intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đáp án đề môn Tiếng Trung năm 2008

Chia sẻ: Motngay Khongcoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

340
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tuyển sinh Cao Đẳng năm 2008 môn Tiếng Trung- Khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề môn Tiếng Trung năm 2008

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D Mã đề thi Câu số 170 276 468 657 854 901 1. A B B C B B 2. A A C C C B 3. D D A D D C 4. D C C A A D 5. B A D A B A 6. A A C B A D 7. A D A C D B 8. C C B C B D 9. B C C D D C 10. D B C B B D 11. A B C A D A 12. A D B C A A 13. B D D D A D 14. D A B B A D 15. A C D D B D 16. C C A A C B 17. B B D A C C 18. B A B A D D 19. C A D C A A 20. D D B D C C 21. C C D B B C 22. B D A D A A 23. C B D A D B 24. C B C B B C 25. B D C B D D 26. A C D A D B 27. C D B A C B 28. D D B B B A 29. D A B A C A 30. A B D D B C 31. D A B A B D 32. C D B D C D 33. B B A C D A 34. A C A A A B 35. B B D B B A 36. B C C C C B 37. A A B B B C 38. A A B A B D 1
  2. Mã đề thi Câu số 170 276 468 657 854 901 39. D A D B D A 40. A C B A C D 41. A A B B B A 42. D C A D D C 43. C C A B C A 44. D A A D A C 45. D D C B A C 46. D B D B B C 47. D D B C C B 48. A C A D A A 49. B B C C C C 50. C A D C A B 51. D A C B A B 52. A A C C D A 53. A A A D C B 54. B B D D B C 55. B B D D B D 56. C B C B C A 57. B D A A A C 58. C A B C D A 59. C D D C A B 60. D C A A A B 61. C C A D C B 62. C A C A A D 63. B B B B D D 64. C D B C C C 65. C D C D A B 66. A B A C B B 67. B C A D D C 68. B C D C A D 69. A B A C B B 70. D D D C C A 71. C A A B D C 72. C D C D D B 73. C B C A A A 74. D C D D D D 75. B C C B D D 76. D B D A C D 77. B B B B C A 78. B C C A B C 79. A D A C C A 80. D D A D D C 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2