Danh sách đóng bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
148
lượt xem
13
download

Danh sách đóng bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Danh sách đóng bảo hiểm xã hội

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC CẤP QUẢN LÝ : ………………………………………………………………………………… Tên đơn vị : Mã Đơn Vị : Tài khoản số : ………………………………… Điạ chỉ : Điện thoại : Tại : …………………………………………… Tỷ lệ trích nộp : ……………………………… DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH QUÝ 1 NĂM 200 STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ SỐ SỔ MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI GHI N.VIÊN BHXH THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 CHÚ - - - TỔNG CỘNG : NGƯỜI Ngày 01 Tháng 03 Năm 200. NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký ghi họ tên ) (Ký , đóng dấu ) PHẦN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁN BỘ THU GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI (Ký ghi họ tên ) (Ký , đóng dấu )
  2. ……….. ……………………...……… ……………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản