Danh sách phòng trực công ty

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Danh sách phòng trực công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Danh sách phòng trực công ty

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY BM11 HCTC- BM11 Đ ộc lập - Tự - Do - Hạnh phúc. ------- ------------- DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRỰC CÔNG TY Tháng . . . . . năm 200 . . STT H Ọ và TÊN NGÀY THỨ GHI CHÚ 1 Thứ hai 2 Thứ ba 3 Thứ tư 4 Thứ năm 5 Thứ sáu 6 Thứ bảy 7 Chủ nhật 8 Thứ hai 9 Thứ ba 10 Thứ tư 11 Thứ năm 12 Thứ sáu 13 Thứ bảy 14 Chủ nhật 15 Thứ hai 16 Thứ ba 17 Thứ tư 18 Thứ năm 19 Thứ sáu 20 Thứ bảy 21 Chủ nhật 22 Thứ hai 23 Thứ ba 24 Thứ tư 25 Thứ năm 26 Thứ sáu 27 Thứ bảy 28 Chủ nhật 29 Thứ hai 30 Thứ ba 31 Thú tư Ghi chú: Thời gian trực tư 19 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau Công ty, Ngày tháng năm 200 . . DUYỆT CỦA BGĐ Phòng HCTC. * Nơi nhận : - Giám đ ốc " Để kính tường " - B ảo Vệ " Để theo dõi " - Đương sư " Để thi hành " - Phòng HCTC " Để lưu "

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản