intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
9
lượt xem
3
download

Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết thực hiện nghiên cứu cách thức đào tạo phát triển nhân lực tại một số doanh nghiệp điển hình qua đó đưa ra một số bài học giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm phương pháp, kinh nghiệm phát triển nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 1. Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp... ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Nguyễn Quốc Phóng* TÓM TẮT Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện nay ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải giải quyết bài toán nhân lực. Để có được nhân lực có chất lượng, mỗi doanh nghiệp lại có một chiến lược riêng: có doanh nghiệp thu hút nhân lực của các doanh nghiệp khác, có doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực sau đó thực hiện công tác đào tạo, phát triển nhân lực. Với bài viết này tác giả thực hiện nghiên cứu cách thức đào tạo phát triển nhân lực tại một số doanh nghiệp điển hình qua đó đưa ra một số bài học giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm phương pháp, kinh nghiệm phát triển nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Từ khóa: Đào tạo nhân lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ HUMAN TRAINING IN ENTERPRISES: THE LESSONS OF EXPERIENCE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  ABSTRACT Small and medium enterprises (SMEs) are increasingly demonstrating their important roles in socio-economic development in Vietnam. However, these enterprises must solve the problems of human resources in the development process. In order to have the qualified human resources, each enterprise has its own strategy such as attracting talents of other enterprises or recruiting employees followed then by the training courses and development strategies. In this study, the author first examines how human resources are trained in some typical enterprises, then provides a number of lessons for small and medium enterprises, which equip them methods and experiences to get qualified human resources in the current period. Key words: human resource training, small and medium enterprises * GV. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 51
 2. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Để trang bị kiến thức, kỹ năng cho các Trong quá trình phát triển các doanh nghiệp nhân viên ngay sau quá trình tuyển dụng, doanh vừa và nhỏ thường không có được những lợi thế nghiệp thực hiện công tác đào tạo nội bộ, thông về việc thu hút nhân lực chất lượng cao phục qua các hình thức sau: vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để có - Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc: thể đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển mở Hình thức đào tạo này phù hợp với đào tạo công rộng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải có nhân và đào tạo nhân viên. Hoạt động đào tạo chiến lược phát triển nhân lực cũng như phương được thực hiện bằng sự giới thiệu và giải thích pháp đào tạo nội bộ hiệu quả trong chính doanh về mục tiêu công việc, các bước thực hiện công nghiệp của mình.Trong phạm vi bài viết này, tác việc dưới sự chỉ dẫn của người có kinh nghiệm. giả bài báo thực hiện tổng hợp kinh nghiệm các - Đào tạo theo kiểu học nghề: Chương cách thức tổ chức đào tạo nội bộ phát triển nhân trình đào tạo được thực hiện bắt đầu bằng việc lực tại một số doanh nghiệp điển hình, từ đó rút học lý thuyết, sau đó người lao động được đưa ra bài học về cách thức đào tạo nội bộ hiệu quả đến xưởng làm việc dưới sự hướng dẫn kèm cặp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). của cán bộ lành nghề. Quá trình đào tạo hoàn 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP thiện khi người học thành thạo tất cả các kỹ NGHIÊN CỨU năng, yêu cầu của nghề. 2.1. Đào tạo nội bộ nhân lực trong - Kèm cặp và chỉ bảo: Phương pháp này doanh nghiệp phù hợp chủ yếu đối với đào tạo nhân viên. Đào tạo nhân lực là các hoạt động học tập Nhân viên được học những kiến thức, kỹ năng nhằm giúp nhân lực có thể thực hiện có hiệu quả cho công việc trong tương lai thông qua kèm hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững cặp, chỉ bảo của người có kinh nghiệm hơn. hơn về công việc của mình, là những hoạt động - Luân chuyển, thuyên chuyển công việc: học tập nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng để thực Phương pháp này chủ yếu thực hiện nhằm đào hiện nhiệm vụ lao động hiệu quả hơn [1]. tạo một nhân viên có khả năng thực hiện nhiều Đào tạo nội bộ là các phương pháp đào tạo công việc khác nhau bằng cách khuyến khích trực tiếp tại nơi làm việc, qua đó người học sẽ họ chuyển sang làm việc tại các vị trí công việc học được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho khác nhau trong đơn vị [2]. công việc thông qua thực tế thực hiện công việc, Với mỗi phương pháp đào tạo nội bộ khác dưới sự hướng dẫn của cộng sự lành nghề [1]. nhau đều có những ưu nhược điểm riêng, tùy Do đó, hoạt động này chủ yếu hướng tới phục vụ theo đặc điểm của doanh nghiệp cũng như khả yêu cầu của các công việc trước mắt và cần phải năng áp dụng các phương pháp nhằm phát triển thực hiện ngay, mang tính chất nền tảng. nhân lực cho doanh nghiệp. Để doanh nghiệp Như vậy, có thể hiểu đào tạo nội bộ nhân phát triển, tăng năng suất lao động thì doanh lực trong doanh nghiệp là hệ thống các biện nghiệp rất cần phải tìm ra phương pháp đào tạo pháp được sử dụng nhằm cung cấp những kiến nhân lực hiệu quả cho đơn vị mình. thức, kỹ năng nghề nghiệp riêng biệt cho con 3. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, XỬ LÝ DỮ người thông qua quá trình học tập tại doanh LIỆU nghiệp, qua đó thay đổi nhận thức, hành vi và Trong phạm vi bài viết, tác giả sử dụng nâng cao khả năng thực hiện công việc của hai phương pháp nghiên cứu, cụ thể: người lao động. - Phương pháp thu thập dữ liệu, tác giả 2.2. Các hình thức đào tạo nội bộ trong thực hiện thu thập dữ liệu thứ cấp và thu thập doanh nghiệp tài liệu sơ cấp: Dữ liệu thứ cấp được thu thập 52
 3. Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp... từ các tài liệu, giáo trình nghiên cứu về quản lý được các cán bộ thiết kế dưới dạng powerpoint nhân lực, tài liệu nội bộ của các doanh nghiệp. hoặc video mô tả trình tự các bước thực hiện Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương công việc, các thao tác cơ bản của công việc. pháp phỏng vấn chuyên gia về lĩnh vực nhân sự, - Với nội dung thực hành: Lao động mới phỏng vấn trực tiếp cán bộ tuyển dụng và đào được tuyển dụng sẽ trực tiếp thao tác trên các tạo tại Công ty TNHH Điện Tử Towada Việt sản phẩm dưới sự giám sát của cán bộ kỹ thuật. Nam và Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng. Kết quả đánh giá nhân viên đạt yêu cầu đào tạo - Phương pháp phân tích dữ liệu, tác giả sử thông qua số lượng các các sản phẩm đạt chất dụng phương pháp mô tả kết hợp với phân tích, lượng. tổng hợp để xử lý dữ liệu từ kết quả phỏng vấn. Giai đoạn 2: Đào tạo tại xưởng sản xuất 4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Ở Lao động sản xuất được đứng trên dây MỘT SỐ DOANH NGHIỆP chuyền sản xuất trực tiếp thao tác để tạo ra sản 4.1. Công ty TNHH Điện tử Towada phẩm và có sự giám sát của cán bộ kỹ thuật hoặc Việt Nam ca trưởng, máy trưởng. Định kỳ theo tuần, tháng Công ty TNHH Điện tử Towada Việt cán bộ sản xuất sẽ thực hiện đánh giá dựa trên số Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật lượng sản phẩm đầu ra đạt yêu cầu để kết thúc Bản, thuộc tập đoàn Towada, thành lập ngày quá trình thử việc. 9/12/2005, ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và Bên cạnh đó việc đào tạo với nhân viên lắp ráp các sản phẩm điện tử công nghệ cao như hoặc đào tạo khi có sản phẩm mới được Công bảng mạch điện tử cho điện thoại không dây, bộ ty hết sức coi trọng vì đây là đội ngũ sẽ truyền sạc pin, bộ chuyển nguồn, bộ chuyển kênh. Với đạt kết quả đào tạo cho những nhân viên khác. hơn 2.000 cán bộ công nhân viên đang làm việc Chương trình đào tạo cho những đối tượng này tại công ty. Công ty luôn chú trọng đến việc phát là kỹ năng mềm: 5S, kỹ năng báo cáo, liên lạc, triển đội ngũ nhân viên của mình trong đó có lực thảo luận. Bên cạnh đó Công ty còn cử nhân lượng lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật. viên nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng Sau quá trình tuyển dụng nhân viên, lao cao chuyên môn nghiệp vụ do các tổ chức bên động phổ thông được phòng hành chính nhân sự ngoài đào tạo tại doanh nghiệp như: đào tạo kỹ tập hợp lại số lao động này để tổ chức quá trình năng quản lý, đào tạo về các công cụ quản lý đào tạo. Chương trình đào tạo của công ty được chất lượng, đào tạo về nhận thức và tuân thủ thực hiện qua 2 giai đoạn. luật…. (các chương trình đào tạo này do phòng Giai đoạn 1: Đào tạo tại văn phòng đạo tạo tổ chức). Bước 1: Đào tạo định hướng: nhân viên 4.2. Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng và công nhân sau tuyển dụng được đào tạo các Công ty được đầu tư với số vốn 6 triệu nội quy, quy định, chế độ, chính sách chế độ của USD chuyên sản phẩm bao bì carton các loại, các công ty, lao động phải thực hiện đứng để nghe khách hàng lớn của công ty bao gồm: Samsung, giảng. Tùy thuộc vào số lượng lao động được Canon… Để đáp ứng được những yêu cầu của tuyển dụng mà lớp học có từ 10 - 30 người; quá đối tác, ngoài việc đầu tư nhiều máy móc hiện trình thực hiện có máy chiếu, kết thúc quá trình đại trong lĩnh vực sản xuất bao bì, Công ty cũng đào tạo sẽ được tổ chức đánh giá nhanh. cần có số lượng lớn nhân lực có trình độ tay Bước 2: Đào tạo nghiệp vụ: nghề để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. - Với nội dung lý thuyết: Các cán bộ kỹ Hiện nay, số lượng lao động của Công ty là thuật, công nhân lành nghề thực hiện đào tạo như 1.800 công nhân và 200 nhân viên, cán bộ quản đào tạo định hướng, tuy nhiên giáo án giảng dạy lý, phát triển được đội ngũ nhân lực công ty là 53
 4. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật việc bắt buộc để đáp ứng các yêu cầu của đơn Nội dung đào tạo gồm phổ biến nội quy, chế độ, vị đối tác. Quá trình đào tạo công nhân và nhân chính sách của Công ty và hướng dẫn về chuyên viên ngày càng hoàn thiện và tuân thủ theo quy môn, nghiệp vụ. trình đào tạo của hệ thống ISO 9001-2015. Việc + Với nhân viên thay đổi vị trí công tác: đào lại nhân lực của công ty được thực hiện tùy Nội dung đào tạo bao gồm việc hướng dẫn thuộc vào đối tượng lao động và công việc của nghiệp vụ và những quy định ở vị trí công tác họ tại doanh nghiệp. mới. - Với lao động phổ thông: Sau khi được + Đào tạo với toàn bộ cán bộ công nhân trúng tuyển, người lao động được phòng nhân sự viên: hoạt động đào tạo này được thực hiện khi đào tạo về nội quy, quy định của Công ty. Được công ty thực hiện triển khai nội quy, quy chế, giới thiệu về công ty, đào tạo về chế độ, chính quy trình, sản phẩm mới và cập nhật kỹ năng sách đãi ngộ, cách thức chấm công, cách tính bán hàng mới... lương và đào tạo nội dung về ISO, EICC.. (theo Yên cầu với cán bộ đào tạo: Ban huấn yêu cầu của công ty đối tác: Samsung, cannon). luyện đào tạo của công ty gồm những nhân Kết thúc quá trình đào tạo tại văn phòng, viên có kinh nghiệm chuyên môn cao, có khả người lao động được đưa xuống xưởng và giao năng truyền đạt và giảng dạy để phổ biến về cho cán bộ phụ trách thực hiện quản lý và đào sản phẩm, những kinh nghiệm, cũng như những tạo, hướng dẫn các thao tác và làm mẫu cho kiến thức thực tế cho nhân viên. Quá trình đào công nhân mới. Công nhân được tham gia trực tạo được thực hiện thường xuyên trong suốt quá tiếp vào công việc, cán bộ quản lý sẽ kèm cặp trình làm việc, người nhiều kinh nghiệm hơn sẽ và đánh giá thông báo lại kết quả cho bộ phận truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm với người ít nhân sự. kinh nghiệm hơn. Công việc này được tiến hành - Với cán bộ kỹ thuật, nhân viên: Sau khi thường xuyên ở mọi vị trí công tác. tuyển dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhân viên 5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC cũng được đào tạo như lao động phổ thông. Tiếp DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ sau việc đào tạo những nội dung chung, nhân Thông qua kinh nghiệm về cách thức tổ viên được đưa về bộ phận yêu cầu tuyển dụng, chức đào tạo nhân lực trong một số doanh nghiệp giao cho cán bộ phụ trách trực tiếp kèm cặp và có thể rút ra một số bài học sau cho các doanh đánh giá trong giai đoạn thử việc. nghiệp vừa và nhỏ trong việc tổ chức công tác 4.3. Công ty cổ phần Ford Thăng Long đào tạo nội bộ nhân lực như sau: Công ty Cổ phần Ford Thăng Long được Một là, nâng cao nhận thức của nhà quản lý thành lập theo Quyết định số 2604/QĐ-UB ngày trong tổ chức công tác đào tạo nội bộ 01/07/1998 của thành phố Hà Nội. Trong quá Đào tạo nhân lưc trong doanh nghiệp trình 20 năm hình thành và phát triển, từ một được coi là chìa khóa để các doanh nghiệp tăng đơn vị nhỏ đã trở thành một công ty cổ phần cường khả năng cạnh tranh của mình. Để thực lớn, vận hành theo mô hình tổ hợp công ty mẹ - hiện được điều này, nhà quản trị doanh nghiệp công ty con và các đơn vị phụ thuộc với 7 đơn vị (SME) cần xác định việc đào tạo nội bộ là mục thành viên. Năm 2015 số lao động làm việc tại tiêu trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát công ty là trên 1.000 người và doanh thu 2.000 triển của doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp tỷ. Để phát triển được như vậy, Công ty chú cần đầu tư nguồn lực cho quá trình tổ chức đào trọng đến phát triển con người thông qua hình tạo nhân lực, cần nghiên cứu để đưa ra phương thức đào tạo. pháp đào tạo nhân lực hiệu quả tùy theo yêu cầu Công tác đào tạo nội bộ của công ty được cũng như khả năng của doanh nghiệp. thực hiện với nhiều chương trình khác nhau Hai là, Xây dựng phương pháp đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực và hiệu quả cho từng nhóm đối tượng phù hợp với từng đối tượng nhân lực: Việc đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp + Với nhân viên mới được tuyển dụng: có thể thực hiện theo quy trình sau: 54
 5. Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp... Đào tạo nhận thức Đào tạo kiến Đào tạo Đào tạo nghề → → → công việc thức nghề kỹ năng nghề nghiệp nâng cao Cán bộ kỹ thuật, cán Tổ trưởng, ca Cán bộ quản lý, Phòng nhân sự bộ doanh nghiệp trưởng, máy trưởng chuyên gia Để hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp 5. KẾT LUẬN có hiệu quả, cũng như giúp doanh nghiệp xác Trên đây là một số bài học được rút ra từ định được phương pháp đào tạo, cách thức đào chính cách làm về quá trình tổ chức đào tạo tạo, giáo viên được giao nhiệm vụ đào tạo cần trong một số doanh nghiệp. Mặc dù vẫn còn hạn phân loại và xác định đối tượng, nội dung, yêu chế trong việc thu thập, phân tích các phương cầu đào tạo để thiết kế phương pháp, trình tự thức, cách thức đào tạo nội bộ phát triển nhân đào tạo hiệu quả. lực trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Với mỗi một đối tượng thì yêu cầu về kiến Nhưng một số kinh nghiệm từ cách thức tổ chức thức, kỹ năng lại có sự khác nhau. Với lao động đào tạo được tổng hợp từ bài viết này cũng phần phổ thông, yêu cầu về kiến thức và kỹ năng là nào giúp cho các doanh nghiệp SME xây dựng những thứ cơ bản để phục vụ công việc hàng đào tạo phát triển nhân lực cho đơn vị mình. Qua ngày nên phương pháp đào tạo sẽ khác với nhân đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chủ động viên hoặc cán bộ kỹ thuật, phương pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nhân lực tăng cường cho đối tượng này chủ yếu là cầm tay chỉ việc. lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay. Đối với nhân viên và cán bộ kỹ thuật do nhận Lời cảm ơn thức của nhân viên, do quá trình nhân viên đã Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm được đào tạo cơ bản nên quá trình đào tạo lại Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, chú ý đến việc nâng cao kỹ năng làm việc. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Ba là, Lựa chọn cán bộ đào tạo phù hợp thông qua đề tài mã số UTEHY.T006.P1718.02 Cán bộ đào tạo cho lao động trong doanh nghiệp quyết định đến sự thành công của chương TÀI LIỆU THAM KHẢO trình đào tạo. Doanh nghiệp ngoài việc lựa chọn 1. Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Vân Điềm những cán bộ có kinh nghiệm để hướng dẫn, đào (2015), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB tạo, kèm cặp nhân viên mới còn cần lựa chọn Kinh tế quốc dân người có năng khiếu trong việc truyền tải thông 2. Mai Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Nhàn tin đến người nghe. Cán bộ đào tạo được lựa (2016), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB chọn ngoài cán bộ nhân sự đào tạo định hướng, thống kê cán bộ kỹ thuật, ca trưởng, máy trưởng đào tạo 3. Tài liệu nội bộ, tài liệu đào tạo công ty TNHH kỹ năng nghề nghiệp thì cũng cần có cả các bao bì Việt Hưng chuyên gia, những nhân viên kỹ thuật ở ngoài 4. Tài liệu nội bộ, tài liệu đào tạo công ty TNHH doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo cho Điện tử Towada Việt Nam nhân viên trong doanh nghiệp. 5. http://tapchicongthuong.vn/kinh-nghiem- Bốn là, Đầu tư phương tiện phục vụ đào tạo ve-dao-tao-nhan-su-cua-mot-so-dien-hinh- Việc đào tạo nghề nghiệp cho nhân viên va-bai-hoc-cho-tong-cong-ty-viglacera- hoặc lao động phổ thông chỉ có hiệu quả khi 2017120405057842p0c488.htm, truy cập doanh nghiệp chuẩn bị được đầy đủ các phương ngày 19/08/2018 tiện kỹ thuật phục vụ quá trình đào tạo. Ngoài 6. http://towada.com.vn/Vietnamese/default. các trang thiết bị phục vụ đào tạo như sổ tay asp,truy cập ngày 18/08/2018 đào tạo, tài liệu viết tay, máy tính, máy chiếu thì 7. http://viethung.com.vn/gioi-thieu.html, truy doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm các điều kiện cập ngày 18/08/2018 về nguyên, nhiên vật liệu phục vụ đào tạo và 8. http://fme.com.vn/thong-tin-tuyen-dung- thực nghiệm cho nhân viên, lao động phổ thông cua-cong-ty-co-phan-ford-thang-long.html, trong quá trình học kỹ năng nghề nghiệp. truy cập ngày 29/09/2018 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản