intTypePromotion=1

Danh sách ứng viên

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
134
lượt xem
21
download

Danh sách ứng viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Danh sách ứng viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách ứng viên

  1. Danh sách Cán bộ tham gia phỏng vấn lần ….. 1. Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: …………… 2. Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: ……………… 3. Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: ……………… DANH SÁCH ỨNG VIÊN – LẦN …… Chức danh tuyển dụng : …………………………………………………... Phòng ban/ Bộ phận : …………………………………………………... TT Họ tên Đ/c lhệ+Đthoại Vị trí dự tuyển Bằng cấp/trình độ Kinh nghiệm Tgian pv (6) Kết quả/Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (7) Ngày …… tháng …… năm ……. DUYÖT Trưởng phòng TCHCNS Người lập BMNS-05
  2. Danh sách Cán bộ tham gia phỏng vấn lần ….. 1. Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: …………… 2. Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: ……………… 3. Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: ……………… Diễn giải: (1)-Cán bộ Nhân lực-Hệ thống tập hợp hồ sơ và lên danh sách các ứng viên dự tuyển. (2)-Ghi rõ số điện thoại(cố định, di động), địa chỉ liên hệ và điạ chỉ E-mail(nếu có) của ứng viên. (3)-Ghi rõ vị trí mà ứng viên đăng kí. (4)-Liệt kê các bằng cấp mà ững viên đạt được. (5)-Kinh nghiệm làm việc của ứng viên, thứ tự ưu tiên từ những kinh nghiệm liên quan đến vị trí mà ứng viên dự tuyển. (6)-Cán bộ Nhân lực-hệ thống sau khi thành lập hội đồng tuyển dụng sẽ sắp xếp thờii gian và thông báo với ứng viên ngày giờ, địa điểm thi tuyển. Cột (6) là thông tin về thời gia ứng viên được pv. (7)-Phần ghi chú cho những thông tin mang tính chất ưu tiên. BMNS-05
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2