Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Nghiên cứu thực nghiệm tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Chia sẻ: ViDili2711 ViDili2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

87
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Một với số mẫu hợp lệ là 242 mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Nghiên cứu thực nghiệm tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

  1. Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trong cuộc cách mạng... ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG Nguyễn Hoàng Chung*, Nguyễn Ngọc Giàu** TÓM TẮT Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Một với số mẫu hợp lệ là 242 mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy Trình độ chuyên môn, Kỹ năng ứng dụng công nghệ, Môi trường học tập là 03 nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức đạo đức nghề nghiệp của sinh viên. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán. Từ khóa: đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0. PROFESSIONAL ETHICS OF ACCOUTING STUDENTS IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: THE EVIDENCE AT BINH DUONG ECONOMICS & TECHNOLOGY UNIVERSITY ABSTRACTS The study researches the factors that affect the awareness of student’s professional ethics at Binh Duong Economics and Technology University (BETU) in the Fourth Industrial Revolution. The study surveys students majoring in accounting at BETU with a valid sample of 242 samples. Research results show that professional qualifications, technology application skills, learning environment are three factors that affect students’ awareness of professional ethics. Then, the study suggests some solutions to raise awareness of professional ethics of accounting students. Keywords: morality, professional ethics, the Fourth Industrial Revolution. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Thế kỉ 21 – Kỉ nguyên số đã được bắt đầu chính cho nhiều nhà kinh doanh. Hậu quả của nó bằng sự sụp đổ hàng loạt của các công ty mà một đối với nghề kế toán là vô cùng nghiêm trọng. trong những nguyên nhân đó có liên quan đến Các vụ bê bối của kế toán chuyên nghiệp đã hoạt động gian lận trong kế toán. Những thất xảy ra khắp nơi trên thế giới dần dần được khai bại này đã gây ra những tổn thất nặng nề về tài quật ra trước mắt cộng đồng doanh nghiệp quốc * TS. Giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một, ĐT: 0906.672.588, Email: chungnh@tdmu.edu.vn; ** ThS. GV. Trường Đại học Bình Dương. ĐT: 038.4745.855 43
  2. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật tế. Đầu tiên, phải nói đến công ty Enron được tố tuổi tác và trình độ học vấn thì có sự tác động thành lập vào năm 1985 tại Houston, Texas. lên quyết định đạo đức nghề nghiệp kế toán. Enron là một trong những công ty điện hàng đầu Kokthunarinan và cộng sự (2016) đã đưa ra thế giới, khí tự nhiên, giấy, bột giấy và công ty các nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghề truyền thông sử dụng 22.000 ngàn người. Enron kế toán cụ thể là: đạo đức kế toán, gian lận, quản đã đánh mất danh tiếng của chính mình vì gian lý thu nhập, môi trường, văn hóa, khóa học đạo lận kế toán vào năm 2001, với cáo buộc là các đức và giới tính. Trong đó, biến gian lận có giá khoản nợ của công ty đã bị che giấu và lợi nhuận trị ảnh hưởng mạnh mẽ tới biến phụ thuộc đồng bị khai khống hơn 1 tỷ đô la. Các vụ bê bối kế thời các biến môi trường, văn hóa và giới tính toán không chỉ dừng lại ở các công ty của Mỹ cũng tác động đến nhận thức về đạo đức nghề mà ngay ở Nhật Bản - một đất nước với các Bộ nghiệp. Về biến quản lý thu nhập và khóa học luật nghiêm khắc - cũng đã từng xảy ra vụ gian đạo đức, theo số liệu cho thấy không gây ảnh lận kế toán gây nên chấn động lớn nhất trong hưởng mạnh đến đạo đức nghề nghiệp. lịch sử của đất nước Nhật. Đó chính là Doanh Alberto J. Costa và cộng sự (2016) nghiên nghiệp Kanebo – Một doanh nghiệp dệt may và cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề mỹ phẩm khổng lồ của nước Nhật được thành nghiệp kế toán. Mục đích của nghiên cứu này lập vào năm 1887. Năm 2003, một gian lận kế toán lớn đã được tiết lộ với cáo buộc thổi phồng là kiểm tra nhận thức đạo đức của sinh viên kế lợi nhuận hơn 2 tỷ USD trong vòng 5 năm. Còn toán và phân tích sự ảnh hưởng của một số yếu rất nhiều bê bối kế toán ngày càng được phanh tố cá nhân (Giới tính, tuổi tác, kinh nghiệm làm phui hơn... việc và tham dự khóa học về đạo đức) có thể Ở Việt Nam, việc gian lận trong kế toán cũng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định đạo đức là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Nhiều nguyên của họ. Sự tác động của các yếu tố tới đạo đức do được đưa ra để lý giải cho vấn đề trên. Trong kế toán: giới tính không có ảnh hưởng rõ ràng, đó, nhiều nhà nghiên cứu có quan điểm về nhận khóa học đạo đức cũng không có ảnh hưởng; thức đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên riêng yếu tố tuổi tác và kinh nghiệm làm việc có ngành kế toán có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đạo ảnh hưởng tới đạo đức kế toán. đức nghề nghiệp sau khi đi làm. Chính vì vậy, Alexandre André Feil và cộng sự (2017) đã nghiên cứu này nhằm xác định những nhân tố có một nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá và ảnh hưởng đến nhận thức đạo đức nghề nghiệp hiểu nhận thức của sinh viên về đạo đức nghề của sinh viên chuyên ngành kế toán. nghiệp, xem xét các biến can thiệp liên quan đến 2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU các yếu tố riêng lẻ. Kết quả của nghiên cứu cho Một số nghiên cứu có liên quan đã chỉ ra thấy yếu tố giới tính: nữ giới sẽ tuân thủ nghiêm nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức đạo đức ngặt các tiêu chuẩn đạo đức hơn nam giới, yếu nghề nghiệp nói chung và đạo đức nghề nghiệp tố tuổi tác cũng có sự tác động đến phán xét đạo kế toán nói riêng. Theo nghiên cứu của Hashem đức, yếu tố tôn giáo được minh chứng rõ ràng có Nikoomaram và cộng sự (2013) cũng đưa ra một sự tác động mạnh mẽ đến đạo đức nghề nghiệp nghiên cứu về mức độ tác động của các nhân tố vì những người có tín ngưỡng tôn giáo sẽ có đến việc ra quyết định đạo đức của kế toán, được cảm giác tội lỗi với tín ngưỡng của mình nếu vi mô tả với các nhân tố như: giới tính, tuổi tác, phạm đạo đức nghề nghiệp. Theo số liệu nghiên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc. Kết quả cứu, những sinh viên có kinh nghiệm làm việc nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nhận thức đạo đức trong lĩnh vực kế toán – tài chính sẽ có cam kết nghề nghiệp kế toán không bị ảnh hưởng bởi đạo đức lớn hơn. Việc tham gia các khóa học nhân tố giới tính và kinh nghiệm làm việc; nhân đạo đức sẽ khiến sinh viên có thái độ đạo đức tốt 44
  3. Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trong cuộc cách mạng... hơn. Yếu tố dân tộc và trình độ học vấn cũng có đồng thời cùng với việc thảo luận với 10 chuyên ảnh hưởng đến phán xét đạo đức. gia về kinh tế, luật, quản trị và cán bộ nhà nước. Trên cơ sở các nghiên cứu có liên quan, Tác giả đề xuất ra mô hình nghiên cứu (Hình 1). Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất Trình độ chuyên môn Nhận thức đạo đức Kỹ năng ứng dụng công nghệ nghề nghiệp kế toán Liên tưởng thương hiệu Trong mô hình nghiên cứu đề xuất, các trường học tập. Mỗi yếu tố ảnh hưởng đến đạo nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức đạo đức nghề đức nghề nghiệp được đo lường thông qua mức nghiệp kế toán được chia làm 03 nhóm nhân tố độ ảnh hưởng dựa trên thang đo Likert 5 mức độ chính, đó là: như sau: 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không yy Trình độ chuyên môn (4 biến quan sát): đồng ý; 3- Không ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Hoàn bao gồm kiến thức chuyên môn; kỹ năng nghề toàn đồng ý. nghiệp kế toán; khóa học đạo đức; kiến thức Nghiên cứu chính thức được thực hiện với pháp luật, chế độ kế toán. các sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường yy Kỹ năng ứng dụng công nghệ (4 biến đại học Thủ Dầu Một. Kết quả thu về sau khi quan sát): bao gồm cập nhật kỹ năng sử dụng loại các bảng khảo sát không đạt yêu cầu là 8 các công nghệ hiện đại vào công việc, phương bảng. Các bảng khảo sát không hợp lệ là: người thức sử dụng công nghệ hiện đại đúng mục đích, tham gia không trả lời hết yêu cầu, hoặc trả lời không lạm dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, không hợp lý mâu thuẫn giữa các ý trả lời. Con không lấy công nghệ hiện đại để thử nghiệm các số mẫu trên đảm bảo quy tắc trong xác định cỡ nghiệp vụ quan trọng. mẫu là kích thước mẫu ít nhất bằng 4 hoặc 5 lần yy Môi trường học tập (3 biến quan sát): số biến trong phân tích nhân tố (Hoàng Trọng bao gồm gia đình và bạn bè, thầy cô có ảnh & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 ). Kích thước hưởng lớn trong việc học hỏi đạo đức. mẫu cần thiết tối thiểu là 11 x 5 = 55 mẫu. Vậy 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU số lượng mẫu trong nghiên cứu là chấp nhận Phương pháp nghiên cứu định tính và định được. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được tiến hành lượng được thực hiện trong nghiên cứu này. Từ mã hóa, nhập dữ liệu vào chương trình phân tích mô hình nghiên cứu đề xuất sau khi tham khảo số liệu thống kê SPSS 20. tài liệu quốc tế, nghiên cứu định tính được thực 4. THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU hiện thông qua việc thảo luận với 10 chuyên gia Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát sinh viên trong các lĩnh vực liên quan, nhằm điều chỉnh chuyên ngành kế toán, do đó thông tin thu thập mô hình cho phù hợp với đặc thù của không gian được về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật đạo đức nghề nghiệp kế toán là khách quan và có Bình Dương. Việc thảo luận này cũng nhằm ý nghĩa. Kết quả thống kê cho thấy độ tuổi khảo phát hiện các sai sót trong bảng câu hỏi và kiểm sát dao động từ 20 đến 24 tuổi, đối tượng khảo sát tra thang đo. là nữ chiếm 75,6% trong tổng số lượng khảo sát. Bảng câu hỏi gồm 11 nhân tố, trong đó 4 5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN yếu tố thuộc về trình độ chuyên môn, 4 yếu tố về Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha được sử kỹ năng ứng dụng công nghệ, 3 yếu tố của Môi dụng để đánh giá độ tin cậy của thang đo, đây 45
  4. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật là phép kiểm định thống kê để kiểm tra xem thì sự tương quan của biến này với các biến khác thang đo cùng một khái niệm hay không. Theo càng cao. Theo Nunnally & Burnstein (1994), Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc các hệ số có tương quan biến – tổng nhỏ hơn 0.3 (2008) và Nunnally & Burnstein (1994), hệ có thể được coi là biến loại bỏ khỏi thang đo. số Cronbach’s Alpha có giá trị 0.7 ≤ α ≤ 0.95 Trong nghiên cứu này, hệ số Cronbach’s Alpha được đánh giá là tốt. của các biến đều có giá trị xấp xỉ 0.8 chứng tỏ Hệ số tương quan biến – tổng là hệ số tương đây là một thang đo tốt, và các biến đều có hệ số quan của một biến với điểm trung bình của các tương quan biến – tổng nhỏ nhất đều lớn hơn 0.3 biến khác trong một thang đo, hệ số này càng cao cho thấy các biến đều được chấp nhận. Bảng 1: Hệ số Cronbach’s Alpha của các biến Số biến Cronbach’s Hệ số tương quan biến STT Thang đo quan sát Alpha – tổng nhỏ nhất 1 Trình độ học vấn 4 0.849 0.664 2 Kỹ năng ứng dụng công nghệ 4 0.847 0.604 3 Môi trường học tập 3 0.858 0.650 Nguồn: Phân tích của tác giả Phân tích nhân tố khám phá (Exploit factor theo kết quả EFA. Hệ số KMO = 0.768 nên EFA Analysis – EFA) được thực hiện nhằm đánh giá phù hợp với dữ liệu và thống kê Chi-Square của giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo. kiểm định Bartlett đạt giá trị 2447.586 với mức Theo yêu cầu, hệ số KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ý nghĩa 0.000; do vậy các biến quan sát có tương ≥ 0.5 và mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett ≤ quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể; Phương 0.05; Hệ số tải nhân tố (Factor loading) ≥ 0.5; sai trích được là 70,124% biến thiên của dữ liệu, Tổng phương sai trích ≥ 50%; Hệ số Eigenvalue tại hệ số Eigenvalue = 1.445. Do vậy, các thang > 1 thì biến mới được chấp nhận. đo rút ra là chấp nhận được. Tác giả tiến hành phân tích nhân tố khám Điều chỉnh mô hình theo kết quả EFA như phá (EFA) và điều chỉnh mô hình nghiên cứu trong Bảng 2. Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA Nhân tố Mã biến Biến quan sát Hệ số tải CM2 Nên có các khóa học đạo đức nghề nghiệp kế toán dành cho sinh viên 0.827 CM Trình độ Kỹ năng nghề nghiệp kế toán càng tốt thì khả năng sai sót trong quá CM1 0.817 chuyên trình hành nghề càng thấp môn Kiến thức chuyên môn càng cao thì sinh viên có nhận thức về đạo đức CM3 0.800 nghề nghiệp càng cao (4 nhân tố) Nếu có hiểu biết nhiều về pháp luật, thì các kế toán sẽ tránh được việc CM4 0.800 vi phạm đạo đức nghề nghiệp kế toán. CN CN2 Phương thức sử dụng công nghệ hiện đại đúng mục đích 0.837 Kỹ năng Cập nhật thường xuyên kỹ năng sử dụng các công nghệ hiện đại vào ứng dụng CN1 0.820 công việc tránh được các sai sót thủ công công nghệ CN3 Không lạm dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại 0.798 (4 nhân tố) CN4 Không lấy công nghệ hiện đại để thử nghiệm các nghiệp vụ quan trọng 0.789 46
  5. Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trong cuộc cách mạng... MT MT1 Nên có các khóa học đạo đức nghề nghiệp kế toán dành cho sinh viên 0.901 Môi Kỹ năng nghề nghiệp kế toán càng tốt thì khả năng sai sót trong quá trường MT3 0.894 trình hành nghề càng thấp học tập (3 nhân Trình độ học vấn càng cao thì con người có nhận thức về đạo đức nghề MT2 0.750 nghiệp càng cao tố) Nguồn: Phân tích của tác giả Áp dụng phương pháp hồi quy đa biến để Hệ số xác định R2 để đánh giá mức độ phù kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và thực hợp của mô hình nghiên cứu với điều kiện R2 hiện đo lường mức độ quan trọng các nhân tố tác > 0.6. Kết quả hồi quy tuyến tính đa biến cho động, với giả thuyết H0: biến phụ thuộc không thấy hệ số xác định R2 > 0.6. Kết quả hồi quy có sự liên hệ tuyến tính với các biến độc lập; và tuyến tính đa biến cho thấy hệ số xác định R2 các giả thuyết H1 – H3 lần lượt là: là 0.631 và R2 điều chỉnh là 0.592. Nghĩa là mô yy H1: Ảnh hưởng của trình độ học vấn càng hình tuyến tính đã xây dựng phù hợp với dữ liệu cao thì nhận thức về đạo đức nghề kế toán đến 59,2%. Kiểm tra hiện tượng tương quan càng cao. với hệ số Durbin-Watson (1
  6. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Phương trình hồi quy có dạng như sau: trường học tập, tiếp theo là Kỹ năng ứng dụng Y = 0.214 + 0.193 X1 + 0.208 X2 + 0.325 X3 công nghệ và nhân tố Trình độ chuyên môn có Như vậy, có thể thấy nhân tố X3 (Môi tác động ít hơn đến nhận thức đạo đức nghề trường học tập) có tác động lớn nhất đến nhận nghiệp kế toán của sinh viên. thức đạo đức nghề nghiệp kế toán của sinh viên, Để nâng cao nhận thức đạo đức nghề nghiệp tiếp theo là nhân tố X2 (Kỹ năng ứng dụng công của sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường nghệ), riêng nhân tố X1 (Trình độ chuyên môn) đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trong có tác động ít hơn đến nhận thức đạo đức nghề thời đại công nghệ 4.0, tác giả đề xuất một số nghiệp kế toán của sinh viên. giải pháp như sau: sinh viên sẽ hình thành các tư duy nhận thức thông qua sự tiếp xúc với các 6. KẾT LUẬN sự kiện, sự vật, hiện tượng gây ảnh hưởng đến Dựa vào việc kiểm định thang đo và phân tư duy. Chính vì thế, việc đưa vào chương trình tích nhân tố khám phá (EFA), nghiên cứu đã xác giảng dạy các khóa học đạo đức sẽ rất hữu ích định được 3 nhóm nhân tố cụ thể ảnh hưởng đến bao gồm các khía cạnh về đạo đức trong nghề nhận thức đạo đức nghề nghiệp của sinh viên kế toán cũng như tập trung vào các quy tắc ứng chuyên ngành kế toán tại trường đại học Kinh xử chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, thường xuyên tế - Kỹ thuật Bình Dương. Đó là các nhân tố: có các lớp kỹ năng đào tạo về cách thức ứng Trình độ chuyên môn, Kỹ năng ứng dụng công dụng đúng và hợp lý các công nghệ hiện đại nghệ, Môi trường học tập. Thang đo được kiểm phục vụ cho kế toán. Đây có thể là hình thức của định và đáp ứng các yêu cầu về giá trị, độ tin cậy một khóa học bắt buộc đối với chuyên ngành kế và sự phù hợp của mô hình. Như vậy, nghiên toán. Đồng thời, bổ sung các kiến thức cơ bản về cứu đã xác định được 11 nhân tố ảnh hưởng, các pháp luật liên quan đến ngành nghề kế toán cho biến nói trên được phân làm 3 nhóm. sinh viên, mở các khóa kỹ năng về ứng xử nơi Trong số 3 nhóm nhân tố trên, ảnh hưởng làm việc và cách xử lý các tình huống trái đạo lớn nhất đến nhận thức của sinh viên là Môi nghề nghiệp kế toán trong tương lai. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Akman, V, & Has, K. (2014). Ethics and the Accountants in Turkey, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 5, 332-339. [2]. Alleyne, P., Marshall, D. W., Estwick, S., & Chaderton, R. (2014). Factors Influencing Ethical Intentions Among Future Accounting Professionals In The Caribbean, J Acad Ethics, 12, 129–144. https://doi.org/10.1007/s10805-014-9203-5 [3]. Costa, A. J., Pinheiro, M. M., & Ribeiro, M. S. (2016). Ethical Perceptions of Accounting Students In A Portuguese University: The Influence Of Individual Factors And Personal Traits, Accounting Education, 25, 327-348. https://doi.org/10.1080/09639284.2016.1191270 [4]. Elias, R. Z. (2002). Determinants Of Earnings Management Ethics Among Accountants, Journal of Business Ethics, 40, 33-45. [5]. Feil, A. A., Diehl, L., & Schuck, R. J. (2017). Professional Ethics And Accounting Students: Analysis Of The Intervening Variables, Cad. EBAPE.BR, 15, 2. http://dx.doi.org/10.1590/1679-395160994 [6]. Hoàng Trọng. & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS 1&2. Hà Nội: NXB Hồng Đức. 48
  7. Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trong cuộc cách mạng... [7]. Kaveh, M., Khalili, M., Ghorbani, A., & Soroush, M. (2014). Professional Ethics in Accounting and Auditing, World Essays Journal, 2, 85-93. [8]. Kokthunarinan., & Hermawan, M. (2016). Factors Influencing Accounting Students’ Perception Of Accounting Ethics; An Empirical Study In Indonesia. Truy cập từ https:/www.researchgate.net/publication/301342702. [9]. Nikoomaram, H., Roodposhti, F. R., Ashlaghi, A. T., & Lotfi, F. H., & Taghipourian, Y. (2013). The Effects Of Age, Gender, Education Level And Work Experience Of Accountant On Ethical Decision Making By Using Fuzzy Logic, International Research journal Of Applied And Basic Sciences, 4, 1559-1571. [10]. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill. [11]. Radtke, R. R. (2000). The Effects of Gender And Setting On Accountants ‘ Ethically Sensitive Decisions, Journal of Business Ethics, 24, 299-312. [12]. Uyar, A., Kuzey, C., Güngörmüs, A. H., & Alas, R. (2015). Influence of theory, seniority, and religiosity on the ethical awareness of accountants, Social Responsibility Journal, 11, 590 - 604. http://doi.org/10.1108/SRJ-06-2014-0073 49
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2