Đạo đức - BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN ( tiết 6 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
111
lượt xem
15
download

Đạo đức - BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN ( tiết 6 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Kiến thức : Mọi trẻ em dều có quyền được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến trẻ em + Việc trẻ em được bày tỏ ý kiến sẽ giúpcho những quyết định có liên quan đến các em phù hợp với các em hơn . Điều đó thể hiện sự tôn trọng trẻ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức - BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN ( tiết 6 )

  1. O C BI T BÀY T Ý KI N ( ti t 6 ) I/M c tiêu : 1/ Ki n th c : M i tr em d u có quy n ư c bày t ý ki n v nh ng vi c có liên quan n tr em + Vi c tr em ư c bày t ý ki n s giúpcho nh ng quy t nh có liên quan n các em phù h p v i các em hơn . i u ó th hi n s tôn tr ng tr , t o i u ki n tr phát tri n t t nh t + Trư c nh ng vi c có liên quan n mình , các em ư c phép nêu ý ki n và ý ki n ó ph i ư c l ng nghe . Nhưng không ph i các em ư c bày t ý ki n òi h i m i th không phù h p 2/ Thái : Ý th c ư c quy n c a mình , tôn tr ng ý ki n c a các b n và tôn tr ng ý ki n ngư i l n 3/ Hành vi : Bi t nêu ý ki n úng lúc úng ch Bi t l ng nghe ý ki n c a b n bè , ngư i l n và bi t bày t quan i m
  2. II/ Chu n b :B ng ph III/ Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ : + G i 2HS tr l i Nh ng vi c có liên quan n mình các em có quy n gì ? Tr em có quy n gì ? + HS th o lu n nhóm 4 GV nh n xét + i di n nhóm ưa các bi n 2/ Bài m i úng sai Yêu c u l p ho t ng nhóm + úng GV c các câu tình hu ng . nhóm + Sai nghe và th o lu n. +Sai 1 b n Tâm l p ta c n ư c giúp , + úng chúng ta ph i làm gì ? + úng 2 Anh trai c a Lan v t b chơi + nh ng v n ó phù h p c a Lan i , mà Lan không ư c bi t hơn v i các em , giúp các em 3 B m quy t nh cho Mai sang phát tri n t t nh t , m b o nhà bác mà Mai không h bi t quy n ư c tham gia 4 Em ư c tham gia v tranh c vũ +Em c n nêu ý ki n m nh d n , cho các b n nh b ch t c da cam nhưng cũng tôn trong và l ng 5B nh mua cho An m t chi c xe nghe ý ki n ngư i l n .không
  3. p m i và h i ý ki n An ưa ra ý ki n vô lí Gv nh n xét câu tr l i c a các + Các nhóm th o lu n nhóm + Em s nói không mu n xa các H i : t i sao tr em c n ư c bày t b n . Có b n thân bên c nh em ý ki n v các v n có liên quan s h c t t hơn n tr em ? + Em h a s gi v ng k t qu + Em c n th c hi n quy n ó như h c t p th t t t s c g ng tham th nào ? gia th thao ư c kho m nh + Em r t thương các b n nh và mu n chia s v i các b n Ho t ng 2 + GV nh n xét Yêu c u HS làm vi c theo nhóm : Nhóm 1 +5 : B m em mu n chuy n em t i h c 1 trư ng khác + Em l phép nh nhàng tôn nhưng em không mu n i vì không tr ng ngư i l n mu n xa các b ncũ .Em s nói như th nào v i b m ? HS làm vi c theo c p (1 em làm Nhóm 2 +4 : B m mu n em t p phóng viên 1 em tr l i ) trung vào h c t p , nhưng em l i Ví d :Nh âu mà trư ng b n mu n tham gia vào câu l c b th luôn s ch p? thao.Em s nói gì v i b m ? +Mùa hè này b n nh làm gì? Nhóm 3 + 6: B m cho ti n mua 1 chi c c p m i , em mu n dùng s +B n có thích tham gia vào i ti n ó ng h n n nhân ch t c tr ng c a trư ng không? da cam , em s nói v i b m th nào
  4. ? +B n có thích i tham quan m t nơi nào c a nư c mình không? G i các nhóm trình bày Các nhóm th c hành. l p theo H i : Khi bày t ý ki n các em ph i dõi có thái như th nào ? +Có.Em bày t vi c th c hi n Ho t ng 3 : Trò chơi “ph ng v n” nh ng v n ó phù h p v i các GV t ch c cho HS làm vi c c p ôi em hơn, t o i u ki n phát tri n Yêu c u HS óng vai phóng viên t t hơn. ph ng v n b n v các v n : Tình hình v sinh l p em., trư ng em Nh ng ho t ng mà em mu n tham gia trư ng l p Nh ng công vi c mà em mu n làm trư ng Nh ng nơi mà em mu n i thăm G i m t s c p HS lên th c hi n H i: Vi c nêu ý ki nc a các em có c n thi t không?Em c n bày t ý ki nv i nh ng v n có liên quan làm gì? GV:Tr em có quy n ư c bày t ý ki nc a mình cho ngư i khác tr em có nh ng i u ki nphát tri n t t
  5. nh t. MÔN: SHTT SINH HO T L P (ti t 6 ) I/ SƠ K T TU N : +Nh n xét tu n qua :HS i h c chuyên c n.Trong gi h c tham gia phát bi u xây d ng bài t t như:Dung, Nga, Th c , Th o , Nhi , Trư ng. + Tham gia ng h b n nghèo ư c 35.000 ng +Tham gia thi k chuy n o c: Thuý Vi , Th c Hi n. + Tham gia thi các môn HKP .:Nam, B o. +Tham gia tìm hi u : Phòng ch ng ma tuý.100% + Tham gia ng h : áo tr ng :!8 cái áo., 15 cái qu n.. V sinh trư ng l p s ch s .T ba, T 1. II/ NH NG ƯU I M VÀ T N T I +ƯU I M: +Th c hi n t t vi c truy bài u gi .: T t . +Ghi chép bài y .
  6. +Tham gia m i ho t ng. T NT I +Còn nói chuy n như: Cư ng , Duy , Thành. Hay quên v như : Linh., ông III/ BI N PHÁP KH C PH C : +Thư ng xuyên theo dõi.phân công b n bên c nh nh c nh IV PHƯƠNG HƯ NG TU N N: Theo dõi các HS tham gia b i dư ng HS gi i Ki m tra sách v c a Linh , ông. V /BÀI HÁT: Hát các bài hát i.
Đồng bộ tài khoản