đánh dấu “x”, không được nhận đánh dấu “o” Stt Chức danh Bộ phận Họ và Tên Ký nhận Ghi chú khi thu hồi Ghi chú: Phần bộ phận bên trên được đánh số thứ tự theo số tiến, phần bộ phận bên dưới ghi rõ tên bộ phận và ghi thêm mã số bộ phận bên trên. Phê duyệt Ngày……tháng……năm 200… Giám đốc Công ty Trưởng phòng HCNS Người kiểm soát tài liệu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2