Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ho Minh Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

4
1.427
lượt xem
484
download

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho các bạn hơn 500 câu hỏi trắc nghiệm về môn học. Thông qua việc tham khảo tài liệu này sẽ giúp cho các bạn làm quen được với dạng bài tập trắc nghiệm cũng như bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? A. 1860 B. 1862 C. 1863 D. 1883 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? A. 1 865 B. 1866 C. 1868 D. 1870 3. Huyện Bình Khê, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào? a. Quảng Nam b. Quảng Ngãi c. Bình Định d. Phan Thiết 4. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào? A. 1919 B. 1929 C. 1939 D. 1949 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu? A. Long Xuyên B. An Giang C. Đồng Nai D. Cao Lãnh 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào? A. 1891 B. 1901 C. 1911 D. 1921 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu? A. Nghệ An B. Hà Tĩnh C. Huế D. Bình Định 8. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn 9. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ? A. 1895 B. 1896 c 1898 D. 1901 *10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào? A. Năm 1890 B. Năm 1901 C. Năm 1902 D. Năm 1911 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào? A. 1904 B. 1905 C. 1906 D. 1908 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? A. Vương Thúc Quí C. Trần Tấn B. Nguyễn Sinh Sắc D. Phan Bội Châu 13. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba vào năm nào? A. 9/1905 B. 9/906 C. 9/1907 D. 9/1908 14. Nguyễn Tất Thành học tại ở trường Quốc học Huế năm học nào? A. Năm học 1905-1906 C. Năm học 1907-1908 B. 1906-1907 D. Năm học 1911-1912 15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng- Bác ái” vào năm nào, ở đâu? A. 1904 B. 1905 C. 1908 D. 1917 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào? A. 5/1905 B. 5/1906 C. 5/1908 D. 5/1911 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào? A. 9/1907 B. 9/1909 C. 9/1911 D. 9/1912 18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào? A. 9/1908 đến 9/1909 C. 9/1910 đến 4/1911 B. 9/1910 đến 2/1911 D. 9/1910 đến 5/1911 19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác-xây khi nào? A. 1/6/1911 B. 3/6/1911 C. 4/6/1911 D. 5/6/1911 1
 2. 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn đi sang Pháp vào thời gian nào? A. 6/5/1911 B. 2/6/1911 C. 4/6/1911 C. 5/6/1911 21. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi? A. 19 tuổi B. 20 tuổi C. 21 tuổi D. 24 tuổi 22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên đất Pháp là ngày, tháng, năm nào? A- 30/6/1911 B- 6/7/1911 C- 5/7/1911 D- 15/7/1911 23. Nguyễn Tất Thành nói: "Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta". Câu nói đó vào thời gian nào? A. 6/1909 B. 7/1910 C. 6/1911 D. 6/1912 *24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa? A. Tháng 6/1911 C. Tháng 9/1917 B. Tháng 9/1911 D. Tháng 9/1919 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào? A. 1911- 1912 B. 1912-1913 C. 1912-1914 D. 1913-1915 26. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào? A. 1913- 1914 B. 1914-1915 C. 1914-1916 D. 1914-1917 27. Trong thời gian ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì? A. Phụ bếp, cào tuyết. C. Thợ ảnh, làm bánh B. Đốt lò, bán báo D. Tất cả các công việc trên 28. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc-xây vào ngày tháng năm nào? A. 18/6/1917 B. 18/6/1918 C. 18/6/1919 D. 18/6/1920 29. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin vào lúc nào? A. 7/1917 B. 7/1918 C. 7/1920 D. 7/1922 30. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào? A. 12/1918 B. 12/1919 C. 12/1920 D. 12/1923 31. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có đ ước về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai? A. Vôn te B. Rút xô C. Mông tex kiơ D. Tất cả các tác giả trên 32. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào? A. 1917 B. 1918 C. 1919 D. 1920 33. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? A. 1919 B. 1920 B. 1921 C. 1922 34. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? A. 1920 B. 1921 C. 1922 D. 1923 *35. Nguyễn Aí Quốc đến ở tại nhà số 9, ngõ Công poanh thuộc quận 17, Pa ri khi nào? A. 7/1921 B. 7/1922 C. 7/1923 D. 7/1924 36. Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, làm Trưởng tiểu ban Đông Dương năm nào? A. 1920 B. 1921 C. 1922 D. 1923 37. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ? A. Thứ nhất B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư *38. Báo Le Paria do Nguyễn ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên lúc nào? A- 30/12/1920 B- 1/4/1921 C- 1/4/1922 D- 1/4/1923 *39. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Aí Quốc vào thời gian nào? 2
 3. A. 18-6-1918 B. 18-6-1919 C. 18-6-1920 D. 18-6-1921 *40. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu? A. Anh B. Trung Quốc C. Pháp D. Liên xô *41. Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Pari được đăng trên tờ báo nào? A. L, Humanité B. Le Paria C. Pravđa D. Công lý *42. "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta". Nguyễn Aí Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu? A. Luân Đôn, Anh C. Paris, Pháp B. Quảng Châu, Trung Quốc D. Máxcơva, Liên Xô 43. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm? A. 6 điểm B. 8 điểm B. 9 điểm C. 12 điểm 44. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó là năm nào? A. Tháng 5/1922 B. Tháng 5/1923 C. Tháng 5/1925 D. Tháng 5/1927 45. Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học Pari trong đó có: A. Chu Ân Lai C. Triệu Thế Viêm B. Đặng Tiểu Bình D. Cả 3 người trên 46. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải định sang Pháp năm 1922? A. Con Rồng tre C. Vi hành B. Lời than vãn của bà Trưng Trắc D. Cả ba tác phẩm trên 47. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào? A. 7/1918 B. 7/1920 C. 7/1923 D. 7/ 1930 48. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian nào? A. 10-1921 B. 10-1923 C. 10-1925 D. 10-1927 49. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu năm nào? a. 1921 b. 1922 c. 1923 d. 1924 50. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào? A. 1922 B. 1923 C. 1924 D. 1925 51. Nguyễn Ái Quốc là cán bộ của Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản, được mời đến dự mít tinh và nói chuyện tại Hồng trường (Mátxcơva) vào thời gian nào? A. 1- 5-1923 B. 1-5-1924 C. 1-5-1925 D. 1-5-1926 *52. Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học Phương đông Liên Xô vào thời gian nào? A. 1922-1923 B. 1923-1924 C. 1924-1925 D. 1925-1926 53. Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào? a. Quốc tế Nông dân c. Quốc tế Thanh niên b. Quốc tế Cộng sản d. Cả 3 quốc tế trên *54. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" đăng trên báo nào? A. Pravda B. Le Paria C. Nhân đạo D. Thanh niên *55. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" khi đang ở đâu? A. Trung Quốc B. Việt Nam C. Pháp D. Liên Xô 56. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào? a. 1923 b. 1924 c. 1925 d. 1927 *57. Ngay sau khi tới Quảng Châu, năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Matxcơva, cho những đâu? A. Quốc tế Cộng sản 3
 4. B. Tổng thư ký Quốc tế nông dân C. Ban biên tập tạp chí Rabotnhitxa D. Tất cả các nơi trên 58. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm "Tâm tâm xã" ở đâu? a. Hồng Công, Trung Quốc b. Thượng Hải, Trung Quốc c. Quảng Châu, Trung Quốc d. Đông Bắc Thái Lan *59. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm Tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? A- 1923 B- 1924 C- 1925 D- 1927 *60. Trong số các đồng chí sau, ai là người đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925? A- Trần Phú C- Phạm Văn Đồng B- Hồ Tùng Mậu D- Tôn Đức Thắng 61. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào? A. 6-1924 B. 6-1925 C. 6-1927 D. 6.1929 62. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu? A. Hương Cảng (Trung Quốc) B. Quảng Châu (Trung Quốc) C. Thượng Hải (Trung Quốc) D. Cao Bằng (Việt Nam) 63. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào? A. Tiếng Nga B. Tiếng Việt C. Tiếng Anh D. Tiếng Pháp 64. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào? A. 1941 B. 1946 C. 1949 D. 1960 65. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" được nhà xuất bản Sự Thật dịch, in ra tiếng Việt vào năm nào? A. 1945 B. 1950 C. 1960 D. 1965 66. Bản chất của chủ nghĩa tư bản "là một con đỉa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địA. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra" câu nói đó từ trong tác phẩm nào của Nguyễn ÁI Quốc? A. Con rồng tre B. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Đường cách mệnh D. Lênin và các dân tộc phương Đông 67. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" vào năm nào? A. 1921 B. 1922 C. 1925 D. 1927 68. Nguyễn Ái Quốc tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" khi đang ở đâu? A. Cao Bằng, Việt nam C. Paris, Pháp B. Quảng Châu, Trung Quốc D. U Đon, Thái Lan 69. Tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những năm nào? A. 1923-1924 B. 1924-1926 C. 1925-1927 D. 1927-1929 70. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? A. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Lênin và Phương Đông B. Con Rồng tre D. Đường kách mệnh 4
 5. 71. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của Lênin: "không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động ... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nối trách nhiệm cách mệnh tiền phong" câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Đường cách mạng B. Nhật ký trong tù Việt Nam D. Lênin và các dân tộc thuộc địa 72. "Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, ... là bầu bạn cách mệnh của công nông". Nguyễn Aí Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Nông dân Trung Quốc C. Lênin và Phương Đông D. Đường cách mệnh 73. "Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa". Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Đường cách mệnh C. Lênin và các dân tộc thuộc địa D. Trung Quốc và Thanh niên Trung Quốc 74. "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi." Câu nói đó đựơc Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? A. Đường cách mệnh B. Sửa đổi lối làm việc C. Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương 75. "Hai trăm thanh niên trong 1 tỉnh ở Nam kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt... họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông D- ương. Đó là dấu hiệu của thời đại." Câu đó được Nguyễn Aí Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Đường Kách mệnh C. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924. D. Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân 76. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu) A. Số 13/1 B. Số 15/l C. Số 20/1 D. Số 22/1 77. Tuần báo Thanh Niên, cơ quan trung ương của tổng bộ Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên vào thời gian nào? A. Ngày 21-6-1924 C. Ngày 21-6-1926 B. Ngày 21-6-1925 D. Ngày 21-6-1927 78. Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào? A. 7-1922 B. 7-1924 C. 7-1925 D. 7-1943 79. Mang tên là Lý Thụy, Nguyễn Aí Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào? A. Hôi Việt Nam cách mạng thanh niên C. Hội liên hiệp thuộc địa B. Tân việt cách mạng Đảng D. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức 80. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm nào? A. Năm 1921 B. Năm 1925 C. Năm 1929 D. Năm 1945 81. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đâu? A. Pháp B. Trung Quốc C. Liên xô D. Việt Nam 5
 6. 82. Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Quốc dân Đảng Trung Quốc vào năm nào? A. Năm 1923 B. Năm 1924 C. Năm 1926 D. Năm 1930 83. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc Dân Đảng Trung Quốc lúc nào? A. Ngày 14-1-1924 C. Ngày 14-1-1928 B. Ngày 14-l-1926 D. Ngày 14-1-1942 84. Cuốn “Đừơng Kách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu? A. Pháp B. Liên-xô C. Việt Nam D. Trung Quốc 85. Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo "Lính cách mệnh" nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào? A. Tháng 2 năm 1923 C. Tháng 2 năm 1935 B. Tháng 2 năm1927 D. Tháng 2 năm 1947 Câu hỏi 86: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào? a. Năm 1920 b. Năm 1925 c. Năm 1930 d. Năm 1945 *87. Tờ báo "Lính cách mệnh" mà Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút có những ai tham gia biên tập viên của tờ báo? A. Lê Hồng Sơn B. Hồ Tùng Mậu C. Lê Duy Điếm D. Tất cả những người trên 88. Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở sở công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy" vào thời gian nào? A. 5-1925 B. 5-1926 C. 5-1927 D. 5-1928 89. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” được xuất bản năm nào? A. 1924 B. 1925 C. 1926 D. 1927 90. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do ai biên soạn? A. Lê Hồng Sơn B. Hồ Tùng Mậu C. Nguyễn Aí Quốc D. Nguyễn Aí Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc 91. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc"do Nguyễn Aí Quốc làm chủ biên được viết bằng tiếng gì? A. Tiếng Pháp C. Tiếng Nga B. Tiếng Trung Quốc D. Tiếng Anh 92. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niêm Trung Quốc" do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào? A. Trung Quốc B. Anh C. Nga D. Tiếng Việt Nam 93. “Chi có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫm, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh". Nguyễn Aí Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Đường Kách mệnh C. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc D. Lênin và Phương Đông 6
 7. 94. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những người có tên dưới đây ai là đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng? A. Lê Hồng Sơn C. Lê Hồng Phong B. Hồ Tùng Mậu D. Tất cả những người trên 95. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào? A. Paris B. Mátxcơva C. Brúcxen D. Béclin 96. Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tế Cộng sản có đoạn viết "đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, vv.." bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào? A. 4-1925 B. 4-1928 C. 4-1930 D. 4-1937 97. Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản ra quyết định đồng ý để Người trở về Đông Dương theo nguyện vọng vào thời gian nào? A. 4- 1924 B. 4-1928 C. 4-1929 D. 4-1937 98. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức đế tìm đường đến Thái Lan khi nào? A. 6- 1924 B. 6- 1927 C. 6- 1928 D. 6- 1929 99. Nguyễn Ái Quốc từ Italia đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào? A. 6- 1926 B. 6- 1928 C. 6- 1929 D. 6- 1932 100. Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào? A. 7-1925 B. 7-1926 C. 7-1927 D. 7-1928 101. Tại Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là Thầu Chín (Ông già Chín) từ thời gian nào? A. 8-1927 B. 8-1928 C. 8-1930 D. 8-1933 102. Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn "Nhân loại tiến hoá sử” và "Cộng sản A.B.C" lúc đang ở Thái Lan, là vào thời gian nào? A. Năm 1926 B. Năm 1927 C. Năm 1928 D. Năm 1930 103. Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào? A. l0-1925 B. 10-1929 C. l0-1930 D. 10-1932 104. Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào? A. 11-1927 B. 11-1928 C. 11-1929 D. 11-1930 105. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào? A. 12- 1927 B. 12-1928 C. 12-1929 D. 12-1930 Câu 106: Theo Hồ Chí Minh , ai "là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa" a. Các Mác b. Ph.Ăngghen c. V.I. Lênin d. Xtalin Câu 107: Câu "Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt". Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc b. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Đường cách mệnh Câu 108: Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Đường cách mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng 7
 8. c. Sách lược vắn tắt của Đảng d. Chương trình tóm tắt của Đảng Câu 109: Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đảng viên có mấy trách nhiệm? a. 6 b.5 c. 8 d. 4 110. Ngày 1-5-1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? A. Trung Quốc B. Xiêm C. Xing ga po D. Liên Xô 111. Nguyễn Aí Quốc bị bắt ở Hồng Kông lúc nào? A. 6- 1930 B. 6-1931 C. 6-1932 D. 6-1933 112. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên là gì? A. Lý Thụy B. Tống Văn Sơ C. Hồ Quang D. Thầu Chín 113. Hồ Chí Minh bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào A. 6/1931- 1/1932 C. 6/1931- 1/1934 B. 6/1931- 1/1933 D. 6/1931- 1/1935 Câu 114: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông: a. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi) c. Luật sư Nôoen Prit 115. Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông: Bức thư đó viết lúc nào? A. 6/1935 B. 6/1938 C. 6/1939 D. 6/1941 Câu 116: Đại hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự gồm có những ai: a. Lê Hồng Phong c. Hoàng Văn Nọn b. Nguyễn Thị Minh Khai d. Tất cả những người trên Câu 117: Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva) a. Nguyễn Ái Quốc c. Hoàng Văn Nọn b. Lê Hồng Phong d. Nguyễn Thị Minh Khai 118. Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế Lênin. Lúc này, Bác lấy tên là gì? A. Thầu Chín B. Lin C. Vương D. Hồ Quang Câu 119: Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào: a. 6/6/1931 - 31/12/1936 c. 1/1/1937 - 31/12/1937 b. 6/6/1931 - 31/12/1938 d. 11/1/1935 – 31/12/1935 120. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì? A. "Vấn đề thanh niên ở thuộc địa" B. "Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á" C. "Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa" D. "Vấn đề dân tộc thuộc địa" 121. Nghiên cứu sinh Nguyễn Ai Quốc rời Liên Xô để “về phương Đông" thời gian nào? A. Tháng 10/1936 C. Tháng 10/1938 B. Tháng 10/1937 D. Tháng 10/1939 122. Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào? A. 10/1938-12/1940 C. 10/1938-12/1942 8
 9. B. 10/1938-12/1941 D. 10/1938-12/1943 123. Tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì? A. Trung sĩ B. Trung úy C. Thiếu tá D. Thiếu tướng 124. Cuối 1938, Hồ Chí Minh đã từ Cam Túc (Tây bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía Nam Trung Quốc) trong đoàn quân do ai lãnh đạo? A. Bành Đức Hoài C. Chu Ân Lai B. Diệp Kiện Anh D. Lưu Thiếu Kỳ 125. Từ Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông D- ương vào thời gian nào? A. Tháng 2/1939 C. Tháng 2/1941 B. Tháng 2/1940 D. Tháng 2/1943 126. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Đó là báo nào? A. Dân chúng C. Cứu quốc B. Tiếng nói của chúng ta D. Cờ giải phóng Câu 127: Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hi vọng chắp nối được liên lạc? a. Dùng điện đài liên lạc c. Gửi thư cho các đồng chí có trách nhiệm b. Viết bài đăng báo d. Cử người về bắt liên lạc Câu 128: Thời kỳ 1939 - 1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí danh: a. Lý Thụy b. Vương c. Vương Đại Nhân d. Thọ Câu 129: Nguyễn Ái Quốc đã tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Hàm Dương - Hồ Nam do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác tổ chức vào thời gian nào? a. 1/1939-7/1939 c. 2/1939-9/1939 b. 2/1940-8/1940 d. 12/1938-6/1939 130. Đâu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng: "cố gắng học thêm quân sự”? A. Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp B. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng C. Phạm Văn Đồng và Vũ Anh D. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn 131. Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày tháng năm? A. 28-1-1939 B. 28-1-1940 C. 28-1-1941 D. 28-1-1942 132. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nứơc, tại Cột mốc 108 trên biên giới Việt- Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng? A. Hòa An B. Hà Quảng C. Nguyên Bình D. Trà Lĩnh 133. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào? a. Thái Nguyên b. Tuyên Quang c. Cao Bằng d. Lạng Sơn 134. Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ? A. Tư bản C. Chiến tranh và Hòa bình B. Lịch sử Đảng Cộng sản Nga D. Đội du kích bí mật *135. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" vào năm nào? A. 1921 B. 1931 C. 1941 D. 1951 136. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng? A. Thầu Chín B. Già Thu C. Lý Thụy D. Vương Đạt Nhân 9
 10. 137. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc huyện, tỉnh nào? A. Bắc Sơn, Lạng Sơn C. Hà Quảng, Cao Bằng B. Sơn Dương, Tuyên Quang D. Đại Từ, Thái Nguyên 138. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết: “Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích n- ước nhà Việt Nam", ở trong tác phẩm nào? A. "Đường cách mệnh" C. "Bài ca du kích" B. "Lịch sử nước ta” D. “Kèn gọi lính” 139. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8, họp 5-1941 do Nguyễn Aí Quốc chủ tọa, có mặt những ai? A. Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, B. Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, C. Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn D. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng, 140. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định của Hội nghị Trương ương nào? A. Hội nghị TW6 (l l/1939) C. Hội nghị TW8 (5/1941) B. Hội nghị TW7 (l l/1940) D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945) 141. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là "Việt Nam độc lập đồng minh", gọi tắt là "Việt Minh". Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào? A. 19-5-1941 B. 20-5-1941 C. 25-10-1941 D. 17-10-1942 142. Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít từ lúc nào? A. 5/1941 B. 8/1942 C. 5/1943 D. 8/1943 143. Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào? A. 8/1942 - 1/1943 C. 8/1942 - 9/1943 B. 8/1942 - 6/1943 D. 8/1942 - 8/1944 144. Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Gới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung quốc)?. A. 20 nhà tù B. 30 nhà tù C. 35 nhà tù D. 40 nhà tù 145. Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây, Hồ Chí Minh đã viết tập thơ "Nhật ký trong tù'. Tập thơ đó có bao nhiêu bà?i. A. 34 bài B. 134 bài C. 234 bài. D. 334 bài 146. Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? A. "Ca binh lính" C. "Nhật ký trong tù' B. "Bài ca du kích" D. "Ca sợi chỉ". Câu 147: Ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh ở tại Trung Quốc tham gia một số hoạt động của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Từ khi nào Hồ Chí Minh về Việt Nam: a. Tháng 7/1944 c. Tháng 4/1944 b. Tháng 9/1944 d. Tháng 2/1944 148. “Cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rươĩ nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh". Câu đó được Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào? A. Tháng 10/1941 C. Tháng 10/1943 B. Tháng 10/1942 D. Tháng 10/1944. 10
 11. 149. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pác Bó để phổ biến chủ trương thành lập Quân giải phóng. Ai là người đã đựơc Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này? A. Vũ Anh C. Võ Nguyên Giáp B. Hoàng Văn Thái D. Phùng Chí Kiên. 150. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập lúc nào? A. 20/12/1944 B. 22/12/1944 B. 30/12/1944 D. 15/5/1945 *151. Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Ké từ khi nào? A. Năm 1943 B. Năm 1944 C. Năm 1945 D. Năm 1946 *152. Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pắc bó về Tân Trào vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 4/5/1942 C. Ngày 4/5/1944 B. Ngày 4/5/1943 D. Ngày 4/5/1945 *153. Cuộc hành trình từ Pắc bó về Tân Trào của Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ kéo dài từ : A. Ngày 4/5/1945- 21/5/1945 C. Ngày 4/5/1945- 19/8/1945 B. Ngày 4/5/1945- 13/8/1945 D. Ngày 4/5/1945- 30/8/1945 *154. Hồ Chí Minh, Ban thường vụ TW Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc vào ngày tháng năm nào? A. 9/3/1945 B. 13/8/1945 C. 19/8/1945 D. 28/8/1945 *155. “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Lời kêu gọi đó của Hồ Chí Minh là vào thời gian nào? A. 5/1941 B. 8/1945 C. 9/1945 D. 12/1946 *156. Tối ngày 12/8/1945 Hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua kênh thông tin nào? A. Máy bộ đàm B. Liên lạc viên C. Đài thu thanh D. Thư *157. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu rời Tân Trào về Hà Nội khi nào? A. Ngày 13/8/1945 C. Ngày 22/8/1945 B. Ngày 15/8/1945 D. Ngày 30/8/1945 158. "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập" câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? A. Tháng 5-1941 C. Tháng 9-1945 B. Tháng 8-1945 D. Tháng 12-1946 159. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập". Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này? A. Phạm Văn Đồng C. Võ Nguyên Giáp B. Đặng Văn Cáp D. Hoàng Quốc Việt 160. Ngày 13/8/1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định "Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới". Đó là hội nghị nào: A. Hội nghị quân sự Bắc kỳ. B. Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt BắC. C. Hội nghị toàn quốc của Đảng. D. Đại hội Quốc dân Việt nam. 161. "Hỡi đồng bào yêu quý? Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào: A. Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc. B. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh C. Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh. 11
 12. D. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh 162. Hồ Chí Minh đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập tại nhà số 48, Hàng Ngang, Hà Nội, vào lúc nào : A. 14-20/8/1945 B. 20-22/8/1945 C. 22-25/8/1945 D. 28-29/8/1945 164. "Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đễ giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh: A. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa C. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến B. Tuyên ngôn độc lập. D. Thư gửi đồng bào Nam bộ. *165. Ngày 8/9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ai lam cố vấn Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà? A. Vĩnh Thuỵ C. Vũ Hồng Khanh B. Nguyễn Hải Thần D. Trần Huy Liệu *166. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiễu trừ giặc đói diễn ra ở đâu? A. Bắc Bộ phủ, Hà Nội C. Trường Đại học Việt Nam, Hà Nội B. Nhà hát lớn Hà Nội D. Ga Hàng Cỏ, Hà Nội *167. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Công hòa do ai làm Trưởng ban: A. Đặng Xuân Khu C. Hồ Chí Minh B. Nguyễn Lương Bằng D. Lê Văn Hiến 168. Bác Hồ viết: "Nay chúng ta đã giành đựơc quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí... . Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới". Đoạn văn trên trích từ văn bản nào của Hồ Chí Minh A. Chống nạn thất học B. Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ C. Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính D. Đời sống mới 169. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ lúc nào A. 4/10/1945 B. 6/9/1945 C. 19/8/1945 D. 26/9/1945 170. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh, Người đã nói: "Nạn dốt là một trong những ph- ương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng tA. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ... Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ". Phiên họp đó diễn ra lúc nào? A. 6/9/1945 B. 3/9/1945 C. 8/9/1945 D. 10/9/1945 *171. Sáng ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở đâu? A. Nhà hát lớn B. Phủ Chủ tịch C. Bác Bộ phủ D. Đình làng Đình Bảng Câu 172: Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh nêu 6 vấn đề cấp bách: 1- Tăng gia sản xuất để chống nạn đói; 2- Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dân; 3- Tổ chức Tổng tuyển cử để sớm có Quốc hội làm cơ quan quyền lực tối cao của toàn dân; 12
 13. 4- Phát động phong trào Cần Kiệm Liêm Chính trong toàn thể cán bộ và nhân dân; 5- Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm ngặt việc hút thuốc phiện; 6- ................................... Theo anh (chị) vấn đề thứ 6 là gì? a) Phát động phong trào quyên góp, cứu tế, "hũ gạo tiết kiệm" và "tuần lễ vàng" giúp Chính phủ; b) Chính phủ ban hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và kêu gọi nhân dân lương giáo đoàn kết; c) Chính phủ ban hành chính sách đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới; d) Ban hành chính sách quốc hữu hoá và hợp tác hoá tư liệu sản xuất. 173. "Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước". Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh. A. Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, 10-1945. B. Thư gửi đồng bào Nam bộ, ngày 01/06/1946. C. Gửi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09//945. D. Thư gửi các học sinh tháng 09/1945. *174. Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ vàng” đã được Hồ Chí Minh tặng thưởng huy chương vàng? A. Bạch Thái Bưởi C. Vương Thị Lai B. Nguyễn Sơn Hà D. Trịnh Văn Bô *175. Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữA. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đối vào ngày tháng năm nào? A. 5/9/1945 B. 23/9/1945 C. 28/9/1945 D. 6/1/1946 *176. Ngày 15/11/1945 Bác Hồ đã dự lễ khai giảng khoá đầu tiên của trường đại học nào? A. Đại học Y khoa Hà Nội C. Đại học Việt Nam B. Đại học Bách Khoa Hà Nội D. Đại học Sư phạm Hà Nội *177. Ngày 29/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 40 về việc lập thêm một Toà án quân sự ở đâu? A. Hải Phòng B. Đà Nẵng C. Nha Trang D. Sài Gòn *178. Ngày 5/11/1945, Hồ Chí Minh đã dự Lễ khai mạc “Ngày kháng chiến” của nhân dân Thủ đô ở đâu? A. Quảng trường Ba Đình C. Bắc Bộ phủ B. Nhà hát lớn D. Khu Việt Nam học xá *179. “Đã hơn một tháng nay, anh chị en đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động. Những gương hi sinh anh dũng của các bạn đã sáng dọi khắp nướC. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho nơi nào? A. Nhân dân Hải Phòng C. Đồng bào Tây Nguyên B. Thanh niên Nam bộ D. Nhân dân Gài Gòn- Gia Định *180. Chủ Tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu gì vào tháng 12/1946? A. Sản xuất giỏi C. Thành đồng Tổ quốc 13
 14. B. Kháng chiến anh dũng D. Cả 3 danh hiệu trên *181. Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp lâm thời và cùng Chính phủ ra mắt đồng bào vào thời gian nào? A. 1/1/1946 B. 6/1/1946 C. 2/3/1946 D. 5/11/1946 *182. Năm 1946, Hồ Chí Minh đã đón ai là người nhà từ Nghệ An ra thăm? A. Bà Nguyễn Thị Thanh C. Cả hai người trên B. Ông Nguyễn Sinh Khiêm D. Không có ai *183. Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: " Ngày mai, là một ngày cả quốc dân ta lên con đường mới mẻ ... vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình". Lời kêu gọi đó được Hồ Chí Minh viết vào này nào lúc nào. A. Ngày 1/1/1946 C. Ngày 6/1/1946 B. Ngày 5/1/1946 D. Ngày 19/12/1946. *184. Ngày 1/1/1946, Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời và cùng Chính phủ ra mắt đồng bào ở đâu? A. Nhà hát lớn C. Bắc Bộ phủ B. Quảng trường Ba Đình D. Phủ Chủ tịch Câu 185: Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm (giáo phận Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dân yêu nước: "Tuy ông được sang Pháp học tập, lại từng làm việc cho Soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông ta đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc chỉnh tu võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy, triều đình không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm theo một số điều kiến nghị ấy thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khăn". Giáo dân ấy là ai? a) Nguyễn Xuân Ôn; c) Nguyễn Trường Tộ; b) Bùi Viện; d) Nguyễn Trọng Hợp. *186. Ai là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh uỷ nhiệm vào Nam bộ với đoàn đại biểu Pháp để giải thích và thi hành Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946? A. Phạm Văn Đồng C. Hoàng Quốc Việt B. Huỳnh Văn Tiểng D. Hai người B và C 187. Hồ Chí Minh cùng với đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng ký cam kết Tinh thần đoàn kết. Trong đó hai bên nhất trí không công kích lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau chống Pháp và ủng hộ Nam bộ kháng chiến vào ngày tháng năm nào? a. 23/9/1945 b. 24/11/1945 c. 12/12/1945 d. 19/12/1946 *188. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn. áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào? A. 21/11/1946 B. 19/5/1954 C. 19/5/1960 D. 19/5/1969 *189 “Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên hiệp... Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia". Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập Chính phủ mới, không có bọn phản động tham gia. Chính phủ đó được thành lập lúc nào? A. Tháng 9/1945 C. Tháng 3/1946 B. Tháng 12/1945. D. Tháng 11/1946 190. "Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do ... Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân tộc". Đó là trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Kỳ họp đó diễn ra lúc nào 14
 15. A. Tháng 1/1946 C. Tháng 11/1946 B. Tháng 3/1946 D. Tháng 12/1946. 191. "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!" Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ văn kiện nào A. Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp. B. Thư đồng bào Nam bộ 31/5/1946. C. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp. D. Trả lời phóng viên Hãng thông tấn A.F.P. *192. "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân.... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân". Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi Người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh đó được tổ chức tại Hà Nội ngày nào: A. 29/5/1946 B. 1/6/1946 C. 30/5/1946 D. 31/5/1946 *193. “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốC. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp định Sơ bộ mồng 6/3 trong cuộc mít của nhân dân Thủ đô tại? A. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội C. Bắc bộ phủ, Hà Nội B. Nhà hát lớn Hà Nội D. Tân Trào, Tuyên Quang *194. Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng? A. Phan Anh C. Huỳnh Thúc Kháng B. Phạm Văn Đồng D. Võ Nguyên Giáp 195. Năm 1946, Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ Tịch nước khi Hồ Chí Minh đi đâu? A. Pháp B. Trung Quốc C. Liên Xô D. An Độ 196. Trong thời gian Hồ Chí Minh đi Pháp (1946), ai đã lập ra “Chính phủ lâm thời của nước Cộng hoà Nam kỳ”? A. Nguyễn Hải Thần C. Đácgiăngliơ B. Raun Xalăng D. Bảo Đại 197. Trong thời gian Hồ Chí Minh ở Pháp, Người không làm gì trong các việc sau: A. Dự hội nghị Phôngtennơblô B. Gặp gỡ kiều bào ở Pháp B. Tuyên truyền Việt Nam đã độc lập D. Hội đàm với chính phủ Pháp 198. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở đâu? A. Paris B. Hà Nội C. Hải Phòng D. Tân Trào 199. Để tìm kiếm nhân tài cho đất nước Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức trong đó có đoạn: “E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc tài đức không thể xuất thân”. Hãy cho biết bài báo này được đăng trên tờ báo nào? A. Báo Thanh niên B. Báo Cứu quốc C. Báo Phụ nữ D. Báo Sự Thật 200. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi cần thiết? A. Nguyễn Văn Tố C. Hoàng Văn Thái B. Nguyễn Văn Huyên D. Nguyễn Lương Bằng 201. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển đến ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, Hà Đông từ khi nào? A. Ngày 6/1/1946 C. Ngày 22/12/1946 15
 16. B. Ngày 3/12/1946 D. Ngày 10/9/1947 *202. Ngày 24/12/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp ai để thoả thuận những điều kiện hợp tác giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc dân Đảng? A. Nguyễn Hải Thần C. Tiêu Văn B. Vũ Hồng Khanh D. Hai người A và B *203. Ngày 5/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ mít tinh của hơn hai vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc mít tinh đó diễn ra ở đâu? A. Khu Việt Nam học xá C. Nhà hát lớn B. Quảng trường Ba Đình D. Sân ga Hàng Cỏ *204. Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết một bài đăng báo Cứu quốc, có đoạn viết: "Tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, Nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi". Bài báo đó có tên là gì? A. Lời cảm ơn đồng bào C. Lời khuyên anh em viên chức B. Tự phê bình D. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền 205. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đây là đoạn trích trong thư Bác Hồ gửi cho thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết năm nào? a. 1945 b. 1946 c. 1950 d. Cả ba đều sai 206. "Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Bác Hồ viết câu đó trong văn kiện nào? A. Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu B. Lời cảm ơn - ngày 2/1/1946 C. Lời phát biểu trong buổi lễ ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá D. Đạo đức cách mạng *207. "Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng". Hồ Chí Minh viết câu đó lúc nào? A. Ngày 5-1-1946 C. Ngày 5-1-1948 B. Ngày 5-1-1947 D. Ngày 5-l-1950 *208. Ngày 6/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá I tại địa điểm bỏ phiếu nào? A. Phố Lò Đúc C. Phố Hàng Trống B. Phố Hàng Gai D. Phố Hàng Vôi *209. Ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận với ai về những vấn đề chính để đi tới Hiệp định Sơ bộ 6-3, đồng thời thoả thuận dùng chữ “Chính phủ tự quyết” thay cho chữ “tự do của Chính phủ” trong văn bản của Hiệp định? A. J.Xanhtơni B. L.Capuýt C. Raun Xalăng D. D’Acgiănglieur 210. Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi thăm nước Pháp thời gian nào? a. 3/1946 b. 5/1946 c. 9/1946 d.10/1946 *211. Trên đường tới Pháp, tháng 6 năm 1946, Hồ Chí Minh dừng chân ở đâu? A. An Độ B. Ai Cập C. Angiêri B. Cả 3 nước trên *212. "Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em .... Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta". Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh : A. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung HoA. 16
 17. B. Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về. C Thư gửi đồng bào toàn quốC. D. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp. 213. "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên". Điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào: A. 14/9/1946 B. 15/10/1946 C. 23/10/1946 D. 19/12/1946 214. "Không chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ." Lời khẳng định đanh thép này được trích trong " Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết lúc nào? A. 5/11/1946 C. 20/12/1946 B. 19/12/1946 D. 22/12/1946 *215. Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tại: A. Phố Hàng Ngang, Hà Nội B. Phủ Chủ tịch, Hà Nội C. Làng Vạn Phúc, Hà Đông D. Tân Trào, Tuyên Quang *216. "Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất đinh về dân tộc ta". Câu trên đây được trích từ đâu? A- Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của ủy ban kháng chiến Nam Bộ B- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh C- Chị thị “kháng chiến kiến quốc" của Trung ương Đảng D- Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh *217. Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố, qui định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt và nêu rõ: "Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công". Quốc lệnh đó được công bố lúc nào? A. Ngày 19/5/1941 C. Ngày 26/1/947 B. Ngày 13/8/1945 D. Ngày 3/2/1960 218. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương năm nào? a. 1947 b. 1948 c. 1949 d. 1950 Câu 219: Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng - mở đầu bức thư Người viết: "Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng …. Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung" Đó là tết Trung thu năm nào: a. 1950 b. 1951 c. 1952 d. 1949 Câu 220: "Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm. Thắng lợi ở mặt trận này là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc. Đoạn văn trên trích từ Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một chiến dịch quan trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch: a. Việt Bắc c. Trần Hưng Đạo b. Cao - Bắc - Lạng d. Hà Nam Ninh *221. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến... Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán 17
 18. bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính". Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào? A. Đường Kách mệnh B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm D. Phát động chống nạn thất học *222. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh nói: "mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC". Buổi ra mắt đó vào lúc nào? A. 3-3-1950 B. 3-3-1951 C. 3-3-1955 D. 3-3-1960 *223. Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gian nào? A. 1927 B. 1930 C. 1941 D. 1952 *224. Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, Hồ Chí Minh nói: " Người người thi đuA. Ngành ngành thi đuA. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua". Đại hội đó được tổ chức thời gian nào? A. 5/1951 A. 5/1952 B. 5/1953 D. 5/1954 . *225. "Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặC. Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng. Tr- ường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất, nhất định thành công". Bài thơ này được Hồ Chí Minh viết vào năm nào? A. 1941 B. 1945 C. 1953 D. 1957 *226. Ngày 25/1/1953, tại Hội nghị TW, Hồ Chí Minh đã gửi Bản dự thảo Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất. Đó là Hội nghị TW lần thứ mấy của khóa II: A. Hội nghị TW 3 C. Hội nghị TW5 B. Hội nghị TW4 D. Cả ba đều không đúng Câu 227: Hồ Chí Minh khẳng định: "Nay tuy châu chấu đấu voi, Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra" Điều khẳng định trên xuất hiện ở thời gian nào trong quá trình kháng chiến chống Pháp: a. 4/1953 b. 2/1951 c. 6/1952 d. 1/1954 Câu 228: Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1 tháng 1 năm 1945, Hồ Chí Minh nói: "Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Vị tướng được trao nhiệm vụ đó là; a. Nguyễn Chí Thanh c. Võ Nguyên Giáp b. Trần Văn Quang d. Nguyễn Sơn Câu 229: Tại cuộc họp Bộ chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa, bàn về kế hoạch tác chiến Đông - Xuân. Sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình địch, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh... Không sợ! Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn" - bàn tay Người mở ra, mỗi ngón tay chỉ về một hướng. Cuộc họp này diễn ra vào thời gian nào: a. Tháng 8/1953 c. Tháng 12/1953 b. Tháng 9/1953 d. Tháng 11/1953 Câu 230: Kết thúc Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 18
 19. "Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được". Hội nghị Bộ chính trị được mở ra thời gian nào: a. 1/12/1953 b. 6/12/1953 c. 19/12/1953 d. 22/12/1953 *231. Hồ Chí Minh nói: "Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Trận đánh đó là chiến dịch nào? A. Biên Giới B. Tây Bắc, C. Thượng Lào, D. Điện Biên Phủ *232. “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình”. Đoạn trích trong thư khen ngợi của Hồ Chí Minh gửi cho bộ đội, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì? A. Chiến thắng Biên Giới C. Chiến thắng Tây Bắc B. Chiến thắng Hòa Bình D. Chiến thắng Điện Biên Phủ *233. Tại Việt Bắc, Hồ Chí Minh gặp gỡ nhà báo kiêm đạo diễn điện ảnh Liên Xô Rôman Cácmen vào thời gian nào? A. Tháng 7/1945 B. Tháng 7/1947 C. Tháng 7/1949 C. Tháng 7/1954 *234. Hồ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên, vào thời gian nào? A. Tháng 9/1945 C. Tháng 9/1954 B. Tháng 9/1950 D. Tháng 10/1954 *235. Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu? A. Tân Trào B. Hà Nội C. Cổ Loa D. Đền Hùng *236. Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hồ Chí Minh chỉ đạo, tổ chức thành công vào thời gian nào? A. Tháng 9 năm 1953 C. Tháng 9 năm1955 B. Tháng 9 năm 1954 D. Tháng 9 năm 1956 *237. Hồ Chí Minh vê thăm quê hương lần thứ nhất vào thời gian nào? A. 14-5-1957 B. 14-6-1957 C. 20-6-1957 D. 20-6-1961 *238. Hồ Chí Minh đọc mấy câu thơ sau tại đâu "Chúng ta đoàn kết một nhà, Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu ..."? A. Cao Bằng B. Hà Nội C. Nghệ An D. Thái nguyên *239. Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với các đại biểu quân đội của Quân khu IV đóng trụ sở tại Vinh vào thời gian nào? A. 15-6-1956 B. 15-6-1957 C. 15-6-1958 D. 15-6-1961 *240. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Hiến Pháp mới của nước Việt Nam do kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa II thông qua, là ngày nào? A. Ngày 18-12-1959 C. Ngày 1-1-1960 B. Ngày 31-12-1959 D. Ngày 6-1-1960 *241. Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ hai vào thời gian nào? A. Ngày 8-12-1960 C. Ngày 8-12-1962 B. Ngày 8-12-1961 D. Ngày 8-12-1963 *242. Hồ Chí Minh đến thăm trường Sư phạm miền núi tỉnh Nghệ An khi nào? A. Ngày 9-12-1960 C. Ngày 9-12-1964 B. Ngày 9-12-1961 D. Ngày 9-12-1966 *243. "Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Câu nói trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? A. Đường cách mệnh 19
 20. B. Đạo đức cách mạng C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. D. Liên xô vĩ đại. 244. Tác phẩm "Nâng cao đạo đúc cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Hồ Chí Minh có bút danh là gì? A. Hồ Chí Minh B. Trần Lực C. T.L D. X.Y.Z 245. Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta? A. 19 năm B. 29 năm C. 39 năm D. 49 năm 246. "Nhân dân ta thừơng nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” câu nói đó của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người? A. Đạo đức cách mạng B. Đường cách mệnh C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân D. Sửa đổi lối làm việc. *247. Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Hồ Chí Minh được in lần đầu trên tạp chí nào? A. Tạp chí Quân đội nhân dân B. Tạp chí Học tập C. Tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội. D. Tạp chí Xây dựng Đảng *248. Hồ Chí Minh viết bài "Ba mươi năm hoạt động của Đảng" được đăng ở tạp chí nào? A. Tạp chí Học tập B. Tạp chí Quân đội nhân dân C. Tạp chí Cộng sản D. Tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội *249. Tác phẩm"Liên xô vĩ đại" của Hồ Chí Minh công bố vào thời gian nào? A. Tháng 10 năm 1956 C. Tháng 10 năm 1958 B. Tháng 10 năm 1957 D. Tháng 10 nam 1959 *250. Tác phẩm "Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông" của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào? A. Tiếng Việt B. Tiếng Nga C. Tiếng Pháp D. Tiếng Trung Quốc 251. "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữA... song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Hồ Chí Minh nói câu đó ở trong văn kiện nào? A. Lời kêu gọi, ngày 19-12-1946 C. Thư chúc Tết, năm 1968 B. Lời kêu gọi, ngày 17-7-1966 D. Di chúc, năm 1969 *252. Bài viết "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc" của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười Nga? A. 35 B. 40 C. 45 D. 50 *253. Bài viết "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc" của Hồ Chí Minh được đăng lần đầu trên tờ báo nào? A. Pravđa (Sự thật) C. Hà Nội mới B. Quân đội nhân dân D. Nhân dân *254. Bài viết "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc" của Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân ra ngày tháng năm nào? A. 1-11- 1962 B. 1-11-1965 C. 1-11-1967 D. 1-11-1968 20
Đồng bộ tài khoản