intTypePromotion=1

Đáp án đề môn Tiếng Trung năm 2008

Chia sẻ: Motngay Khongcoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
313
lượt xem
74
download

Đáp án đề môn Tiếng Trung năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tuyển sinh Cao Đẳng năm 2008 môn Tiếng Trung- Khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề môn Tiếng Trung năm 2008

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D Mã đề thi Câu số 170 276 468 657 854 901 1. A B B C B B 2. A A C C C B 3. D D A D D C 4. D C C A A D 5. B A D A B A 6. A A C B A D 7. A D A C D B 8. C C B C B D 9. B C C D D C 10. D B C B B D 11. A B C A D A 12. A D B C A A 13. B D D D A D 14. D A B B A D 15. A C D D B D 16. C C A A C B 17. B B D A C C 18. B A B A D D 19. C A D C A A 20. D D B D C C 21. C C D B B C 22. B D A D A A 23. C B D A D B 24. C B C B B C 25. B D C B D D 26. A C D A D B 27. C D B A C B 28. D D B B B A 29. D A B A C A 30. A B D D B C 31. D A B A B D 32. C D B D C D 33. B B A C D A 34. A C A A A B 35. B B D B B A 36. B C C C C B 37. A A B B B C 38. A A B A B D 1
  2. Mã đề thi Câu số 170 276 468 657 854 901 39. D A D B D A 40. A C B A C D 41. A A B B B A 42. D C A D D C 43. C C A B C A 44. D A A D A C 45. D D C B A C 46. D B D B B C 47. D D B C C B 48. A C A D A A 49. B B C C C C 50. C A D C A B 51. D A C B A B 52. A A C C D A 53. A A A D C B 54. B B D D B C 55. B B D D B D 56. C B C B C A 57. B D A A A C 58. C A B C D A 59. C D D C A B 60. D C A A A B 61. C C A D C B 62. C A C A A D 63. B B B B D D 64. C D B C C C 65. C D C D A B 66. A B A C B B 67. B C A D D C 68. B C D C A D 69. A B A C B B 70. D D D C C A 71. C A A B D C 72. C D C D D B 73. C B C A A A 74. D C D D D D 75. B C C B D D 76. D B D A C D 77. B B B B C A 78. B C C A B C 79. A D A C C A 80. D D A D D C 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2